Angående övertid i anslutning till tur

I senaste utskicket från områdeschefen för trafik så fanns det i slutet ett stycke gällande övertid: ”Måste jag jobba övertid efter en tur?”

Svaret från områdeschefen är förvisso sant men det verkar som att en del relevant information har fallit bort. Det vi tänker på främst är att övertid i anslutning till en tur aldrig gör att skrivningar gällande arbetstidsregler faller bort. För att göra det enkelt för alla inblandade vill vi påminna om några regler som är bra att tänka på när ni blir ombedda att jobba övertid:

 • Du får jobba max 5 timmar innan rast.
 • Du ska ha en paus på minst 10 minuter var 2,5:e timme (och vid behov!).
 • Om du börjar innan 05.45 får du arbeta max 6 timmar plus obetald rast.
 • Om du börjar mellan 05.45-06.45 får du arbeta max 7 timmar plus obetald rast.
 • Om du börjar 06.45 eller senare får du arbeta max 9 timmar plus obetald rast.
 • En rast ska vara minst 30 minuter. Vid rast i anslutning till tågtjänst ska de första 15 minuterna vara betald rast. Obetald rast får inte förekomma mellan klockan 22 och 06.
 • Jobbar du en nattur får du i grunden arbeta max 8 timmar. Du får dock arbeta i 10 timmar om du får en rast (som ska infalla mellan 22-06) på minst två timmar. Observera att du i så fall även ska ha tillgång till ett vilrum.
 • Om du börjar arbeta innan 00.00 får du inte arbeta längre än till 07.30 morgonen efter.
 • Om du jobbar två turer på samma dygn (till exempel vid dubbelläggning av nätter) får du arbeta max 11 timmar samma dygn.
 • Övertid får inte inkräkta på 19/05-regeln. Undantag om du går på en grupp där 19/05-regeln är bortförhandlad.
 • Övertid får inte heller inkräkta på fridagsperioden vilket innebär att en FP-dag ska omfatta själva dygnet den ligger på samt 12 timmar i samband med dagen.

Kom ihåg att ni är era egna skyddsombud och håll koll på era tider. Blir det fel, så rapportera! Skicka det till både din gruppchef och till oss (styrelsen@pendelforarna.se). Det är viktigt att vi får in rapporter så att vi kan komma till rätta med eventuella problem.

Kommentarer inaktiverade.