Fortsatt strid för dubbelbemanning ombord

Efter att den fackliga verksamheten gått på lågvarv under sommaren börjar den åter komma upp i takt. Seko Lok kommer under hösten vara delaktiga i arbetet kring det MTR valt att kalla PTU, Pendeltågens tekniska utveckling. Projektet är för de flesta medlemmar mest förknippat med SLs beslut om att omplacera samtliga tågvärdar samtidigt som kameror ska installeras vid dörrarna på X60. På så sätt menar man att lokföraren ensam ska kunna bemanna tåg i trafik och utföra fler av de arbetsuppgifter som idag görs av tågvärden.

Seko Lok anser att beslutet om att omplacera tågvärdarna är förkastligt. Att i efterhand påverka politiken, efter att beslutet är taget, är däremot en svår uppgift. Vi behöver gå andra vägar för att fortsatt säkra en ytterligare bemanning ombord utöver lokföraren. Skulle vi lägga all vår energi på att försöka få SL att dra tillbaka beslutet skulle vi förlora mycket manöverutrymme i processen. Samma sak gäller regeringsbeslutet om dubbelbemanning från -06 som MTR menar är överspelat. Det femton år gamla beslutet ligger nu i händerna på Sekos jurister. Huruvida någon omprövning av det kan ske är ännu inte klart. Samtidigt som juristerna ser vidare på det måste vi verka på fler fronter.

Seko Lok kommer under inga som helst omständigheter godta en utveckling då det tummas på säkerheten ombord eller att arbetsmiljön riskeras. Ingen kollega inom MTR Pendeltågen ska tjänstgöra ensam under förhållanden där riskerna för hot, våld och stressade situationer med panikslagna resenärer är överhängande.

Vi uppskattar allt engagemang. Det lär fortsatt behövas under hösten.

Vi återkommer med mer information så snart vi träffat arbetsgivaren för att vidare diskutera frågan.

Kommentarer inaktiverade.