MBL med MTR 29/1

Det är måndag och vi har varit på MBL-träff igen. Det går till så att olika avdelningar kommer och presenterar vad de håller på med och hur det går för företaget och vi får ställa frågor som MTR sällan hinner svara utförligt på. Här följer en sammanfattning av vad som sades under de olika avdelningarna.

 

MTR Pendeln med VD Dan:

 • Dan började med att summera 2017 och berätta lite kortfattat om hur det har gått under 2018.
 • MTR har fått kritik för fordonstillgången men det verkar som att den är på uppgång nu.
 • Det finns ett fortsatt stort behov av att rekrytera personal, just nu med fokus på lokförare.
 • MTR har fått avslag på sin ansökan om att arrangera ytterligare en YH-utbildning. Det kommer däremot att bli en intern lokförarutbildning som startar under våren.
 • Linje 44 beräknas dra igång lagom till andra kvartalet på 2018.
 • Det är stort fokus på städningen. MTR har en dialog med Reneriet om hur de ska göra för att ta hand om den eftersatta städningen ombord. Som det är nu planeras storstädning samt byte av stolsklädseln.
 • MTR har fått indikationer på att det finns kollegor som har blivit trakasserade/hotade på grund av att de ska gå på VMV-awards. Vi undrar vad MTR vill att vi som fackföreningar ska göra åt det hela men får inget vettigt svar på frågan. Det vi är överens om är att ingen ska bli trakasserad eller känna sig hotad på sitt arbete.

 

HR:

 • Vi får träffa MTRs förslag på ny förhandlingschef för MTR Pendeln.

 

Station:

 • Pendelklubben undrar vad de som arbetar med akutstäd har för verktyg för att genomföra städningen då deras medlemmar vid flera tillfällen har upplevt att akutstädet kommer ut med endast en sopborste. Något som inte räcker i många av de situationer som vi behöver akutstäd för. Från fackligt håll vill vi att de som städar ska ha rätt utrustning och instruktioner för att göra ett bra jobb. Märker ni att akutstädet inte fungerar så skriv rapport!
 • Projektet Storstäd av tågen går enligt plan sedan den 15e januari. Effekten av det borde vara märkbar nu. Stationschef Åsa påtalar att alla rapporter om bristfälligt städ följs upp noggrant. Så än en gång, rapportera brister på städning/rengöring

 

Säkerhet:

 • Säkerhetsavdelningen har varit på möte med bland annat SJ och Trafikverket angående spårspring. Det har under hösten pågått ett projekt med fokus på tre driftplatser (Årstaberg, Upplands Väsby och Järna) för att identifiera och på sikt minska spårspringet. Resultatet av projektet är allt från att grindar som ska vara låsta inte är det till att skyltningen om var toaletter finns är dålig. Ett annat problemområde för vår trafik är Nynäsgård.

 

Trafik:

 • Trafikchef Dag pratar om kundnöjdhet och punktlighet, vilket är de två enskilt viktigaste faktorerna enligt avtalet med SL. Det har varit mycket infrastrukturfel som har gjort att det har varit stora förseningar i början av 2018. T18 innebär ett helt nytt sätt att köra trafiken vilket gör att vi behöver andra rutiner för hur vi ska göra för att få ordning på trafiken efter stora störningar. Det finns störningsplaner (som är utvecklade i samarbete med bland annat SJ och Trafikverket) och när dessa har används har det tagit kortare tid för trafiken att återhämta sig. Störningsplanerna går bland annat ut på att reducera trafiken.
 • Det är svårt att rekrytera medarbetare som driftledare på POC.
 • Det går bättre för fordonsutsättningen.
 • Låset till toaletten i Krigslida är utbytt så nu kommer samtliga medarbetare in på toaletten med nyckeln som vi har och som går till flera av våra rast och pausutrymmen.
 • Resultatet av medarbetarundersökningen ska redovisas på nästa MBL vilket är om två veckor.

 

Uniform

 • Från och med den 12 december börjar vi tjäna in poäng som vi sedan kan använda för att handla uniformsdelar. Vi tjänar in 0,14 poäng per arbetad dag. Nyanställda får välja mellan ett grundpaket anpassat för sommar eller vinter. När medarbetaren har varit anställd en tid och har egna poäng kan medarbetaren sedan köpa det hen behöver i uniformsshoppen.
 • Om du blir anställd på hösten eller våren och anser att du är i behov av både en vinter- och en sommarjacka får du kontakta din gruppchef så ska de kunna beställa kläder åt dig. Det samma gäller om du går upp eller ner mycket i vikt. Alla ska kunna ha kläder som passar för arbetet vi utför.
 • Kläderna vi beställer kommer till Uniformsshopen i Blåsut dit vi sedan får åka och hämta kläderna. MTR menar att vi har valt ett yrke med uniform och att det därför ligger i vårt intresse att på fritiden åka till Blåsut för att hämta ut uniformsdelar. Vi håller inte riktigt med och har tillsammans med övriga fackliga organisationer begärt förhandling i frågan. På förhandlingen vill vi även diskutera hur poängen ska tjänas in för de som arbetar komprimerad tjänst och därmed har färre antal arbetsdagar men fortfarande arbetar heltid.

Kommentarer inaktiverade.