MBL Stockholmståg 161201

1/12 hölls det sista MBL-mötet med Stockholmståg. En konstig känsla att nästa tillfälle för en likadan förhandling är som MTR-anställda. Hur det blir får framtiden utvisa, men vi har redan träffat dem åtskilliga gånger och fått en föraning om problem emellan oss som kommer att dyka upp.

Dagens MBL handlade om följande.

Spärrpersonalen kommer efter övertagandet bli tvungna att rapportera till sin arbetsledning när de behöver gå på toaletten. Sedan får de vänta på att en avlösare tar över innan de kan lämna luckan. Det går tydligen rykten om att facket har sagt ok till detta men så är det inte! Det går även rykten om att denna regel redan har införts men så är det inte heller. Bestämmelsen kommer från MTR och är en följd av den intäktssäkring som fanns med i upphandlingsunderlaget. Boten om man inte rapporterar är 100 000 kr(!) som MTR får betala varje gång som SL upptäcker en spärr som är tom… Facket sätter sig emot eftersom vi ser det som en stor hälsofara att inte få besöka toaletten när man behöver. Att vänta på en avlösare kan vara förödande, det förstår ju alla.

Rapporter har kommit in om att kontaktdon i vissa X60B-hytter inte ligger på den plats de är ämnade för. Katastrof vid olycka då kontaktdonen måste snabbt på plats. Detta är en miss som kommer att åtgärdas så snabbt som möjligt.

I november var punktligheten väääldigt låg. Rapporten kommer först på måndag 5 december.

Tidsmätning har äntligen blivit gjord på X60B och hur lång tid det tar att starta upp tåget vid hyttbyte respektive klargöring. Tiden för klargöring såg ok ut, men vid hyttbyte tar manövern ca 5 min. Detta påverkar våra turer och man kan fråga sig varför tidsmätningen inte blev gjord innan de nya turerna skrevs ihop. Reseten av fordonet som skall göras en gång per dygn bör göras inne på depå så vi inte blir stående på driftplats för att göra manövern. Ståg vill se över hur man kan skära ner i checklistorna för att förkorta den tid som behövs vid exempelvis hyttbyte, men vi ifrågasätter seriositeten i detta. Ska vi ha två olika checklistor beroende på hur sena vi är?

Massor av rapporter har inkommit som underlag till våra skyddronder. Bland annat har X60B väldigt dålig bromsverkan vid lutning. I Karlberg till exempel är det lätt att tåget rullar bakåt när det har stannat.

Nu har alla förare fått utbildning i X60B. Trots detta är resursläget lågt kommande vecka. Trolig orsak är TTJ som måste vara klar innan överlämnandet.

Antalet förare som slutar under året är nu uppe i 40. Av dessa beror 3 på omplacering och 11 som går i pension.

Efter övertagandet kommer bland annat Kjell Fernström, Anders Gustad, Mats Andersson, och Anders Eriksson att finnas kvar i byggnaden ca 6 mån för avslut av företaget. Dem kan vi alltså eventuellt träffa på i korridoren en tid framöver. Bokslut skall göras första kvartalet 2017, så Ingela Birath från ekonomiavdelningen blir också kvar ett tag till.

X60B: 11% av fordonen är i trafik och står för 30% av våra förseningar. Förarna är i behov av repetitionsutbildning, särskilt de som fick utbildningen tidigt. Någon plan för detta känner Stockholmståg inte till.

Övertagandet: Vi kommer att få lön för 1-10 december från Stockholmståg i december. Lönen kommer att inkludera tilläggen, även vrålskubbstilläggen för både november och december. Avdrag för sjukdom och vab för bägge månaderna blir också på decemberlönen.

Kompledigt: 100 timmar följer med vid övergången till MTR. De som har fler timmar får dem utbetalda på decemberlönen. Det blir engångsskatt på summan men den återbetalas efter deklarationen nästa år.

30 sparade semesterdagar får vi också ta med oss (enligt avtal med Stockholmståg får vi inte ha fler ändå). De som har semester i december får den semestern utöver de 30 dagarna. Den är ju inplanerad och inte sparad men förhandling pågick även om detta!

Våra personalakter följer inte med, dock måste dokumentationen över årets periodiska undersökningar göra det. Stockholmståg kom ut med information om detta i fredags (4 december).

De som har personliga överenskommelser angående sina schema eller dylikt kan prata med sin arbetsledare, så ser de till att informationen förs vidare. I dagsläget finns ingen överenskommelse med MTR kring hanteringen av detta. Vi vet inte hur de ställer sig i frågan.

 

Kommentarer inaktiverade.