MBL 19 juni

Sista MBL träffen innan semestrarna går igång på riktigt hölls idag i DN-skrapan. Nästa ordinarie MBL blir inte förrän i augusti. Uppstår frågor som behöver tas innan det så kommer vi självklart att jaga rätt på lämplig person ändå…

Vad var på agendan?

  • MBL 11 angående slumpmässiga drogtester

Punkten var anmäld av arbetsgivaren som inte hade skickat ut något underlag innan dagens träff. Inte heller hade de något med sig att visa upp varför vi ajournerade förhandlingen i väntan på kommande (?) underlag.

  • MBL 11 Chefstillsättning av GC Trafik

Vi fick presenterat ett namn på tilltänkt person. Fick se ett CV som såg bra ut. Vi kritiserade som vanligt att vi kommer in i vårt tycke för sent i processen. För att göra någon skillnad så vill vi vara med i steget innan. När det fortfarande finns fler än 1 kandidat att välja mellan. MTR svarade att de för närvarande inte har några planer på att ändra i processgången.

  • MBL 19 (Information) angående höstens utbildningsplan

Punkten föredrogs av Ulrika Bernmar som är ansvarig för planeringen av all utbildning. Vi fick en dragning av vad som planeras för LF under hösten -17. Det är 1 heldag med TTJ+VGR (Vår gemensamma resa) under perioden oktober-december samt 1 heldag Tillgänglighet/Social hållbarhet, även den under samma tidsperiod. TTJ delen blir separat för LF samt TV medan övriga delar blir blandade mellan yrkeskategorierna.

Vi fick även info angående hur det går med uttagningen av sökande till kommande YH-kurs som har startdatum 14/8. Hittills så har omkring 350 personer sökt de 30 platserna. 44 behöriga har sållats ut ännu så länge (fler kan tillkomma då inte alla testresultat var färdiga ännu). 27/6 tas beslut av MTR vilka som får en plats och vilka som hamnar på reservplats. Allas vår egen Lars Wallin kommer att hålla i den första kursen med hjälp av Björn Nettervik från MTR-X. Planen är att utbildningen ska bedrivas i Älvsjö efter att lokalerna där har fått sig en modernisering och uppdatering.

Seko Lok Pendeln hade även anmält in några frågor som togs efter att ordinarie MBL-träff var till ända:

  • Förhandlingsframställan angående krav på ingångslön för LF-aspiranter

Intern/uppdragsutbildningen som är igång i egen regi och som skulle gå under 33 veckor plus 2 veckors semester har drabbats av en hel del komplikationer och riskerar nu att försenas med okänt antal dagar/veckor. Seko Lok Pendeln har ställt som krav att eleverna hålls skadelösa och att de ska erhålla ingångslön från och med det datum som är ordinarie slutdatum för kursen dvs kursstart plus 35 veckor. Arbetsgivaren lyssnade på våra argument och tog med sig frågan hem för vidare beredning. Förhandlingen ajournerades till nästa vecka.

  • Medlemsärende – Nekad ledighet med lön

Medlem sökte ledigt (med lön) för läkarbesök men blev nekad ledigheten. Istället föreslogs medlem att byta tur med korttidsplaneringen för att istället gå på läkarbesöket på sin fritid. I kollektivavtalet under §14 finns lokal text som behandlar detta:

Läkar- eller tandläkarbesök i följande fall:

Vid akuta besvär samt vid undersök-                                        Tid som erfordras

ning eller behandling efter remiss av

läkare eller tandläkare

Med lön enligt detta moment avses månadslön och ev. fasta lönetillägg som utbetalas per månad.

MTR ajournerade frågan till nästa vecka.

 

 

Kommentarer inaktiverade.