Info om de centrala avtalsförhandlingarna

Idag bytte Seko Spårtrafik yrkanden med motparten Almega Tågföretagen inför vårens centrala avtalsförhandlingar. Seko Spårtrafik yrkar på löneökningar om lägst tre procent, dock lägst 783 kronor. Almega Tågföretagen yrkar bland annat på frysta lägstalöner och omfattande förändringar av arbetstiderna. En infoträff kommer hållas i Stockholm 27 februari där bland andra…

Läs mer

Får du som går på ”vik” rätt ersättning?

Klubben blev idag kontaktad av medlem som tjänstgör på så kallat vikarie-schema, också kallad ”skubb”. Alla LF som inte tjänstgör enligt fast lista (grupp kallad i dagligt tal) har en extra ersättning om för närvarande 395:-/månad utöver grundlönen. Detta oavsett vilket lönesteg man ligger på. Ni som tjänstgör på månadsvik…

Läs mer

Kurs i lokalt avtal

Då var det dags för en kurs i lokalt avtal igen. Den 18-20 februari är det dags. För er som vill gå, anmäl ert intresse till Ingela S Ottosson. E-post: Ingela.SvenssonOttosson@mtr.se Senaste anmälningsdag: 2 februari. Det är först till kvarn som gäller. Förlorad arbetsinkomst betalas via stipendium.

Läs mer

Stågdagarna – vad händer?

Ett antal av våra medlemmar fick inte korrekt ersättning utbetalad under 2019 för sina intjänade dagar. Klubben vände sig därför till MTR med krav på att pengarna betalades ut. Nu är det snart februari igen och ersättningen för 2020 års dagar ska snart betalas ut. Självklart är det ett underbetyg…

Läs mer

Val av nya förtroendevalda och årsmöte 2020

Valet till förtroendeuppdragen i år är igång. Samtliga medlemmar i Seko Lok som har postfack ska fått instruktioner, valsedlar och kuvert lagda i dem. För medlemmar som inte har postfack finns valsedlar och kuvert att hämta bredvid valurnorna. Valet pågår till dygnskiftet mellan den 10 och 11 februari 2020. Valurnor…

Läs mer

Seko Lok söker valberedare

Till årsmötet 11 februari behöver klubben en eller två medlemmar till att ställa upp i valberedningen. Uppdraget som valberedare innebär att vara med och ta fram vilka kandidater som ställer upp i valet till förtroendeuppdrag för klubben det kommande verksamhetsåret. Till nomineringsmötet på hösten ska valberedarna ta fram en lista…

Läs mer

GDPR komplicerar Seko Loks arbete

Seko Lok har för närvarande inte möjlighet att ta del av kompletta listor över vilka av våra medlemmar som är långtidssjukskrivna eller har arbetat mer än den maximala övertid som är tillåten enligt avtal. I maj förra året infördes den nya Dataskyddsförordningen, GDPR. I korthet innebär den nya lagstiftningen att…

Läs mer

Angående händelsen med bön på arbetsplatsen

SEKO Lok Pendeln ser inget problem med bön eller annan verksamhet på arbetsplatsen så länge det inte hindrar ens egna eller annans arbetsuppgifter. När arbetsgivaren däremot förmedlar beslut om att bön inte får ske alls på arbetsplatsen, varken på betald eller obetald arbetstid och det kan uppfattas som att det…

Läs mer

Semestervalet igång

Semestervalet öppnar idag den 3:e januari. Som tidigare meddelats är valet förskjutet för att vi ska hinna med att söka och delges scheman i det likaledes förskjutna gruppvalet som just nu pågår. Den sökbara perioden i semestervalet ligger därför från och med V6 2020 till och med V1 2021. I…

Läs mer