Kyrkoval 2017

Söndag den 17 september är det kyrkoval. Det betyder att alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år på valdagen har rätt att rösta.

Varför är det viktigt att rösta? 

Svenska kyrkan är en medlemsstyrd organisation och genom kyrkovalet bestäms vilka värderingar som ska vara ledande i Svenska kyrkans arbete. Svenska kyrkan har idag runt 5,5 miljoner medlemmar och är utöver det även en stor arbetsgivare med nästan 6000 medarbetare som är anslutna till vårt syskonförbund Kommunal. Förutom att påverka vilka värderingar som ska vara ledande är en röst i kyrkovalet också ett sätt att påverka anställningsvillkoren; till exempel genom att kyrkan kan utbilda för en bättre arbetsmiljö, erbjuda all personal kompetensutveckling och ställa krav på kollektivavtal i sina upphandlingar.

Exempel på värderingar i Svenska kyrkans arbete kan vara att barnverksamheten ska vara kostnadsfri, att präster ska viga samkönade par och att motarbetande av kvinnliga präster aldrig ska accepteras.

Sverigedemokraterna mobiliserar nu för att få inflytande över Svenska kyrkans värderingar. De hävdar att de inte vill stänga kyrkan för någon och att de inte vill utesluta samkönade par från att ingå äktenskap, vilket kanske låter bra – men i praktiken gäller något annat. Hittills har Sverigedemokraterna röstat följande i frågor som rör ämnet:

Utöver detta är det dåligt för våra kamrater i Kommunal om Sverigedemokraterna ges chansen att genomdriva den typ av arbetsgivarpolitik som de står för. Kommunal har en blogg där de skriver om valet, bland annat

”Eftersom Svenska kyrkan är en stor arbetsgivare, vill Kommunal ställa krav på en utvecklad arbetsgivarpolitik. Det är viktigt att förstärka den lokala arbetsgivarkompetensen, fokusera på arbetsmiljöfrågor och satsa på kompetensutvecklingen. Kommunal vill att alla kyrkoarbetarna ska ha rätt till heltid och tillsvidareanställning. Dessutom upphandlar kyrkan varor och tjänster från andra arbetsgivare. Kollektivavtal och sociala krav ska vara självklara i kyrkans upphandlingar.”

För dig som vill läsa hela blogginlägget hittar du det här. Två andra länkar som kan vara intressanta att kika på är: Svenska kyrkan och Kommunal.

Ta ställning och rösta i kyrkovalet 2017, alla röster är viktiga och tillsammans kan vi bestämma vilka värderingar som ska gälla och hur arbetsvillkoren ska se ut för våra kamrater i Svenska kyrkan.

Kommentarer inaktiverade.