MBL-information 28/8

Information från de olika avdelningarna:

Säkerhet:

Antalet OSPA-A ligger högt. Hittills i år 10 stycken under växling respektive 11 stycket för tåg

Dörröppning på fel sida – 4 stycken hittills i år. Utanför plf – 22 stycken

11 påkörningar varav 8 med dödlig utgång vilket även det är en ökning jämfört med förra året.

Planering:

Utvärdering av gångtider ned till Sci ska göras. De två extra buffertminuternas vara eller inte vara samt om gångtiderna generellt håller behöver undersökas. Vi anser nog att vi är rätt säkra på att tiderna är väl tajta oavsett vilken tid på dygnet vi går. Klubben har mottagit ganska många rapporter om missade passresor samt försenade avbyten sedan öppningen i juli. Vi lyfter även frågan om gångtider i Söd som verkar vara felaktiga. Inför T18 så behöver vi mäta gångvägen från avbyte till ordertavla i stationshuset samt även komma överens om när vi har rast kontra paus i den lilla lokalen bredvid spärren dit det är kortare väg att gå. Även gångtiderna till från depån behöver kontrolleras så att de är korrekta på alla turer.

Trafik:

Stabil egen punktlighet som ligger kring 99%. Total punktlighet omkring 89%. Obehöriga i spåret är en källa till många förseningsminuter och är ett prioriterat område för verksamheten.

Rekrytering:

8 behöriga sökanden har inkommit till 8/6-anställningen. Även fortsatt söker MTR fler lokförare. En till gruppchef för LF ska tillsättas.

YH:

Första kursen är igång. 30 elever startade nu i mitten på augusti. Just nu är verksamheten placerad i Blåsut men ska flyttas till Äs efter att lokalerna där anpassats. Det kommer att bli ett hårt nyttjande av handledare för att kunna erbjuda praktik till alla elever så fler handledare behöver rekryteras. Seko trycker på för att teckna en uppgörelse med företaget som bättre reglerar handledarnas tjänst. Det behöver vara ordning och reda för att vi ska kunna rekrytera och behålla handledare.

Utbildning:

TTJ för LF går igång 22/9 och ska vara slutförd 15/12. Det blir halvdag (08-12) TTJ och andra halvan av dagen viks för VGR – Vår gemensamma resa. Eftermiddagsträffarna blir gemensamma med representanter från både tågvärd, station och lokförare. Ytterligare en heldags utbildning ska ut under hösten: ”En resa för alla” som ska handla om tillgänglighet i trafiken. Utbildingen ska ges måndag till söndag 08.30-16.30 och är obligatoriska för alla. 9/10 till 15/12 och alla yrkesgrupper blandas.

Ekonomi:

Vi fick en dragning av budgeten för 2018. Mycket fokus ligger på att uppnå tillräckligt hög punktlighet samt tillräckligt hög NKI för att nå incitamentsmålen. Utan dessa så går verksamheten inte med vinst.

Kommentarer inaktiverade.