Personalbrist

Lokförarbristen kvarstår. Fram till i slutet mot januari saknar MTR förare till 379 turer. I måndags och tisdags satt Seko Lok i krismöte med arbetsgivaren och ST för att tillsammans hitta en väg framåt till dess att vi är i balans personalmässigt igen.

Förarbristen gör också att företaget ligger långt efter när det gäller utläggningen av våra FV-dagar – något som vi skrivit om flera gånger tidigare.

MTR storsatsar på utbildning i egen regi för att täta luckorna och situationen påminner lite om hur det var under Citypendelns dagar. Enligt företagets prognos så är det först till inledningen av nästa år som vi är ikapp så att antalet tillgängliga lokförare matchar behovet. Fram till dess så har vi nu gemensamt kommit överens om följande:

  • De FV-dagar som inte kunnat läggas ut under 2018 omvandlas till semesterdagar som sparas i semesterbanken. De som redan är uppe i de högst tillåtna 30 sparade dagarna tilldelas ändå dessa ytterligare semesterdagar.  För varje omvandlad dag så tillförs dessutom kompbanken 7,2 timmar som kompensation för att fv-dagen inarbetats på ledig tid.
  • En förhöjd extra ersättning vid gnet införs från och med 28/10 och fram till 30/11. Ersättning med 4000:-/gnet utöver ordinarie kvalificerad övertid utgår under denna period som alltså börjar redan nu på söndag. Efter 30/11 beräknar man att det stora behovet av extraarbetare går ner. Då går den extra ersättningen ner till 2000 kr igen per pass, till och med 22 januari. Anmälan för övertid de första dagarna tas in mellan 24/10 och 26/10. MTR är måna om att i första hand vända sig till frivilliga gnetare, men man kommer sannolikt bli tvungna att beordra ut turer på dagar där frivilligheten inte räcker till. En lista med samtliga dagar då det fattas extra mycket folk skall publiceras så snart det är möjligt. Detta för att göra det lättare för oss att planera in vilken dag som passar bäst att gneta på. Alla behövs. I sämsta fall kan man drabbas av att ta ett extra pass upp till 2 gånger under perioden men det skall i största mån undvikas.
  • Förhöjd tillfällig ersättning för körlärare – 2018.11.01 till och med 2019.08.31 utgår ett månatligt tillägg till alla körlärare om 5000:-/månad. Därefter återgår ersättningen till nuvarande upplägg med tillägg per tillfälle. MTR måste dessutom utbilda ytterligare körlärare för att skynda på produktionen av nya lokförare. Eftersom antalet intresserade för uppdraget inte varit tillräckligt – man behöver uppemot 90 st istället för nuvarande 45 – blir det nödvändigt att tvinga på en del av oss andra utbildning för att klara uppgiften.
  • Administrativa chefer och medarbetare som har lokförarkompetens kommer att schemaläggas för körning med upp till 50% av arbetstiden för att stötta upp verksamheten.

Seko Lok delar arbetsgivarens förhoppning om att dessa åtgärder ska medföra att verksamheten kan upprätthållas i sin helhet helt på frivillig basis. Varken vi eller MTR har något intresse av att hamna i en situation där övertid beordras ut. Vi önskar därför att ni som kan och har möjlighet anmäler er och ställer upp för övertid under slutet av 2018. Självklart gäller alla ordinarie arbetstidsregler i avtalet vid utläggning av övertid precis som vanligt.

Kommentarer inaktiverade.