MBL§19 med Stockholmståg, 161117

Vi var idag på MBL-möte med Stockholmståg. Följande saker togs upp:

En fråga från föregående möte: Kommer det gå att använda Stockholmstågs e-postadress efter övertagandet? Svaret är nej, det kommer inte gå att komma åt den. E-posten stängs helt enkelt ner.

Allmänt

OPL (blivande POC) kommer att ha samma telefonnummer som idag. Ett förslag inkom om att programmera de nya telefonerna med alla nummer, frågan ska tas med till MTR. Stockholmståg har tagit på sig att vara behjälpliga att lämna ut den nya telefonen. Den kommer delas ut på servicecenter, förhoppningsvis med början redan nästa vecka. Det kommer inte att vara ett krav att hämta ut den. Kan/vill man inte det kommer det lösas på annat sätt.

Trafik

All time low, onsdagen den nionde på grund av snöfallet. Trafiken gick dock, trots allt, med bra regelbundenhet. Vi har fått mycket fin beröm från resenärer som tycker att tågen var det i särklass bästa kommunikationsmedlet jämfört med buss/bil/cykel/gång. Kul för oss, även om vissa av oss fick slita hund.

En påminnelse om att det är väldigt viktigt att rapportera noggrant till trafikverket om förseningar. Till exempel så om någon håller en dörr som orsakar försening ska det rapporteras som ”sabotage” och inte som dörrfel. Det ska kodas rätt så att eventuella böter också gör det.

Övergången

Om en börjar sitt pass den 10/12 ska en vara klädd i Stockholmstågs kläder. Börjar passet den 11/12 ska MTRs uniform användas.

Åkandestöd för förare och tågvärdar testas i nuläget. Skyddsorganisationerna har inkommit med synpunkter som till stora delar har hörsammats. En hel del ska vara åtgärdat till den 11/12 och en del åtgärdas löpande efter det.

E24 kommer att kräva fler rapporter än E14 (som vi kör på nu). Vi kommer att göra det i Kompass (motsvarande Kompis) och det ska enligt utsago vara ett bra mycket mer lättanvänt system än Kompis dito.

Stockholmståg har efter reglering överlåtit dokument till MTR. I god tid således.

Organisation

Intet nytt.

Fordon/X60B

Alla X60B-omlopp går inte. Tidmätning för klargöring, isärkoppling och hyttbyte ska göras måndagen 21/11 av Stockholmståg och arbetstagar-/skyddsorganisationerna i samarbete med instruktörer.

X10 ska skrotas. 12 ska dock behållas. 4+4 i två omlopp och ett sätt om fyra i reserv. De ska gå till den 26/2 2017 sen är det hejdå för gott för dessa gamla trotjänare.

Kommentarer inaktiverade.