Nu tar MTR över – följande gäller på söndag

Hej medlemmar!

Vid dygnsgränsen mellan lördag och söndag slutar vi arbeta på Stockholmståg KB och börjar istället på MTR Pendeln AB. I skrivande stund är det fortfarande saker som måste falla på plats för att vi ska kunna köra tåg från och med söndag: Till exempel måste åkandestödet installeras på plattorna och styrande dokument och instruktioner publiceras.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att allt finns på plats och fungerar. Som fackförbund kan vi ha synpunkter på olika upplägg och peka på risker och eventuella brister i samband med övertagandet, men i slutändan är det arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet samt har ansvaret för att verksamheten fungerar. Visar det sig sedan att det finns brister när övergången väl har skett har vi möjlighet att ställa krav i vissa fall, men om arbetsgivaren säger att de har tänkt på allt och att det kommer fungera från klockan 23:59 på lördag kväll är det helt enkelt det vi har att förhålla oss till.

Med det sagt så vill vi ändå gå ut med följande råd i händelse av att saker inte fungerar som det är tänkt på söndag:

Prata med din arbets-/gruppledare i första hand

Frågor som rör styrning av arbetet ska hanteras av arbetsgivaren. Det är till närmaste chef du ska vända dig för att få veta var dokument och verktyg som krävs i ditt arbete som lokförare finns tillgängliga. Upplever du att du får konstiga eller orimliga svar, hör av dig till oss.

Dokumentation, körplaner mm.

Det är järnvägsföretagets ansvar, inte förarens, att se till att den dokumentation som måste finnas på plats också gör det. Finns den inte på plats är det företaget som bär risken, inte föraren. Du som förare har dock, som alltid, reglerna i TTJ att förhålla dig till – acceptera aldrig att köra tåg om det bryter mot dessa. Enligt vad vi fått erfara så kommer dokumentationen i ett första steg mer eller mindre vara kopior på den vi använder idag. Skulle det ändå visa sig att det är stora skillnader när trafiken startar, ta den (arbets-) tid du behöver för att läsa ikapp det du måste veta. Den som är intresserad av vilken dokumentation som ska finnas läser med fördel t.ex. EU-kommisionens beslut 2012/757/EU på http://bit.ly/2gerW4j (sök efter avsnittet ”4.2.1.2 Dokumentation för förare”) och Transportstyrelsens TSFS 2015:77 på http://bit.ly/2gnitpw.

Kompletterande intyg

Som förare ska du ha ett kompletterande intyg till hands när du kör. Det ska vara utfärdat av järnvägsföretaget du arbetar för. Har du inte fått ett vid trafikstart, prata med din arbets-/gruppledare.

Acceptera inte att köra tåg utan en kopia på ditt kompletterande intyg till hands.

Att tåg ställs in eller avgår sent är obekvämt, men ofarligt.

Det är säkerheten främst som gäller, även när tidsbrist uppstår. Du som är på plats är så gott som alltid bättre lämpad att avgöra om det finns någon form av brist eller risk som hindrar fortsatt färd. Det är inte arbetsvägran att ställa ett tåg om det finns en risk för säkerheten eller föreligger brott mot föreskrifter, lagar eller andra regler – inklusive de som finns i kollektivavtalet eller det lokala avtalet. Behöver du ställa ett tåg på grund av att du inte får din rast eller spärreglerna spricker, försök så långt som möjligt att i förväg hitta den smidigaste lösningen för var och hur detta ska ske. Prata med OPL/POC.

Kom ihåg att kollektivavtalet och det lokala avtalet gäller:

– Högst 5 timmar arbete i sträck

– Minst 30 minuter rast

– Spärregel för nattarbete: högst 8h arbetstid eller 10h om rum för vila finns

– Spärregel för tjänst som börjar före 05.45: högst 6h arbetstid

– Spärregel för tjänst som börjar före 06.45: högst 7h arbetstid

– Dagturer har högst 9h arbetstid

– Eventuell övertid räknas in i arbetstiden.

– Paus minst var 2,5:e timme. Rätten till paus har inget att göra med huruvida tåg är i tid eller inte. Se till att ta en paus om du behöver!

Problem ute i trafik hanteras via OPL/POC i första hand. Vid konstiga eller orimliga svar: Ta den tid som krävs för att stämma av med arbets-/gruppledare vad som gäller. Om det fortfarande finns oklarheter så hör av dig till oss.

Saknas något för att du ska kunna köra tåg, var ändå på jobbet

Acceptera inte att få arbetstid utbytt mot strösemester, uttag av komptid eller annat – förutom om du hellre vill vara ledig, vill säga. Skulle du sakna verktyg eller dokumentation som krävs för att kunna tjänstgöra som förare så är det ett problem för arbetsgivaren att lösa. Är du schemalagd så går du till jobbet och uppbär lön, även om det av någon anledning inte är möjligt att köra tåg.

…och sist, men inte minst: Ta det lugnt.

Stressa inte. Stötta, hjälp och peppa dina kollegor. Ta hand om varandra!

Kommentarer inaktiverade.