MBL 170220

MTR berättade om den senaste uppdateringen av Companion som genomfördes natt mot söndag. Efter det ska “alla funktioner som var tänkta att fungera från övertagandet i december nu fungera”. Vi påtalade att så inte är fallet och MTR vill gärna ha in rapporter till IT om vad det är som krånglar. Vi påtalade även att många upplever att det är onödigt svårt och krångligt att felrapportera.

En medarbetarundersökning är utskickad och den går att svara på fram till den 20 mars klockan 08:00. MTR understryker att det är en anonym undersökning och att de gärna ser att så många som möjligt svarar på den.
Från fackligt håll tog vi upp skotilldelningen och det ska förhandlas enligt MBL§12, troligtvis sker förhandlingen om två veckor.

Trafik

Mer prat om Companion under denna punkt. Trafikinformationsknappen i tågvyn ska nu fungera. Däremot så fungerar inte programmet som POC behöver för att kunna uppdatera trafikinformationen än.

Det pågår ett stort arbete med att organisera om ordertavlan.

MTR ska ha en workshop för att hitta en bra process för hantering av klotter.

Facken tog upp att städningen av fordonen är under all kritik. Hytter och kupéer är skitiga och otrevliga. Vissa fordon verkar aldrig gå i omlopp på ett sätt som innebär att de blir ordentligt städade. POC påtalade även att det är svårt att få tag på akutstäd så att fordon får gå med avstängda vagnar orimligt lång tid.

Gruppen som ska arbeta med att utvärdera och utveckla Companion har inte kommit igång än men ska ha sitt första möte “i närtid”.

Gruppcheferna ska ha dialogmöte med sina medarbetare. Ungefär tre personer vid varje tillfälle, det gör att personalåtgången blir lidande och det är tre till sex turer som försvinner varje dag.

Facken tog upp att vi vill ha bekräftelse eller någon form av återkoppling på att rapporter som är skrivna faktiskt har kommit in. Trafikchefen tar med sig detta.

Vi påtalade även att systemet skyddsombuden har för att kolla rapporter är undermåligt. Det är svårt att sortera rapporterna och det är lätt att rapporter om allvarliga fel försvinner bland rapporter som är avsedda “för kännedom” – till exempel slut på soppåsar i en hytt.

Planering

Arbetet med Citybanan pågår med bland annat tester och riskanalyser.

Även arbetet med T18 pågår för fullt.
Stort fokus på att få till dialogmötena. MTR beräknar att alla ska ha varit på möte vid påsk.

MTR har flera samverksanforum på gång gällande infrastrukturen.

Vi frågade om resursläget och efterlyser att MTR redovisar siffror vid MBL-mötena. Detta eftersom vi hade funderingar kring ifall många lokförare säger upp sig i dagsläget. Svaret vi fick idag var att det inte verkar vara fler än de “budgeterade” 18 per år men MTR har inga siffor att redovisa i dagsläget.

Säkerhet

Det spelas en final i Euro League på Friends Arena den 24/5. Det kommer troligen bli mycket folk.

MTR har fört diskussioner med bland andra Nynäshamns kommun och polisen angående att våra tåg stundtals fungerar som “ungdomsgård”. Kommunen är mer medvetna om problemet nu än tidigare, och vill arbeta med att hitta en lösning.

Även i år inträffar Valborg och det kan bli stökigt längs Uppsalagrenen.

MTR genomför så kallade säkerhetsinspektioner ett antal gånger per år och i början av året granskades ankomst- och avgångsrutiner på Cst för 15 slumpvis utvalda tåg. Utfallet var väldigt bra.

HR/Kommunikation

MTR rekryterar just nu tågvärdar och stationsvärdar.

Kommentarer inaktiverade.