MBL information 17 november (MTR)

Vi har även träffat MTR denna vecka och har lite att rapportera. Nu är en överenskommelse mellan MTR och STÅG äntligen klar som innebär att:

  • 100 timmars komp tas över (inget framtida tak vilket innebär att nya timmar kan adderas till dessa from 12 december)
  • Upp till 30 dagars sparad semester tas över
  • Innestående ståg- samt FV-dagar tas över

Under nästa vecka kommer info från MTR där vi får tillgång till den nya e-posten samt att telefonerna börjar att distribueras från Servicecenter. Den nya appen ”Companion” från MTR kommer att tryckas ut till telefoner och plattor och inte gå att ladda ned på egen hand. Appen ersätter nuvarande Kompis.

Flytt av personal – Vi har tidigare haft en MBL-förhandling med MTR där vi fört fram våra argument för att få behålla PSF lokalt hos oss och därmed ha fysisk tillgång till UX. Vi tycker att det underlättar när vi kan gå förbi och prata med varandra under raster och uppehåll. MTR har nu tagit beslut att all administrativ personal ska flytta med till DN-skrapan. Tråkigt tycker vi. Vi tappar närheten och känslan av att vara ”ett företag”. Eftersom möjligheten till besök försvinner har Seko påtalat vikten av utökade telefontider för att bättre möjliggöra kontakt med planeringen framöver.

Personaltillgång – tillgången på lokförare är ansträngd och MTR kommer att behöva hyra in fler än idag. Uppskattningsvis behöver 15 förare hyras med start till T17. Kursen som startar i januari kan tidigast leverera färdiga förare till slutet av sommaren. Vi har sett ett ökat tapp av förare under andra halvan av 2016 och mycket hänger på hur utvecklingen fortsätter under våren.

Löneväxling – Besked kom igår att MTR kommer att möjliggöra för löneväxling med start i januari 2017. Det blir ett annat upplägg än det som funnits under Ståg. Löneväxling kommer att kunna ske med vissa förbehåll:

  • Endast för personal med inkomster över 8.07 inkomstbasbelopp (496.305kr)
  • Endast löneväxling till ITPK
  • Endast årlig förändring av storlek på växling (inte på månadsbasis)

Mer info om hur du går tillväga om du vill börja löneväxla kommer enligt MTR.

Till sist så har MTR föreslagit att MBL-träffar mellan företag och fack ska hållas varje måndag. Det finns en tydlig och bra struktur för träffarna. Vi tror att det kan bli ett bra upplägg och att det aldrig är mer än en vecka mellan tillfällena innebär att vi bör hinna med alla frågor.

 

Kommentarer inaktiverade.