Utflyttning av administrativ personal

MTR vill samla all administrativ personal i DN-skrapan när de tar över verksamheten. Vi förstår att det finns samordningsvinster att göra genom att centralisera delar av verksamheten men vissa funktioner behöver finnas kvar lokalt. Seko vill att PSF sitter kvar likt idag och har tagit upp det i MBL-förhandling med MTR.

När personalläget är ansträngt är det extra viktigt att arbetet på PSF fungerar och en del i det är tillgängligheten och närheten mellan personal och planering. Att personalplanerare känner sin personal gör att det är lättare att få ut jobben och då ökar möjligheterna till nöjda förare!

Även personalplanerarna säger att de vill sitta kvar och att det underlättar deras arbete att vara på plats.

Vi återkommer med hur det går…

Kommentarer inaktiverade.