MBL-förhandling med MTR 3/11-2016

Komptid:
Återigen tar vi upp frågan kring komptiden och hur många timmar var och en får ta med sig vid övertagandet. MTR har fortfarande inte något svar att ge oss. Dom skyller på att frågan inte var inplanerad till detta möte trotts att frågan inte är klar. Vi kräver en lösning till nästa möte men det återstår att se hur det blir med det. Eftersom 11 december står för dörren och ingen hinner ta ut den innestående tid som inte som inte följer med, yrkar vi för att all inarbetad tid följer med..
MTR säger att förhandlingar fortfarande pågår med Stockholmståg och att det är en kostnadsfråga vad Stockholmståg vill betala och vad MTR kräver att få betalt.

Löneskuld:
På frågan om MTR tar över innestående löneskulder svarar de ja.

Skyddsfrågor:
MTR ville ha vår input i hur skyddsombuden arbetar idag. De flaggade för att dom har ett annorlunda tankesätt som de vill diskutera på ett möte i januari. Skyddsombuden tycker att upplägget man har idag fungerar bra så där är vi tveksamma till om vi ska ha en förändring eller inte.

Mystery shoppers:
MTR planerar att 5 dagar i veckan ha så kallade mystery shoppers ute i verksamheten för att kontrollera hur vi arbetar och bemöter våra kunder. De kommer att göra iakttagelser inom alla yrkesområden såsom stationstjänst, städ, information, körsätt och bemötande.
Tre mätningar per vecka och station ska man kontrollera frågor och iakttagelser om resvägar, biljetter och kassa, barnvagnsgrindar, bemanning och uniformering
Två mätningar per månad och station ska man kontrollera fördjupad mätning kring kundupplevelsen
Två mätningar per månad och station ska man kontrollera fördjupad mätning kring taxa och försäljningsprocessen
Två mätningar per linje och dag ska man kontrollera iakttagelser ombord gällande körsätt, utrop och miljö ombord
Två mätningar per linje och dag ska man kontrollera frågor och iakttagelser kopplat till visering ombord.

Gruppval och semesterval:
Gruppvalet ska vara inne den 23 November. Vi kommer ha 7 dagar på oss att söka grupp. Den 28:onde ska vi få besked om vilken grupp vi platsat i.
Semestervalet kommer förlängas till den 2 December med besked den 6 december.

MTR:s intranät:
Vi kan redan idag hitta en länk till MTR:s intranät via pussel/kompis.
V.47 planeras start för ledighetsansökningar via MTR:s intranät. Innan dess kan vi söka det mesta via Stågs intranät.
Önskemål om tjänstgöring från 11/12 och framåt, görs fram till slutet på v.45 via Pendelnet och Ståg. Sedan är det ett uppehåll på en vecka innan MTR:s intranät kommer igång. Ansökningar som kommer in under denna tid kan skickas in men kommer inte att behandlas med en gång. Det är alltså lämpligt att inte skicka inte in några önskemål då.
Ledighetsansökningar görs fram till v.47 hos Ståg och efter hos MTR
Schemaönskningar och turbyten kommer kunna göras både hos MTR och Ståg mellan v.47-49. Efter v 49 hos MTR
Övertidsrapporteringssystemet kommer inte igång hos MTR förrän v.50! Fram tills dess görs detta hos Ståg.

Chefstillsättningar:
MTR presenterade namnförslag på några chefstjänster de vill tillsätta, dels gruppchefer och områdeschef Trafik. Vi reagerar på att kravspecen för dessa tjänster inte ger någon vidare möjlighet för internrekryteringar bland åkandepersonal eller personal på OPC. MTR vill att personerna i fråga ska ha minst tre års tjänst i ledande befattning sedan tidigare. Det är dåligt att man på det här sättet fråntar möjligheten till vidareutveckling inom företaget för våra medlemmar. Knappt någon av oss har denna erfarenhet och det känns som om det är en medveten strategi av MTR.

Kommentarer inaktiverade.