Avtal 2020: beredskap för konflikt och parternas krav

Seko Spårtrafiks avtalsdelegation består av 11 förtroendevalda och två ombudsmän. Monika Roll från Seko Lok Pendeln och Viktor Risling från Seko Tunnelbanan är delegaterna från Stockholm. Utöver dem består delegationen av förtroendevalda från hela landet och representerar olika yrkesgrupper som går under Spårtrafikavtalet – lokförare, tågvärdar, verkstadspersonal och kundservicevärdar. Målet är i avtalsrörelsen är att ena alla yrkesgrupper bakom samma krav, trots att våra arbeten ser olika ut. Konflikt är inget mål i sig utan ett medel för att förändra och förbättra spårtrafikbranschen till det bättre.

Hur lång avtalsperiodens längd blir avgörs av  industrin då det så kallade “märket” bestäms (se Lokförarbladet #64). Seko Spårtrafik vill dock se ett avtal som enbart löper 12-månader på grund av motparten Almega Tågföretagens agerande under den senaste avtalsperioden.

Foto: Magnus Johansson

Lön

Sekos utgångspunkt i lönebildningen är att ha ett så kallat “knä”. Detta innebär att alla som har en månadslön under 26 100 kr ska få samma löneökning i krontal som en person som har en månadslön på 26 100 kronor.  Seko yrkar liksom hela LO på en löneökning på 3 procent, men som lägst 783 kr. Motparten Svenskt Näringsliv yrkar på löneökningar på 1,4 procent. Den procentsats det blir lär hamna någonstans mitt emellan parternas båda yrkanden. Den senaste avtalsrörelsen slutade med en löneskillnad på ca 50 kronor mellan Sekos och ST:s medlemmar efter att Seko drivit igenom att timanställd personal ska ha en genomsnittlig timlön för yrkesgruppen och inte en timlön baserad på ingångslönen. Denna löneskillnad finns fortfarande kvar på vissa företag, dock inte på MTR Pendeltågen. Almega Tågföretagen vill dessutom se frysta lägstalöner.

Semester

Almega Tågföretagen vill ta bort rätten till fyra veckors sommarsemester och istället förkorta den till tre veckor. De säger dessutom blankt nej till någon sorts kompensation i stil med lösningen vi har på pendeln där du kan välja att “sälja” din semester och få en ekonomisk kompensation för att du förlägger din huvudsemester utanför sommarmånaderna. Då mer ledighet är prioriterat bland Seko Spårtrafiks medlemmar driver Seko rätten att kunna växla semestertillägg till fler semesterdagar. Genom att avstå semesterersättningen skulle upp till fem fler lediga dagar kunna fås ut årligen av den som så önskar.

Arbetstider

Almega Tågföretagen anser naturligtvis att saker som våra staketregler som begränsar hur många timmar du får arbeta på de tidiga morgon- och förmiddagsturerna är problematiska. De vill därför införa en så kallad “undertidspott”. Kommer du inte upp i din fulla arbetstid under en begränsningsperiod ska den underskjutande tiden kunna föras över till nästa begränsningsperiod. Detta öppnar alltså dörren för arbetsgivarna till att nyttja dig till att arbeta mer när det passar dem. Självklart viker Seko inte en tum vad gäller detta. Vi ska inte betala för arbetsgivarnas eventuella dåliga planering genom mer arbete som inte bara kan vara en säkerhetsrisk utan också öka sjukskrivningarna och ytterligare minska tiden för återhämtning. Det är också mycket oklart hur denna “undertidspott” praktiskt skulle kunna genomföras och administreras.

Arbetstider

Almega Tågföretagen menar att det finns en efterfrågan från personal att göra mer tid på färre dagar. Omloppstiderna i turerna ska kunna anpassas efter lokala förhållanden, som de uttrycker det. Skulle en skrivning som denna skrivas in i det centrala avtalet skulle det kunna köra över lokala avtal och de lokala arbetstidsöverenskommelser som gjorts där.

Samma sak skulle gälla en eventuell skrivning om ständigt nattarbete. Lokalt på pendeln gör vi på våra renodlade nattgrupper undantag från arbetstidslagen då de kollegor som går på dessa scheman arbetar ständig natt. I kompensation har dessa kollegor en veckoarbetstid på 33 timmar. Skulle en skrivning om ständigt nattarbete föras in i det centrala avtalet skulle den vara direktverkande och slå ut lokala avtal, utan någon kompensation om exempelvis en kortare veckoarbetstid.

Almega Tågföretagen vill dessutom att individuella arbetstidsöverenskommelser ska kunna göras mellan arbetsgivaren och en enskild medarbetare. Bland annat pekar de på hur detta skulle kunna vara en fördel för föräldrar med delad vårdnad. Självklart är dörren helt stängd från Sekos sida för den här typen av idéer. Alla överenskommelser om arbetstider ska göras mellan parterna och alla undantag från arbetstidslagstiftning i våra scheman ska ha ett fackligt understöd. Tummar vi på denna modell kan det öppna upp för katastrofala arbetstider för hela branschen som verkligen inte ger den tid för återhämtning som vi behöver.

Seko Spårtrafik yrkar dessutom för att motverka hyvling och ofrivillig deltid i det centrala avtalet. Hur mycket ofrivillig deltid som förekommer i spårtrafikbranschen är inte riktigt klarlagt, men hos oss på pendeln vet vi att det är förekommande exempelvis bland lokalvårdarna. 

Lokala avtal som bilagor i det centrala avtalet

Lyfts lokala avtal in som bilagor i det centrala avtalet blir det framför allt en fördel då lokal persontrafik ska upphandlas. Situationer som när Arriva Sverige tog över driften av Pågatågen i Skåne, då det lokala avtalet kunde rivas upp och en ny yrkeskategori, kundservicevärdar, kunde införas med en betydligt lägre ingångslön än tågvärdarna kan stoppas. Med lokala avtal som bilagor förhåller sig upphandlarna till redan kända villkor och liknande hot vid upphandling försvinner om villkoren finns reglerade centralt. 

Seko Lok rustar för kommande konflikt

I den händelse att förhandlingarna kör fast centralt så kan det bli så att Seko varslar om konflikt. Om det skulle inträffa så behöver vi inom alla klubbar ha ordning och reda på våra listor och rutiner för vad som gäller. Vi behöver säkerställa att vi kan informera och nå ut till alla våra medlemmar. Det är arbetsgivaren som kontrollerar företagsmobil och mailkonto vilket innebär att vi inte kan räkna med att kunna nå er via de vanliga kanalerna.Vi har därför kontaktat er och uppdaterat vårt medlemsregister med era privata mailadresser och telefonnummer. Seko söker inte konflikt men skulle det ändå uppstå en situation så ska vi vara beredda. Vi kommer endast att kontakta er på era privata nummer/mailadresser om det blir absolut nödvändigt. Informationen lagras endast lokalt hos klubben och delas inte med någon annan.

Foto: Henrik Lundberg

Kommentarer inaktiverade.