Gångtider till Citybanan

I senaste veckobrevet från områdeschefen för trafik står följande att läsa gällande (de otillräckliga) gångtiderna ner till Citybanan:

”[…], lika lite säger vi att ni endast får använda den gångtid som står i turen till att gå ner till tåget. Var och en har ansvar för att vara vid tåget i tid, och att man själv tar den tid som behövs för detta.”

Det framgår inte om områdeschefen menar att vi som jobbar i verksamheten ska känna att det är vårt fel om tiden inte räcker till (det är det såklart inte), men oavsett så är det fel i sak:

Det är arbetsgivarens sak att bestämma hur vi ska prioritera arbetsuppgifterna vid tidsbrist.

Vill MTR kunna räkna med att vi hinner till tågen i tid får de antingen öronmärka tid så den räcker till, eller så får de ge direktiv om hur vi ska prioritera bort arbete som utförs före gångtidens början för att hinna från rastlokalerna till tågen.

Fortsätt gå på utsatt tid, skriv rapporter på gångtider som inte håller (även när ni ska upp på rast) och bifoga kopia till oss och skyddsombuden. Komplettera vid behov med att be era gruppchefer om direktiv för hur arbetet ska prioriteras vid tidsbrist för att få gångtiderna att hålla. Mejla oss om det uppstår oklarheter.

(bilden klippt ur Arbetsmiljöverkets föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4)

Kommentarer inaktiverade.