MBL 170911

Nu under hösten har vi ett nytt upplägg gällande MBL-träffarna med MTR. Vi ses numera på Klarabergsviadukten 49 måndagar varannan vecka mellan 10.00-14.00. Upplägget är annars som tidigare, att de olika avdelningarna på MTR informerar om sina verksamheter i korta block. Det här var vad vi pratade om idag:

 

MTR Pendeln

Från och med juli får MTR bonusar och viten beroende på hur de sköter sig på ett antal områden. Det är två områden som rör punktlighet (total punktlighet och egen punktlighet) och fyra som rör kundnöjdhet (övergripande, störningsinfo, personalens bemötande och hur funktionella/rena stationerna och fordonen är).

Den här veckan är det ISO-revisorer på plats. Enligt kontraktet med SL ska MTR arbeta för att bli ISO-certifierade, planen är att bli det till våren 2018. Revisorerna som är på plats den här veckan gör en ”för-revision” för att MTR ska veta vad de behöver jobba  med inför den riktiga revisionen.

Från fackligt håll lyfte Pendelklubben frågan kring hur hanteringen av rapporter går till. MTR skulle kolla upp det och återkomma men vill ni ha återkoppling kring en särskild rapport så går det bra att prata med er gruppchef. De ska kunna söka upp rapporterna och se vad som har hänt.

 

Säkerhetsavdelningen

Det har varit flera OSPA B och OSPA C än vanligt under augusti, dock bara en OSPA A under samma period. Antalet dörröppningar på fel sida är 4 stycken under hela 2017, vilket är mycket bättre än tidigare år. Dörröppningar utanför plattform är lite sämre, två stycken i augusti och 24 totalt under 2017.

Från fackligt håll efterfrågar vi tydligare info kring vilka rutiner som ska gälla. Som det är nu är det rörigt, rutiner och info kommer via olika vägar och ändras godtyckligt via ex. veckobreven. Vi efterlyser struktur. Denna fråga har framförallt kommit fram i hanteringen av pfa-anläggningen. MTR tar med sig frågan och återkommer.

 

Personal

Övertiden har legat på ett snitt på 139,6 timmar per vecka under vecka 31-35 med en topp på 233 timmar den första veckan i perioden.

Fram till sista september är det 19 förare som har eller ska sluta och fem som har fått andra tjänster inom MTR (ex. YDL eller POC). De som slutar efter sista september är inte med i dessa siffror även om MTR vet om att de ska sluta. De interna lokförareleverna beräknas vara klara i september/oktober. Rekryteringen på 8/6-anställningsformen pågår för fullt. Det är just nu 7 sökanden kvar i anställningsprocessen. Dessa verkar erbjudas stationering i Södertälje. Personalmässigt har MTR fryst personalläget i Södertälje inför T18 till dagens cirka 50 förare. MTR ritar alltså grupper och turers baserat på att det ska vara cirka 50 lokförare stationerade i Södertälje.

I övrigt pågår rekryteringar på flera håll, främst olika chefs- och ledartjänster. Personalplaneringen söker mycket folk.

 

Station

Det pågår ombyggnationer för undervisningslokaler i Älvsjö och personallokaler i Södertälje hamn.

På stationssidan har en utvärdering gjorts kring vilka stationer som har mest akut renoveringsbehov och de som toppar listan och som ska bli renoverade först är: trapphuset i Rotebro södra, tunneln i Sollentuna södra och större delen av Upplands Väsby station. Det pågår även ombyggnation på södra sidan i Flemingsberg och den nya entrén i Jakobsberg har nu öppnat.

Det finns nu hjärtstartare på Csi (servicedisken vid mellanplan) och på Sod. Båda hjärtstatarna sitter så att personal måste lämna ut dem.

Från fackligt håll undrar TJ vem som kan öppna de stängda stationerna/plattformarna på Stockholm Södra och Karlberg. Enligt ett tidigare kontrakt var det sagt att MTR skulle kunna öppna stationerna inom 30 minuter om tågen av någon anledning behöver bli omledda. I dagsläget har vi personal som kan åka dit och öppna upp men ingen vet vem som har nyckeln vilket en dam med resväska fick erfara i söndags då hon stod på plattformen till spår 3/4 på Stockholm Södra i tre timmar innan någon kunde hjälpa henne därifrån.

 

Tågtjänst

Punktligheten i snitt är ganska bra.

Vi kör ofta med korta tåg. I Augusti var det 296 avgångar som gick med korta tåg där det skulle ha varit långa. Anledningen är att det är fordonsbrist och MTR föredrar att köra korta tåg framför att ställa in tågen.

På tågtjänstsidan är det fokus på trafikinformation. Vi vill få tillbaka skyltningen ”se upp för passerande tåg” (med ljud) när det kör förbi tåg som inte stannar vid plattform. MTR håller med och jobbar för att det ska bli så.

 

HR & Kommunikation

Det är mycket rekryteringar på gång inom företaget och det händer mycket även på Emtrain. MTRs lokförarutbildning har dragit igång i lokalerna i Blåsut och ansökan till nästa YH-utbildning (med start i februari 2018) är öppen. Fyra nya YDL-ansällda håller på att utbildas och utbildningen ”en resa för alla” ligger i startgroparna.

 

Utbildning

”En resa för alla” som handlar om tillgänglighet och som ingår i avtalet MTR har med SL ska genomföras under hösten. Tanken är att utbildningen ska ske i MTRs utbildningslokaler i Blåsut. Enligt MTR är det mer plats, godare kaffe (!) och fräschare lokaler där. Vi får lika lång gångtid (30 minuter) för att ta oss dit som vi har för att ta oss till Älvsjödepån. Blåsut ligger 13 minuter bort från T-centralen med tunnelbanan och utbildningslokalerna ligger precis vid tunnelbanestationen.

MTR ger oss 30 minuter extra som kompensation för allt strul som var i samband med de e-learnings vi gjorde inför öppnandet av Citybanan. Det råder delade meningar om hur mycket av tiden vi har avsatt vi redan har använt, MTR kollar upp det och återkommer. Oavsett så står det klart att årets tid är förbrukad. Vi har dock flera e-learnings kvar att göra i höst (TTJ och en om miljö), MTR kommer att betala ut det i komptimmar på våra timsaldon så snart det är klart hur mycket tid det rör sig om.

 

Slumpvisa alkohol- och drogtester

Efter lunch hade vi MBL §11 om slumpvisa alkohol- och drogtester. MTR vill ha ett lite annat upplägg än vad vi hade på Stockholmstågstiden. De största skillnaderna är att MTR planerar att ha testerna på MTR City och i Södertälje hamn samt att det inte längre är förtroendevalda som byter av de som blir testade. Från fackligt håll är vi skeptiska till det. Vi tycker att det är viktigt att testerna sker på en annan plats än i våra arbetslokaler. Dels för att testerna ska hållas så hemliga som möjligt och dels för att det är en integritetsfråga med vilka som blir testade. Skyddsombuden har bett om en riskanalys på förfarandet och vi efterfrågar hur de hanterar om någon åker fast i testerna. Sedan tycker vi från fackligt håll att det är en självklarhet att den du blir avbytt av vid ett slumpvis alkohol- och drogtest ska vara en förtroendevald som har tystnadsplikt. MTR skulle fundera ett varv till på lokalfrågan men ville inte ta till sig våra synpunkter på att det bör vara en person med tystnadsplikt som löser av. Förhandlingen avslutades i oenighet.

 

Chefstillsättning tillförordnad stationsschef

Slutligen hade vi en MBL§11 om en chefstillsättning. Det är en ny tillförordnad stationschef som MTR har anställt. Från fackligt håll hade Pendelklubben synpunkten att vi återigen kommer in för sent i processen (vi får reda på vem personen är när tillsättningen redan är klar).

Kommentarer inaktiverade.