MBL §19 med Stockholmståg 161020

Under förmiddagen var vi på MBL med Stockholmståg, där pratade vi om följande:

Station

 • Stationsstädarna vill få med sina komptimmar över till SOL-reneriet, problemet är bara att SOL-reneriet inte har timkonton för komptid utan istället använder sig av dagkonton. Stockholmståg och MTR har kommit överens om att Stockholmståg ska omvandla timmarna till dagar så långt det går och de timmar som är kvar betalas ut som komptid från Stockholmståg.
 • Stationsstädarna ska ha APT vecka 47 och 48, tre timmar som ska ägnas åt MTR.

Trafik

 • Förarna har nu TTJ i Älvsjö och i samband med detta är MTR med och informerar.
 • Tågvärdarna har APT och får träffa MTR i samaband med dessa.
 • Handledarna har handledarträffar där MTRs utbildningschef är med och informerar. Stockholmståg söker även flera nya handledare och det pågår en diskussion om hur höga tilläggen ska vara.
 • Om någon vill ha ett tjänstgöringsbetyg, prata med Katja Wennström.

Katja Wennerström var med och informerade om vad de pratar om på tågvärdarnas APT, bland annat detta:

 • Mikrofoner och mikrofonteknik. Använd i första hand handmikrofonerna vid utrop, det verkar generellt vara bättre ljud i dessa. Är det en stor störning så att ni behöver informera flera gånger använd gärna olika mikrofoner för att säkerställa att informationen når ut så bra som möjligt till så många som möjligt. När det gäller svanhalsmikrofonerna så är det bra att tänka på att tala nära då dessa generellt har lägre ljud.
 • Det finns en e-learning (i den öppna kurskatalogen) om PA-inställningar för er som vill lära er mer om hur ni kan styra utropen inuti och utanför tågsätten.
 • Tågvärdsinstruktörerna har varit ute och kollat på avgånsprocedurerna (cst och U) och i 84,7% av gångerna var avgångarna bra. Bristerna var främst i 60-30-15-0 det vill säga vid 60 sekunder kvar till avgång -begär utfart, 30-gör utrop, 15-stäng dörrarna och 0-tåget avgår. Det fanns även vissa brister i efterkontrollen vilket är allvarligt och viktigt att inte slarva med. Viktigt också att lokförarana och tågvärdarna lyssnar på varandra och upprepar saker om de inte får svar samt att svara när vi har fått info från varandra.
 • Mer fokus på kundbemötande och inte enbart fokus på hot/våld och konflikter.
 • Åkandehandboken har uppdaterats med tydligare riktlinjer för hur vi ska hantera ordningsproblem. Viktigt är dock att alltid tänka på vår egen säkerhet i första hand. Det finns även ett nytt DI för utrop vid ordningsstörningar.

 

 • Obehöriga i spårområdet ökar och drabbar punktligheten, Trafikverket jobbar mycket med det här och nu senast genom att sätta upp mer stängsel. Obehöriga i spårområdet var det som orsakade flest föreseningsminuter under september.
 • Trafikverket ska även se över sina rutiner kring hur de hanterar när något kört in i en bro. Är det rimligt att stänga av fyra spår när en tom lastbil har kört in i en bro?
 • Skyddsektionen i Årstaberg orsakar ibland elfel, denna ska byggas om under vecka 47.
 • NKI har gått ner lite, till 69%. Största nergången är när det gäller städning både ombord på tågen och på plattformarna. Vi har även mycket missnöjda resenärer (14%), målet är att ligga på 10%.
 • Personalomsättningen: 33 förare har sagt upp sig, av dessa är det 10 som ska gå i pension och två som är omplacerade. Siffrorna för övriga yrkesgrupper är: 22 tågvärdar, 13 stationsvärdar och 9 stationsstädare. Även bland dessa grupper är det en del som ska gå i pension och en del som är omplacerade.
 • Resursläget är dåligt, främst på tågvärdssidan.
 • Sjukläget är också sådär, det har varit en sjukvåg nu under september.

Organisation

 • Stockholmståg rekryterar vikarier till personalledare och serviceinformatörer på OPL samt vikarier till korttidsplaneringen.
 • Cirka 230 stationsvärdar (inkusive mobila stationsvärdar) ska anställas den 11/12 och håller nu på att intervjuas av Ståg.
 • Monika Swartz ska fortsätta efter övergången till MTR men med andra arbetsuppgifter.

X60B

 • Två dagar i rad har X60B gått som planerat vilket innebär 14 enheter ute i sju omlopp.
 • Det förekommer problem med värmen i hytterna, skriv rapporter om ni upplever detta. Vid nödfall finns det nya kupévärmare att låna, ring OPL om ni behöver dessa.
 • Transportledarna går utbildning i de nya checklistorna, om det är något som är svårt att tolka eller förstå – ring OPL.
 • Leveransplanen på X60B verkar fungera som planerat.

Övertagande E24

 • En hel del dokument är överlämnade från Stockholmståg till MTR.
 • Lokalerna är nog snart klara
 • Det finns lite info på pendelnet om övertagandet samt en länk till MTR:s sida.
 • Stockholmståg kommer att ha kvar lokalerna under OPL för att avsluta företaget, dessa lokaler går därför inte att boka från den 1/12.

 

 

Kommentarer inaktiverade.