Frågor och svar om strejken

Varför strejkar Seko?

Seko har varslat om strejk för att förhandlingarna med Almega har strandat. Som det ser ut nu ser Seko ingen framkomlig väg när det gäller att komma fram till en överenskommelse med Almega.

Sekos krav är följande:

 • Låglönesatsning enligt det så kallade märket. Industrifacken sätter märket och i årets avtalsrörelse blev det ett treårigt avtal på 6,5% med en löneökning. Seko och övriga LO-förbund anser att låglönesatsningen ligger utöver de 6,5 procenten som är begärt i löneökning. Almega anser att vi på något sätt själva ska betala för låglönesatsningen. Låglönesatsningen innebär att de som tjänar under 24 000 får en löneökning i procent på 24 000 och de som tjänar över 24 000 får en löneökning i procent av sin lön. De andra LO-förbunden som redan har tecknat avtal med sina arbetsgivarorganisationer har fått igenom låglönesatsningen utan att behöva betala något extra i form av sämre arbetsvillkor.
 • Loss of License, ett krav på omställning när någon förlorar säkerhetsklassificering. Vi från Seko är villiga att betala för att öka tryggheten så att kollegor som av någon anledning inte kan fortsätta i säkerhetstjänst erbjuds en skälig omställning. Trots att vi är villiga att betala för det försöker Almega förhindra detta.
 • Att förstärka pensionen med en del av löneutrymmet (0,5% på tre år), något som Almega vägrar trots att de ekonomiskt tjänar på en sådan lösning (löneskatt jämfört med pensionsavgift).
 • Seko kan tänka sig ett treårigt avtal men vill ha möjlighet att säga upp avtalet en gång per år. Detta på grund av att vi arbetar i en bransch med mycket upphandlingar och att mycket av våra villkor ligger i lokala avtal kopplat till arbetsplatserna.
 • Här kan du läsa Sekos yrkanden inför avtalsförhanlingarna. 

Almega å sin sida har följande krav:

 • Införa undertidspott, vilket ger arbetsgivaren rätt att ”förskjuta arbetstid till nästa schemaperiod”.
 • Inskränka 19-05 regeln så att arbetsgivare mot ett tillägg per timme kan schemalägga oss senare än 19 innan fridag och tidigare än 05 efter fridag.
 • Att vi ska jobba 3 av 5 helger.
 • Ändra arbetsperioden/omloppstiden till 13 timmar.
 • Huvudsemestern ska kunna läggas mellan 15 maj och 15 september.
 • Här kan du läsa Almegas yrkanden inför avtalsförhandlingarna.

 

Hur drabbas vi på pendeln?

Nu på fredag (12 maj) klockan 14.00 tas första steget i konflikten. Då tas komfortoperatörer, tågstädare, depåoperatörer och fordonsvårade i Hagalund samt all anläggningspersonal, lokalvårdare och klottersanerare på MTR Tunnelbanan ut i strejk. Samtidigt blir det även övertids- och mertidsblockad samt nyanställingsblockad. Övertids- och mertidsblockan innebär att ingen Seko-medlem får arbeta övertid- eller mertid från och med klockan 14.00 den 12 maj.

Den 16 maj klockan 03.00 tas lokförare på Götalandståg, personal som arbetar med lossning av LKABs malmtåg i Luleå samt depåpersonal vid Emtrain i Älvsjödepån ut i strejk.

Den 19 maj klockan 03.00 tas personal i Skandiahamnen, tågvärdar på Transdev i Malmö samt tågvärdar på MTR Pendeltågen ut i strejk.

 

Vad händer när det är strejk?

Allt arbete som medlemmarna som är uttagna i strejk skulle ha utfört sätts i blockad. Det innebär att ingen annan heller får överta arbetet. Den som deltar i strejk eller blir föremål för lockout har rätt till konfliktersättning enligt Sekos stadgar. Vid sjukdom utgår inte konfliktersättning, sjukanmälan görs till arbetsgivaren eller försäkringskassan som vanligt.

 

Lockout?

Arbetsgivarens konfliktåtgärd och sätt att svara på strejken är att lockouta vissa arbetsgrupper. Det är arbetsgivaren som bestämmer vilka som berörs av lockouten. Det kan vara en hel yrkeskategori eller grupp som är fackligt anslutna eller så kan det vara samtliga arbetstagare oavsett om de är fackligt anslutna eller inte. Vid lockout utgår konfliktersättning från förbundet till Sekos medlemmar men det är viktigt att tänka på att den som inte är ansluten till något fackförbund står helt utan inkomst vid lockout.

 

Får arbetsgivaren fråga efter facktillhörighet?

Nej. I ett inlägg på OnTrack skriver MTR att de kommer att fråga efter facktillhörighet ”för att inte felaktigt anvisa Seko-medlemmar till mer-eller övertid”. Er facktillhörighet är inget ni behöver uppge för arbetsgivaren oavsett klubbtillhörighet eller om ni inte är anslutna till något fack.

Får lokförare arbeta som tågvärdar vid en konflikt?

Nej, även om lokförare har kompetensen att arbeta som tågvärdar så är tågvärdarnas arbete satt i blockad vilket innebär att ingen får utföra arbetet som de som är uttagna i strejk egentligen skulle ha utfört.

Vad gäller vid semester?

Arbetstagare som genomgår utbildning, har semester, är tjänstlediga eller är sjukskrivna undantas generellt från stridsåtgärderna. Dessa medlemmar omfattas inte av varslet förrän den dag de skall återgå i arbete. Strejken bryter inte deras ledigheter.

Slutligen, saker som kan vara bra att tänka på:

Är du inte redan medlem än är det inte för sent. Fram till konflikten bryter ut kan du gå med i Seko och fortfarande få ersättning. Här kan du ansöka om medlemskapVi är starkast tillsammans!

 

Kommentarer inaktiverade.