Angående övergångsblanketten

Den blankett för övergång som Stockholmståg har skickat ut är till för två saker:

  1. Att MTR i förväg ska veta hur många anställda som följer med i övergången.
  2. Att Stockholmståg ska kunna påbörja uppsägningar p.g.a. arbetsbrist för de som har för avsikt att inte följa med i övergången.

Det enda fallet som blanketten har någon praktisk betydelse i, är om du har för avsikt att tacka nej till att få din anställning överförd till MTR.

Du måste inte aktivt tacka ja för att få ha kvar jobbet. Vill du att anställningen ska föras över i samband med att MTR tar över trafiken kan du faktiskt välja att helt ignorera blanketten. Får arbetsgivaren inte in något svar, förutsätter de att du tackar ja!

Att tacka nej till övergången är inte samma sak som att säga upp sig. Stockholmståg kommer dock att påbörja en formell och bindande uppsägning om du väljer att tacka nej. Du kan inte räkna med fortsatt jobb på Stockholmståg: dels eftersom bolaget kommer att se helt annorlunda ut efter övergången, dels eftersom att det genom MTR finns ett skäligt erbjudande till annan anställning.

Kommentarer inaktiverade.