Seko Stockholms representationskap 5 april

Seko Stockholms tillförordnade ordförande Gunnar Westin inledde dagen med att berätta lite om styrelsens arbete det gångna året. Det har varit mycket aktivitet i Seko Stockholm vilket såklart är roligt. Aktivistgruppen har varit ute på arbetsplatser för att hjälpa till att få igång lokala klubbar och för att värva nya medlemmar. Även ungdomskommittén har varit aktiv under året med flera aktiviteter och ett växande engagemang. Mångfaldsgruppen har kommit igång och Seko Stockholm har, tillsammans med Lokalbaneklubben, varit drivande i kampanjen “Rör inte min konduktör”.

Nu är det  upp till kongressen huruvida regionerna ska finnas kvar eller inte samt vad dessa ska ha för uppgifter. Regionerna är inte starkare än sina lokala klubbar, det är viktigt med ett lokalt engagemang!

Valle Karlsson, avtalssekreterare för Seko, kom och berättade om den pågående avtalsrörelsen. Han pratade bland annat om att alla 14 LO-förbund är enade inför årets avtalsrörelse. Bland annat vill LO ena förbunden till en ny modell av förhandling där vi säger stopp till att sälja avtalsvillkor för att få loss pengar. Industrin tecknade ett avtal i fredags som innebär 6,5 % på tre år. Handels blev klara i lördags. Inför det här året har LO-förbunden valt att stå enade för en låglönesatsning förutom den vanliga procenten. I år handlar den om att få upp lönerna för de som har under 24 000 kronor per månad.

En annan fråga som är stor inför årets avtalsrörelse är det här med hyvling. Hyvling innebär att arbetsgivaren vill skära ner de anställdas tjänstgöringsgrad till en lägre procentsats. Den anställde får då ett “erbjudande” om arbete på till exempel 75 % och om den anställde tackar nej till “erbjudandet” blir det samma sak som om den anställde väljer att säga upp sig. En följdeffekt av det hela är att du får helt andra villkor hos a-kassan om du “väljer” att säga upp dig än vad du hade fått om du blev uppsagt. Hyvlingen ger dessutom arbetsgivaren möjlighet att hyvla de personer hen vill. Turordningen, som regleras i LAS, gäller vid arbetsbrist och inte vid omorganisering. Detta enligt en omdiskuterad dom från arbetsdomstolen tidigare i höstas.

Talla Akurdi, oppositionslandstingsråd kom och berättade om sitt arbete i trafiknämnden. Hon pratade bland annat om hur det hade gått till kring projektet med att avskaffa konduktörerna på tvärbanan och det omtalade färdtjänstavtalet. Hon pratade även om upphandlingar och uppdragsgivarens ansvar i det hela. Att de som beställare kan sätta tydliga krav på kollektivavtal och schyssta villkor när de ska upphandla till exempel kollektivtrafik.

Vidare så behandlades verksamhetsberättelsen, den ekonomiska berättelsen och revisorernas berättelse. Det var vissa oklarheter på grund av att Monica Moström (kassör) har varit sjukskriven mer än halva året och på grund av att Johnny Naderus (ordförande) valde att avsäga sig sina uppdrag av personliga skäl i januari. Dessutom har Sigrid Lundström, studieansvarig, slutat ett år i förtid. Johnny Naderus var på plats och redde ut dessa oklarheter, avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet och en ny styrelse valdes in. Seko Stockholm har nu fått sin första kvinnliga ordförande genom Karin Åkersten (hurra!).

2017 år styrelse i Seko Stockholm:

Ordförande på två år:

 • Karin Åkersten (Trafik)

Ordinarie ledamöter på två år:

 • Erik Persson (Post)
 • Linnea Garli (Trafik)
 • Mikko Svensson (Civil)

Ordinarie ledamöter på ett år (fyllnadsval):

 • Åsa Einerstam (Post)
 • Kadir Kasirga (Vård)

Ersättande ledamöter på ett år, i nämnd ordning:

 • Natalie Wredfors (Trafik)
 • Mattias Åberg (Vård)
 • Gerardo Berrios (Post)
 • Lina el Yafi (Trafik)
 • Kjell Stenersjö (Väg och ban)
 • Matti Wennerberg (Trafik)

Övriga förtroendevalda:

Revisor på två år:

 • Evamari Hådén (Trafik)

Revisor på ett år (fyllnadsval):

 • Sandra Altamirano (Trafik)

Revisorsersättare på ett år:

 • Markus Nordanstig (Trafik)
 • Anna Westling (Tele)

Valberedare på två år:

 • Andreas Asp (Posten)
 • Bawer Kevir (Trafik)

 Fanbärare på två år:

 • Alf Reine (Trafik)
 • Jan Höjer (Trafik)

 Styrelsemedlemmar som har ett år kvar av mandattiden:

 • Monica Moström (Post), kassör
 • Gunnar Westin (Post), ordinarie ledamot
 • Ove Skagerström (Väg och ban), ordinarie ledamot

 Övriga som har ett år kvar:

 • Tommy Karlsson (Tele), valberedare
 • Astrid Hermelin (Trafik), valberedare
 • Anna-Carin Lindberg (Post), valberedare (sammankallande)

Kommentarer inaktiverade.