Möte med förbundet

Igår träffade representanter för Seko Lok och Seko Pendelklubben förbundet för ett avstämningsmöte – vad händer i kamerafrågan?

Vi gick igenom utfallet för kampanjen som lanserades av förbundet för ungefär 3 veckor sedan och diskuterade hur vi bäst ska gå vidare nu.

Vi går samtidigt in i semesterperioden och inga möten med arbetsgivaren är planerade under juli månad. Första träff blir därför tidigast i mitten på augusti.

Det som alla på mötet var överens om är att det är mycket viktigt att vi fortsatt har en tågvärd ombord på tågen även efter att kamerorna är installerade. Förbundet är beredda att ta fajten tillsammans med oss klubbar för att nå dit. Internationella kontakter har tagits med andra europeiska fackliga organisationer för att höra på vilka sätt de tagit sig an frågan och hur de nått framgång. De erfarenheter som gjorts på andra håll kan visa sig vara användbara även för oss.

Arbetsgivaren har meddelat att de inte anser att regeringsbeslutet från 2006 är tillämpligt men inte på ett bra sätt kunnat motivera varför. Vi kan inte se att det finns något som upphäver beslutet och är därför av uppfattningen att det fortsatt gäller.

Förhoppningen som Seko Lok har är att vi till hösten kan arbeta gemensamt alla klubbar för att komma till en lösning som innebär en fortsatt bra arbetsmiljö för våra medlemmar som också innebär en säker och trygg resa för våra resenärer.

Kommentarer inaktiverade.