Klart med tjänstledighetsdagar även för nyanställd personal

Seko träffade idag MTR och redde ut frågan. Skrivningen i lokala avtalet gäller och ska respekteras vilket betyder att även nyanställd personal kommer att tjäna in tjänstledighetsdagar. Tillsammans med arbetsgivaren ska Seko ta fram riktlinjer för hur deltidsanställda samt tjänstlediga medarbetare ska behandlas framöver då skrivningar kring detta saknas i avtalstexten idag.

Det känns skönt att frågan är löst och att värdet i avtalet är säkrat i denna fråga.

Kommentarer inaktiverade.