Seko Lok trycker på för förbättrad x-ersättning

Snart är det dags för planeringen av sommarens x-helger. Vi vet att personalläget är ansträngt och att det kommer att behövas extra personal under helgerna i sommar. Seko Lok har i dialog med arbetsgivaren fört fram att vi inte ser att nivån på nuvarande ersättning räcker till för att locka tillräckligt många LF att anmäla sig i förtid för sommarens helgpass.

Klubben har därför lämnat förslag till lösning för att uppnå ett mer robust personalläge:

  • Differentierad ersättning. De som anmäler sig redan på vårens blankett erhåller en högre ersättning som morot för att de tecknar sig i god tid. Normal nivå på x-tillägget för de som ”gnetar” med kort varsel.
  • Höjning av x-tillägget till motsvarande 2008 års nivå jämfört med slutlön. Detta skulle motsvara drygt 2600:- per x-tillägg (innan årets lönerevision)
  • Användning av x-tillägg även för helgerna i maj om personalläget bedöms behöva detta

Dessa förslag – var för sig eller en kombination – skulle betyda att förutsättningarna för en stabil schemaläggning ökar.

Vi har ett lokalt semesteravtal som ska se till att personalläget täcks under sommaren. Om bara värdena i detta bibehålls så finns alla möjligheter till en återgång till en situation där det råder balans i planeringen. Seko Lok accepterar inte att beordring av övertid under sommarens helger blir ett alternativ till att uppdatera semesteravtalet med tidsenliga nivåer.

Vi har idag inget avsatt datum för när vi kan träffas för att fortsätta diskussionen med företaget. Vi återkommer med ytterligare besked så fort som möjligt.

Kommentarer inaktiverade.