MBL-träff med MTR – 6 oktober

Idag hade vi MBL-träff med MTR igen. En av de viktigaste frågorna inför övergången i december är nu löst. Det gäller en teknikalitet men en mycket viktig sådan, i alla fall för de av våra medlemmar som närmar sig 60-årsstrecket.

Det har varit oklart på vilket sätt de rörliga lönedelarna ska inrapporteras till Collectum. Normalt görs det i januari av arbetsgivaren, då rapporteras beloppen för föregående år. I januari 2017 skulle Stockholmståg ha gjort detta för 2016 års rörliga ersättningar om de fått förnyat kontrakt. Nu tar MTR istället över och det har varit osäkert vem som har ansvar för att rapporteringen blir korrekt. Seko har hela tiden hävdat att det är Stockholmstågs ansvar att se till att detta görs. Om inrapporteringen inte fungerar som den ska så finns en stor risk att tjänstepensionen påverkas negativt för de som har nära till pension.

MTR kommer nu att få underlag av Stockholmståg och se till att alla anställda med ITP2 får inrapporterat korrekt summa av de rörliga tilläggen för hela 2016. Detta efter löfte av lönechefen på MTR, Lennart Sjöquist. Vi är glada att frågan nu är löst så att ingen riskerar försämrad tjänstepension.

Någon gång under nästa vecfka kommer ett brev från MTR till samtliga med ITP2 (de födda 1978 eller tidigare), som kommer att innehålla en blankett för start av ny ITP2-plan. Det är MYCKET viktigt att alla skickar tillbaka den blanketten korrekt ifylld snarast. Utan denna kommer ni annars att hamna i en nystartad ITP1 lösning. Mer information kommer i brevet från MTR.

Alla som är födda 1979 och senare fortsätter som vanligt med sin ITP1-plan

Mer info om ITP här

Löneväxling

Seko har fört fram vid flera tillfällen att vi önskar ha fortsatt möjlighet till löneväxling likt idag. MTR verkar inte övertygade om förträffligheten med löneväxling och vi har ännu inte fått klara besked om de kan tänkas ta över avtalet som finns idag. Frågan är nu uppe på ledningsnivå inom MTR och svar väntas innan året är slut.

MTR-information

MTR har fått 3 timmar till förfogande för att möta och informera alla lokförare. Tiden kommer att ges under den dag som TTJ-utbildningen sker. Under denna tid kommer MTR bland annat att informera om vilka de nya IT-verktygen är och hur dessa fungerar övergripande. MTR har ställt frågan om det går att använda sig av e-learning för att säkerställa att samtliga anställda behärskar verktygen till trafikstart. Ingen tidsåtgång för denna är uppskattad ännu. Hur ersättningen för genomförd utbildning ska ges är inte heller det klart ännu. Vi återkommer om detta längre fram.

Fler frågor om övergången?

Medlemsmöte nu på måndag 10/10 i lokal Gnesta 14.30. VÄLKOMNA!

Kommentarer inaktiverade.