Felaktigheter i semesterförläggningen

I fredags hade vi möte med företaget om resultatet av semestersökningen. Vi hade inför mötet ställt ett antal frågor som vi ville få redovisade. Mötet var kort – endast 30 minuter var avsatt – och tiden räckte inte riktigt till. Vi fick redovisat hur semesteruttaget såg ut vecka för vecka…

Läs mer

Publicering av semester för 2022

Nu på måndag den 28:e februari ska resultatet av semestervalet publiceras på intranätet. Seko Lok kommer på fredag denna vecka att träffa planeringen för att gå igenom utfallet av sökningen för att på så sätt fånga upp eventuella felaktigheter. Inför mötet har vi bett att arbetsgivaren redovisar: – Av företaget…

Läs mer

Skyddstopp mot ensamarbete

Idag lades återigen ett skyddstopp mot ensamarbete på pendeln, denna gång av Hasse Johansson tillsammans med Jon Holmberg på ST.  Här kommer texten som nu har skickats till MTR ledningsgrupp och Arbetsmiljöverket: Undertecknande skyddsombud begär skyddsstopp enligt Arbetsmiljölagen 6 kapitel 7 § 2 stycke mot införandet av ensamarbete på pendeltågstrafiken…

Läs mer

Dags för avtalskurs

21–23 mars kör vi en medlemskurs i vårt lokala avtal. Först till kvarn och anmälan sker till dennis.lamberg-clemes@seko.se! Väl värt för både nya och gamla. Du har rätt till studieledigt för fackliga studier om du söker 14 dagar innan, ersättning betalas ut i form av ett skattefritt stipendium på 992…

Läs mer

Aktuellt i februari…

Transportstyrelsen har nu skickat ut fakturorna för registeravgiften. Seko Lok har tagit upp detta med arbetsgivaren och MTR kommer att ta kostnaden även för i år. Information om hur utlägget ska hanteras kommer. Semestervalet är nu stängt och planeringen ska börja jobba med materialet. Besked om semesterförläggningen kommer den 28:e…

Läs mer

Semestervalet- information

Då det program vi idag använder för att söka semester ändrades i all hast innan öppnandet den 14/1 för att få med möjligheten att sälja semester i år så hann inte IT få till så att valet att ”sälja” ska synas i bekräftelsemailet man får efter inskickad ansökan. Dock har…

Läs mer

Hjälp med semestersökningen

För de som behöver hjälp med sin semestersökning så har planeringsavdelningen möjliggjort detta. Ursprungligen så var planen att närvara fysiskt men med rådande restriktioner är vi överens om en chat-lösning istället. Supporten finns tillgänglig via Teams under följande tider denna vecka: Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Länk09:00-10:30 Länk09:00-10:30 Länk09:00-10:30 Länk14:00-15:30 Länk14:00-15:30…

Läs mer