Nytt centralt kollektivavtal

Som meddelats igår så tecknade Seko igår ett nytt centralt kollektivavtal med Almega för perioden 2017.05.01 – 2020.04.30

Avtalet finns i sin helhet Här

Det blev alltså ingen strejk utan det räckte med ett varsel för att få Almega att vika ned sig. Seko är övertygade om att vi inte hade kunnat nå fram till ett avtal ifall vi inte tydligt hade visat arbetsgivarna att vi var beredda att strida för villkoren. Varslet gjorde att Almega tvingades göra en uppskattning av vad en konflikt kostar kontra vad de hade att vinna på att vänta med att teckna ett nytt avtal.

Uppenbarligen trodde inte Almega att de kunde hämta hem de värden som skulle gå förlorade i en konflikt i ett senare avtal och valde att istället skriva på trots att de inte fick igenom någonting av värde OCH samtidigt tvingades gå utöver ”märkets” 6,5%. Självklart hävdar Almega trots detta att det nya avtalet håller sig inom ”märket”. Hur går det ihop?

Sannolikt finns en hård press från Svenskt Näringsliv att aldrig någonsin erkänna att ett avtal kostar mer än industriuppgörelsen (teknikavtalet) som ju ska vara vägledande för alla efterföljande avtal.

Varför blir värdet större än 6,5% på 3 år?

Det beror på att i avtalet finns en låglönesatsning som innebär att alla med löner understigande 24.000 kr /månad ges en löneökning i form av ett fast krontal – 504 kr (vilket motsvarar 2,1%) för första avtalsåret. En anställd med lön understigande 24.000 kr/mån kommer därför att procentuellt få ett högre påslag på sin lön vilket i sin tur driver upp värdet i avtalet över 6,5%. Det här är enkel matematik och ingenting som går att förneka egentligen men om Almega vill göra sig till och hävda något annat så får de väl göra det. Det påverkar inte utfallet.

Vilka procentökningar blir det då?

From 1/5 2017: 2,1% (som lägst 504 kr påslag)

From 1/5 2018: 1,9% (som lägst 466 kr påslag)

From 1/5 2019: 2,0% (som lägst 501 kr påslag)

Det garanterade påslaget gäller tarifflöner. För de med i-löner finns garantibelopp om 245 kr för 2017, 250 kr för 2018 samt 256 kr för 2019.

OB samt lokala tillägg höjs enligt tidigare praxis med procentsatsen för respektive år.

Vad mer innehåller uppgörelsen?

Flexpension

Ett av Seko´s yrkanden var att vi ville förstärka pensionen och i avtalet har vi nu fått igenom en uppgörelse om Flexpension likt andra fackförbund redan tecknat. Seko har inte avstått något av värde för att få denna uppgörelse. Almega ville att vi skulle betala med försämrade villkor men vi sade nej och fick igenom pensionen ändå. Dessutom gäller villkoren för alla redan från 18 års ålder istället för 25 som står i ursprungsavtalet.

Loss of license

Vi gick också i mål med en lösning för ”Loss of license”. När en medarbetare av någon anledning inte kan vara kvar i säkerhetstjänst så skapas nu en omställningsförsäkring som vi finansierar helt på egen hand. Första året i avtalet avsätter vi 0,1% av löneutrymmet för att påbörja uppbyggnaden av kapitalet. En stiftelse ska skapas för ändamålet som ska kunna dela ut pengar motsvarande 12 månadslöner till medarbetare som förlorat möjligheten till säkerhetstjänst och som inte kan omplaceras till annan tjänst hos sin arbetsgivare.

Skydd för lokala avtal vid kommande upphandlingar

Vi nådde inte ända fram i frågan om ett avtal som är uppsägningsbart varje år. Eftersom vi har att göra med en motpart var medlemsföretag tidigare misskött sig grovt i samband med verksamhetsövergångar fanns en oro för att sitta fast i ett treårigt avtal som inte går att säga upp. Nu fick vi istället med ett skydd för de lokala avtalen på Pågatågen samt Krösatågen. Öresundstågen ska också upphandlas men avtalet hinner inte löpa ut innan vi återigen ska förhandla om ett nytt centralt avtal.

Nog så viktigt är också vad det nya avtalet INTE innehåller

Almega hade flera krav som de ville ha in i avtalet. Seko lyckades stoppa:

  • Huvudsemester ska få läggas ut även i maj
  • Undertidspott (ej utlagd arbetstid skulle följa med till nästa period)
  • Krav på att vi arbetar 3 helger av 5

Fick Almega in någonting?

Ja men inget av egentligt värde. Man kan kalla det fluff och något som de officiellt kan visa på för att försvara uppgörelsen inför sina egna. Det är dels en ”vägledande guideline” som ska användas som stöd av parterna gemensamt i den händelse att vi hamnar i uppsägningar pga arbetsbrist. ”Guiden” är inte att betrakta som avtalstext vilket avtalet också slår fast.

Dels är det en ny text om Las-tvister. Vi har tidigare haft en tidsgräns om 2 månader att väcka talan vid en eventuell Las-tvist. Ny tidsgräns blir nu istället 2 veckor (vilket även är tidsgränsen i lagen). Således får detta ingen praktiskt betydelse så länge vi inte dröjer för länge med att väcka frågan.

Sedan inget mer. Ingenting alls…

Vi är stolta och glada över uppgörelsen och över det engagemang ni medlemmar visat inför konflikten. Nu tar vi sikte på de lokala förhandlingarna där vi återkommer med mer information om våra yrkanden.

Kommentarer inaktiverade.