MBL §19 med Stockholmståg 161103

Station

Inget att ta upp

 

Resurs

Nu är det 36 förare som har sagt upp sig och som slutar innan övergången till MTR. Utöver dessa är det ytterligare en som slutar innan årsskiftet.

 

Trafik

Rekryteringen av nya förarhandledare pågår och de har hittills fått in 16 ansökningar. Stockholmståg vill gärna ha 20 nya handledare men är nöjda med antalet sökanden.

Den 11/12 kommer det att börja flera nya staitonsvärdar. Dessa kommer att arbeta dels som stationsvärdar och dels som mobila stationsvärdar både för trafikinformation och för visering. De mobila stationsvärdarna som ska visera (cirka 45 stycken) kommer att få en stationsvärdsutbildning plus en kompletterande viseringsutbildning. Viseringsutbildningen består i dagsläget av en teoridag plus en till två dagars praktik med handledare eller instruktör. Den 11/12 öppnar även en ny station på Arlanda plus att flera sekundärstationer återöppnar.

Det är nu klart att instruktörerna både på förar- och tågvärdssidan fortsätter att arbeta som i dagsläget.

 

Organisation

Elisabeth Sundhage behöver hjälp på planeringsavdelningen och har därför rekryterat två nya medarbetare som ska hjälpa personalplaneringen fram till och över övertagandet.

 

Övertagande E24

Det är mycket som är oklart med SOL-reneriet. Dels vet de inte hur många anställda de kommer att behöva ha och dels verkar arbetsuppgifterna vara otydliga. Många städare mår dåligt och tycker att det är jobbigt med osäkerheten.

Turerna för lokförare och tågvärdar är färdigförhandlade.

Det är en del som är oklart rent praktiskt inför övertagandet och Stockholmståg ska försöka lösa detta med MTR. Bland annat gäller det frågor kring uniform och IT-verktyg under själva övertagningsnatten samt frågor om möjligheten att vidarebefordra kontakter och mail från telefoner och e-post.

 

Övrigt

Det är problem med att hyttvärmen lägger av på X60B, Stockholmståg ska ta upp frågan med fordonsavdelningen.

Semestervalen ska vara inne den 21 november, samtliga fackförbund vill skjuta på datumet till fem arbetsdagar efter att gruppvalsresultatet är publicerat.

Kommentarer inaktiverade.