Nytt om FV-dagarna

Enligt det lokala avtalet bör en fv-dag läggas ut inom två månader efter aktuell helgdag. Den ska däremot läggas ut innan påsk respektive jul så att kontot nollas och inga dagar finns att kräva inför dessa helger.

Psf har som alla vet haft en hopplös situation att lösa i o m den brist på lokförare vi har på företaget. Med en sedan länge relativ brist på förare har situationen förvärrats då flera sagt upp sig än vad som är normalt under ett år. Det har varit så gott som omöjligt att lägga ut fv-dagar i den takt vi har rätt till, liksom att bevilja övriga ansökningar om ledigt som har kommit in. Att lägga ut samtliga fv-dagar som vi nu har rätt till innan jul är för planeringen en fullständig omöjlighet. Snöbollen har rullat till en enorm storlek och något måste göras för att lösa situationen.

MTRP har som sagt skyldighet att lägga ut samtliga innestående fv-dagar innan jul. För att rädda situationen har MTRP föreslagit och kommit överens med personalorganisationerna om att dessa fv-dagar omvandlas till semesterdagar istället. De hamnar i din semesterpott efter årsskiftet och ingår alltså inte i semestervalet. Istället kan du använda dem som strösemester under 2018 eller ta ut dem som sparad semester vid nästa års semesterval.

Föredrar du att istället få ekonomisk ersättning för de här fv-dagarna ska du säga till din gruppchef om detta senast 23 december, dvs före jul då kontot ska nollas. Den som absolut vill ha sina fv-dagar utlagda innan jul, vilket är vår rättighet enligt det kollektiva avtalet, kan ansöka om detta men bör göra det omgående. Dock är risken stor att ansökan inte beviljas p g a rådande personalsituation.

En fv-dag är värd 5,4 % av månadslönen. Överenskommelsen gäller endast i år.

Kommentarer inaktiverade.