Utskrivning av tur på annan stationeringsort

Seko Lok Pendeln har kommit överens med arbetsgivaren om följande:

Vid akut förarbrist kan Södertäljeplacerade förare få Cst-turer på sitt schema och vice versa. Arbetstidsavtalet skall då följas precis som vanligt, med de spärregler vi har för längd på turer vid olika tider på dygnet, samt pauser och raster m.m.

Arbetstiden skall beräknas från ordertavlan på den station där man är stationerad, för att avslutas vid samma ordertavla när man kommer tillbaka. Vilket tåg man ska åka pass med ska tydligt framgå, liksom tid för taxiresa i förekommande fall. Denna regel ska följas även om det innebär att två förare krävs för att täcka upp en tur som annars blir för lång för att inte bryta mot arbetstidsavtalet.

Vid utbildning eller arbetsplatsträff/företagsträff på annan ort än stationeringsorten för Södertäljeplacerad förare, utgår restidsersättning. Restidsersättning gäller från hemadressen till den plats där utbildningen sker. Likadant gäller för resan tillbaka. Restidsersättning utgår för varje påbörjad timme. Fyll i blankett ”Restidsersättning”.

Vid långvarig förarbrist på en station, t ex Södertälje, kan MTR Pendeltågen tillfälligt låna ut förare hit. Utlåning ska ske månadsvis. Föraren blir då tillfälligt stationerad här. Restidsersättning gäller i dessa fall, från hemadressen till den plats där turen börjar.

Kommentarer är stängda