MBL 170213

Dagens MBL blev en rätt lugn historia. Den viktigaste frågan var löst redan innan mötet och gällde utläggning av tjänstledighet. En medlem här i klubben reagerade på att MTR ville göra avdrag med komptimmar för efternatten när en stågdag lagts ut. Medlemmen kollade av med PSF och fick svaret att det skulle hanteras på detta sätt varefter hen vände sig till oss och undrade om det här verkligen var något som vi var överens om?

Det var vi inte varför vi anmälde att vi önskade förhandling i frågan. Detta var förra veckan. Redan någon dag efter att vi anmält att vi ville ta upp frågan fick vi svar att MTR backade och att ingen komptid ska dras. Alltså fortsatt samma hantering som hittills.

Kort påminnelse hur utläggning av tjänstledighet hanteras:

Stågdagar: Tas ut som hela dagar. Söks i semestervalet. Avdrag 4,1% av aktuell månadslön per dag. Tjänst kan läggas ut efter 19 dag före eller före 05 dag efter.

Vid nattarbete gäller följande:

Singelnatt –  2 stågdagar alternativt 1 stågdag + komptid på förnatten

Första natten vid ”natt på natt” – 1 stågdag

Sista natten i ett block om 2 eller flera – 1 stågdag

”Mellannatten” vid block om 3 nätter – 1 stågdag samt att natt 1 och 3 ersätts av annan tjänst.

FV-dag: Ska läggas ut i samråd med arbetstagaren och bör läggas ut inom 2 månader efter intjänande. Inget avdrag. Tjänst kan läggas ut efter 19 dagen innan och före 05 dagen efter.

Strösemester: kan sökas och läggas ut under hela året. Semestertillägg om 0,8%/dag ges vid utläggning. Vid obetald semesterdag görs avdrag om 4,6%/dag.

Föräldraledighet: Bör sökas så tidigt som möjligt. Om ledighet söks 2 månader innan aktuell dag kan inte arbetsgivaren neka ledigheten. Avdrag görs per timme enligt formeln i avtalet (Månadslön/175) för ledighet som varar i maximalt 5 dagar. Är ledigheten 6 dagar eller mer görs avdrag med 3,3%/dag.

VAB: Anmäls vid behov. I övrigt samma som ovan.

Komptid (KFÖ): Intjänad komptid kan tas ut som ledighet om utrymme finns. Blir du sjuk under uttagen KFÖ har du rätt att avbryta utläggningen och istället anmäla dig sjuk. I det fall så sker dras en karensdag.

Karensdag: Karensdag följer kalenderdygnet med brytpunkt 24.00. Det innebär att det är din turlängd som avgör avdragets storlek. Vid kortare tur = lägre avdrag för karensen. Har du ingen tur utlagd aktuell dag sker avdrag med 7,2h.

 

Gångtider för Citybanan

Vi hade en MBL 19 där MTR redogjorde för den gångtidsmätning som gjordes nyligen. Avstånden från ordertavla till de nya avlösningsplatserna vid station City mättes då upp av arbetsgivaren i sällskap av skyddet. Det som återstår nu är en förhandling om vilka tider som ska tillämpas när turlistan ska konstrueras. Seko Lok påtalade det viktiga i att ha gångtider som speglar verkligheten dvs de ska vara tillämpliga när stationen är i bruk och det rör sig människor i systemet. Det behöver också vara kvalitetstid inräknad så att vi har möjlighet att stanna upp en sekund för att svara på en fråga från resenärer utan att bli försenade. MBL 11 om detta följer längre fram.

MTR har haft intervjuer för fler gruppchefer och presenterade ett namn på ny tilltänkt GC för lokförare. Seko Lok ser en fara i att nya gruppchefer kommer in på för låga löner i förhållande till sina kollegor och till åkande personal. Vi tror inte att det gynnar gruppen eller arbetsplatsen med ett så stort lönespann som det är idag. Helst vill Seko se tarifflöner både för gruppchefer och för transportledare. Här är vi inte överens för att uttrycka det milt.

Kommentarer inaktiverade.