LF som frivilligt tjänstgör på annan ort

Seko Lok hade en överenskommelse med arbetsgivaren som gällde fram till sista augusti. Klubben upplevde att det fungerade bra och att flera av våra medlemmar var nöjda. Även arbetsgivaren uppskattade överenskommelsen då den gav extra flexibilitet i planeringsarbetet.

Överenskommelsen är nu återinförd och innebär likt tidigare att LF som frivilligt anmäler sig för att ta turer utanför sin stationeringsort erhåller 2 timmar kvalificerad övertid per tur. Överenskommelsen gäller både för CST och SÖD. Anmälan för att ta turer på annan ort kommuniceras med PSF. Utläggning av turer sker sedan på månadslistan alternativt blir ni kontaktade av PSF inför utläggning om behov uppstår efter schemasläppet.

Viktigt att tänka på är att turerna som läggs ut kan vara maxade. Har du lång resväg till den andra stationeringsorten så bör du tänka till innan du säger ja till att få turer utlagda. Turerna berättigar INTE till taxi om inte sådan finns inritad i den aktuella turen. Det kan alltså innebära att du som CST förare får tex en halvnatt med slut i SÖD efter att sista pendeln till Stockholm avgått. Eller omvänt.

Ni som vet med er att ni har problem med detta bör avstå alternativt kontakta PSF och meddela under vilka förutsättningar som ni kan ta turer. Kanske fungerar det bra vissa tider men inte andra?

Överenskommelsen gäller nu tills vidare och vi är överens om att följa upp utfallet vid årsskiftet. Sedan får vi se hur det är aktuellt att gå vidare. Synpunkter och åsikter kring detta tas gärna emot till klubbens brevlåda.

Kommentarer inaktiverade.