Felaktigheter i pensionsunderlaget för de med ITP2

Medlem uppmärksammade nyligen oss och företaget på att inrapporterad lön inte verkade stämma hos Collectum som har hand om våra tjänstepensioner. Det verkade som summan som var inrapporterad var för låg och inte motsvarade månadslönen samt rörliga tillägg för föregående år.

Vid vidare kontroll visade det sig att något inte stämde – vid inläsning efter årsskiftet så har något gått fel och fel underlag har använts. Nu verkar det inte gälla för alla utan bara för vissa. Löneavdelningen har därför fått i uppgift att titta på samtliga anställda med ITP2 för att gå igenom och säkerställa att korrekta uppgifter lämnats till Collectum. Detta eftersom man idag inte vet varför eller hur felet uppstått. Arbetet beräknas ta 2-3 veckor och om fel upptäcks så kommer de att rättas till och en extra ”straff-avgift” betalas in från arbetsgivaren för att kompensera för eventuella skador som den enskilde kan ha lidit. Ingen ska därför kunna gå miste om någon pensionsinbetalning.

Vad behöver du göra? Ingenting. Arbetet sköts helt av löneavdelningen och är du en av de som drabbats av felaktigheter så kommer de att rättas till. Mer information kommer vid behov att gå ut via OnTrack och/eller veckobrev beroende på omfattningen av felet som idag inte ännu är helt känt.

Du kan alltid logga in på Collectum.se för att se dina uppgifter om tjänstepensionen samt på minpension.se för att göra en pensionsprognos för din framtida pension.

Har du ytterligare frågor så går det bra att vända sig till din GC eller till oss i Seko Lok.

Kommentarer inaktiverade.