Beröm till MTR

Idag drog den ordinarie verksamheten igång igen efter sommarens semestrar. Vi pratar då inte om trafiken som ju pågått hela sommaren utan om våra MBL-träffar som vi har varannan måndag där fack och arbetsgivare möts för att avhandla de frågor som dyker upp och de förhandlingar som är aktuella.

Vi brukar återge övergripande det som avhandlas under dessa dagar via hemsidan och då nämna det som vi tycker är särskilt viktigt. Rent allmänt kan sägas att det varit en delvis besvärlig sommar som ni alla känner till – avstängda stationer och rulltrappor, mycket klotter och rätt så många störningar på grund av infrastrukturfel som gett förseningar och inställd trafik. Ytterligare kollegor har under sommaren valt att säga upp sig vilket inte underlättat för planeringen att nå balans.

Det är därför ett fortsatt ansträngt personalläge på främst lokförarsidan och det väntas bestå även under höstens inledning. Många semestrar som skjutits upp från sommaren ska nu ut under september vilket fördröjer ”normalläget” en tid.

  • MTR:s VD Henrik berättade idag att styrelsen antagit en 4-årsplan för pendeltågen i Stockholm. Vad planen innebär fick vi inte reda på mer i detalj idag utan det utlovades komma längre fram. Vi får återkomma till det.
  • För att kompensera för att det inte blev några nya YH-utbildningar i MTR:s regi år så startar MTR den 3/9 en lokförarutbildning i egen regi med 24 platser. Samtliga blir därmed anställda och får utbildningslön under sin kurs. Rekryteringen till en kommande kurs som beräknas starta i vinter pågår nu för fullt. Även denna ska få 24 platser. Det blir därmed ett hårt tryck framöver för att få ut alla elever på åkning. MTR behöver säkerställa att det finns körlärare i rätt omfattning för att på ett bra sätt kunna fånga upp alla elever. Idag brister det ofta här vilket i sommar har lett till att personal under utbildning inte kunnat schemaläggas i den utsträckning som planerats. Dessutom har informationen ut till eleverna varit bristfällig och många elever vittnar om att de känt sig ”bortglömda” av företaget. Vi hade en diskussion idag med företaget som lovade bot och bättring.
  • Information kommer att gå ut denna vecka i samband med att företaget re-lanserar ”turbytestjänsten” som ska fungera via OnTrack. Tjänsten är tänkt att underlätta för personal som önskar byta tur/arbetstid. Exakt vad det innebär och hur det ska fungera får vi ta del av när informationen kommer.
  • Hjärtstartare är beställda och kommer att sättas upp i våra lokaler. 2 stycken till City och 1 till Södertälje. Bra tycker vi.

Många gånger har vi kritik mot hur företaget sköter sig och invändningar mot planer som vi får ta del av. Det känns därför extra roligt att kunna ge beröm och positiv feedback på något som kommer fram vid sittande bord.

Seko Lok vill ge en stor eloge till vår trafikchef Stefan Sjökvist som har adresserat problemet som alla lokförare känner till: svårigheten att få ut sin innestående ledighet. Stefan berättade idag att MTR under kommande vecka kommer att ta fram ett förslag på reglemente som ska styra på vilket sätt ledighet kan beviljas. Det var inte bara det att frågan kom upp utan det var sättet den presenterades på: trafikchefen konstaterade att det är människor vi har att göra med. Anställda som har ett liv vid sidan av sin anställning och som vill kunna göra upp planer för sin fritid. Han konstaterade vidare att det inte är acceptabelt att bli nekad ledigt om ansökan sker i mycket god tid och ledighet finns innestående att tillgå. MTR säger sig nu vilja flytta mandatet att säga ja eller nej till ledigheter som söks utanför sommarperioden från planeringen till gruppchefen. Det ska vara klart och tydligt vad som gäller för både de som söker och de som behandlar ansökan.

Det här är ett stort och viktigt kliv framåt, företaget inser att för att locka och behålla anställda så behöver man vara en attraktiv arbetsgivare. En del i det är att de anställda känner att de kan påverka sin situation. Jättebra! Vi återkommer med mer detaljer kring detta så fort som möjligt.

Kommentarer inaktiverade.