Slopad klargöring och effekter av detta

Sedan en tid tillbaka så har MTR slopat den andra klargöringen för en del av våra turer. Det rör sig om enheter som står uppställda under dagen efter att ha använts under morgonens högtrafik. När de sedan ska ut igen till eftermiddagen så har vi tidigare klargjort dessa som vanligt. Något som nu MTR efter en riskanalys utförd av säkerhetsavdelningen slopat. Vinsten för företaget består då givetvis i att lokföraren istället för att lägga tid på klargöring i högre utsträckning kan schemaläggas att köra tåg. Grundkravet att alla enheter som går i trafik ska klargöras och bromsprovas en gång per dygn är kvar och uppfylls.

När ni som förare kommer till en uppställningsplats för att hämta fordon som inte ska klargöras enligt befordring gäller att POC ska kontaktas för aktuell fordonsstatus. Om POC saknar information om enheternas status (kanske har ingen information mottagits från lokföraren som ställde av enheterna tidigare?) så gäller att EN NY FULLSTÄNDIG KLARGÖRING ska ske.

Rapport på avvikelsen ska skrivas där även förseningen skrivs in.

Kommentarer inaktiverade.