Registeravgift 2018

Fakturan för registeravgiften för lokförare har börjat dyka upp i brevlådorna. Seko Lok har yrkat på att arbetsgivaren står för denna kostnad även 2018 likt tidigare år. MTR har mottagit vårt yrkande men inte givit slutgiltigt besked hur de ställer sig till vår begäran. Vi återkommer med info när vi träffat företaget eller fått svar i frågan.

Kommentarer inaktiverade.