Förtydligande av överenskommelsen med MTR

Med anledning av det mail som gruppcheferna skickat ut så vill Seko Lok Pendeln göra vissa förtydliganden angående den ”krisuppgörelse” som vi tillsammans med arbetsgivaren ingick nyligen. I de mail som skickats ut till lokförare av gruppchefer på MTR används ett språkbruk där uttrycken skruvats helt i onödan. Andan i rummet under förhandlingarna var tydlig – hela tanken och idén med uppgörelsen var att personalbristen skulle lösas på frivillig väg i så stor utsträckning som möjligt. Klarar vi det med frivillighet så kommer inte tvång och beordring att behöva användas utom i något enstaka fall. Uppgörelsen möjliggör för arbetsgivaren att lägga ut upp till 2 övertidspass på varje individ fram till och med 30/11. I utbyte mot att Seko accepterade detta så fastslogs den extra ersättningen om 4000 kronor per ”gnet” som nu gäller fram till detta datum.

  1. Genom en attraktiv ersättning så var/är förhoppningen att tillräckligt många av oss kan tänka sig att arbeta extra för att få ihop trafiken. I det fall att det ändå inte räcker till så har nu MTR möjlighet att beordra övertid i förväg – något som annars inte låtit sig göras lika enkelt. Utan en uppgörelse så hade bristen varit lika stor eller större – vi hade kunnat bli beordrade att komma in och jobba i ett senare skede men också blivit utan den extra ersättningen. I samband med uppgörelsen fick vi även igenom de krav för inlösen av FV-dagar som inte kunnat läggas ut under året. Sammantaget så tyckte vi att denna uppgörelse då var bättre än alternativet.
  2. Arbetsgivarens beskrivning av situationen har förändrats sedan utgångsläget. Till en början hävdade de att det var 380 turer som fattades perioden 28/10-22/1 och att detta skulle innebära ca 1 extrapass per person och under samma period. Dock ändrade de sig och menade plötsligt att november var den månaden då problemet var som värst och att det endast var fram till 30/11 som 1-2 extra turer per person skulle behöva läggas ut. Fram till 22/1 trodde det att bemanningen skulle kunna lösas på enbart frivillig basis. Det återstår att se hur behovet utvecklar sig under årets sista veckor. Vi har bett att MTR ska skicka ut en kalender där resursläget klart och tydligt syns för varje dag året ut. Om denna läggs på OnTrack så kan alla följa hur läget ser ut och lättare planera när/om man eventuellt kan komma in och jobba.
  3. MTR har all anledning att hålla hårt i plånboken då de redan är skyldiga SL ett antal miljoner i viten och inte vill öka denna summa mer. Facken menade från början att MTR skulle bli tvungna att köra reducerad trafik under hösten vilket VD:n replikerade var uteslutet då detta skulle innebära ytterligare förluster i miljonbelopp. Arbetsgivarens utgångspunkt var att fram till 30/11 endast öka det tillägg vi har för ett övertidspass, beordrat såsom frivilligt, från 2000 kronor till 2500 kronor. Detta skambud sade de närvarande facken blankt nej till. Förhandlingen svepte fram och tillbaka och fick avbrytas på måndag kväll för att återupptas på tisdagsmorgonen. Vi envisades bland annat med en ekonomisk uträkning där vi ställde MTRs böter till SL för inställd trafik mot att vi vill ha mera ersättning. Efter en lång förhandling med många olika bud förhandlades summan upp till 4000 kronor plus 550 kronor per timme i kvalificerad övertid. Detta ger för en tur på 8 timmar ca 8.400 kronor brutto. Överenskommelsen blir alltså mer än dubbelt så dyr för MTR gentemot vad de från början hade räknat med.
  4. Jämfört med de rykten som florerade i somras kring beordrad övertid som vi skrev om här på hemsidan så är enda skillnaden mot idag NÄR beordringen kan ske. Informationen över schemaläggningen ska ske per vecka och fredagarna blir därför en stupstock då man måste ha anmält sig för gnet inför kommande vecka. Därför ska det nu meddelas tidigt i veckan, under måndagen och tisdagen, vilka turer som är lediga under veckan därpå. Tanken med detta är att fler frivilligt ska ta på sig gnetpass de dagar och tider som passar dem och att desto färre turer alltså blir kvar för beordring. De personer som frivilligt vill jobba extrapass går alltså före beordring! Alternativet till detta då beordringen skulle komma dagen innan är utifrån många infallsvinklar sämre, i synnerhet utan det extra tillägget på 4000 kronor som facken förhandlat fram.
  5. Angående körlärarrollen så är det viktigt att veta att om du som körlärare har två elever så kommer du utöver det fasta månadstillägget på 5000 kr få ut 250 kronor per tur för andra eleven. Utöver det kan det också vara bra att känna till att du som anställd  inte kan neka till att gå en körlärarutbildning som arbetsgivaren schemalagt åt dig. Däremot kan du hänvisa till TTJ och tågets säkra framförande för att på så sätt neka till att ha med dig elever, eller andra personer i förarhytten. Som körlärare har du möjlighet att ställa krav och de som jobbar som körlärare idag har olika överenskommelser med arbetsgivaren. Vissa har exempelvis två veckor elevfria för att sedan ha två med elev medan andra trivs med att ha elev för jämnan. En del har tillfälligt avsagt sig rollen som körlärare för att senare ta upp den igen. Du binder inte upp dig bara för att du gått körlärarutbildningen. Kanske provar du att ha en elev i en vecka för att inse att körlärarrollen inte passade för dig. Du har rätt att säga nej och du ansvarar för tågets säkra framförande.
  6. Att säga att du inte vill räcker inte som anledning för att slippa arbeta ett beordrat övertidspass. Har du förhinder så meddela detta till arbetsgivaren. Är det känsligt så ange personliga skäl som orsak. Du har en plikt att befinna dig på arbetsplatsen på din beordrade övertid. Märker du väl på plats att du är för trött för att på ett säkert sätt framföra tåget så får du ta dig själv ur tjänst. Säkerheten först. Tågets säkra framförande är lokförarens ansvar enligt TTJ och därför kan naturligtvis trötthet vara ett legitimt skäl att neka till körning!
  7. Att vägra att arbeta beordrad övertid är likställt med arbetsvägran och kan leda till uppsägning. Om kollegor sägs upp blir vi ännu färre som jobbar kvar på MTR. Belastningen blir högre för de som är kvar, inklusive för personalfördelningen. I en situation då MTR skulle bli av med sitt trafiktillstånd och SL kanske tar över driften i väntan på en ny upphandlare skulle knappast behovet av gnetande personal upphöra. Eventuellt skulle även resenärerna bli vansinniga då trafiken skulle reduceras rejält och ytterligare problem skulle uppstå kring driften. Givetvis ska vi inte fastna i att måla upp eventuella framtidsscenarion men genom att ställa olika alternativ mot varandra och se dess konsekvenser kan kanske en månad med beordrad övertid och ett tillägg som blir dyrt för arbetsgivaren vara det minst dåliga och rimliga alternativet.
  8. Maktförhållandet på arbetsmarknaden är sådant att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Facket är med och förhandlar men vår makt är begränsad, i synnerhet i de perioder vi är bundna av fredsplikt. Självklart blir vi förbannade då löften om att lättare få ut ledigheter bara någon månad senare ersätts av något som tyder på det motsatta. Det bästa vi kan göra är att förhandla och utifrån förutsättningarna är nuvarande överenskommelsen positiv gentemot de eventuella alternativen.

 

Kommentarer inaktiverade.