Lokala förhandlingar

Många undrar hur det går med de lokala förhandlingarna och när de nya lönerna blir klara så att de kan betalas ut. Seko Lok har anmält till MTR att vi önskar träffas för lokala avtalsförhandlingar och lämnat förslag att vi kan sätta av lämpliga datum framöver. Vi har dock inte bestämt datum ännu och följaktligen inte heller lämnat över våra lokala yrkanden till arbetsgivaren. Så fort processen är igång så kommer vi här på hemsidan att lägga ut Seko Loks yrkanden och när/om MTR:s yrkanden når oss så kommer även de att presenteras. Vi återkommer med mer information!

Kommentarer inaktiverade.