E-learning

I avtalet finns tid för 2 timmar e-learning per år och lokförare. I utbildningsplanen för 2017 ligger nu flera delmoment som MTR själva uppskattat tidsåtgången för att slutföra till 2 timmar och 15 minuter. Tidigare har arbetsgivaren i samarbete med skyddsombuden var för sig gått igenom de olika delarna och sedan kommit fram till hur lång tid som är rimlig och därmed vilken tidsram de ska ha.

I år har MTR ensidigt meddelat vilken tid som gäller per moment utan tidmätning i  samarbete med fack eller skyddsombud. Om 2 timmar och 15 minuter är rätt eller inte låter vi vara osagt. Det får visa sig helt enkelt. Seko uppmanar alla medlemmar att göra utbildningarna utan att varken stressa eller maska. Gör momenten i den takt som ni anser lämpligt och tar det längre tid än 2 timmar och 15 minuter så avbryter ni utbildningen och meddelar er chef att ni inte hunnit klart på den utsatta tiden och frågar vederbörande hur ni ska göra.

Meddela gärna oss också i det fall att tiden inte räcker.

Kommentarer inaktiverade.