Försäkringskursen full

Nu är alla platser till försäkringskursen den 12/4 tagna! Härligt att se att så många är intresserade! Ni som missade det här tillfället, det kommer komma fler chanser så håll utkik här på hemsidan längre fram!

Läs mer

Sammanfattning från informationsmöte gällande PTU 16 mars

Seko Lok hade under onsdagskvällen ett extra insatt informationsmöte för att ta upp och diskutera de aktuella frågeställningar som uppstått bland våra medlemmar med bakgrund av PTU-förhandlingarna. Klubbens val att ställa sig bakom arbetsgivarens förslag om att frångå Lagen om anställningsskydd (LAS) för att möjliggöra en omplacering av tågvärdarna inom…

Läs mer

Omplacering av personal pga PTU

Fredag 11 mars var klubben kallad till förhandling angående omplacering av tågvärdar – en konsekvens av att PTU-projektet fortskrider och att tjänster därför försvinner på pendeln. Givet det vi vet idag så ska rollen som tågvärd upphöra helt under nästa år. Under installationsfasen som sträcker sig från och med denna…

Läs mer

Felaktigheter i semesterförläggningen

I fredags hade vi möte med företaget om resultatet av semestersökningen. Vi hade inför mötet ställt ett antal frågor som vi ville få redovisade. Mötet var kort – endast 30 minuter var avsatt – och tiden räckte inte riktigt till. Vi fick redovisat hur semesteruttaget såg ut vecka för vecka…

Läs mer

Publicering av semester för 2022

Nu på måndag den 28:e februari ska resultatet av semestervalet publiceras på intranätet. Seko Lok kommer på fredag denna vecka att träffa planeringen för att gå igenom utfallet av sökningen för att på så sätt fånga upp eventuella felaktigheter. Inför mötet har vi bett att arbetsgivaren redovisar: – Av företaget…

Läs mer

Skyddstopp mot ensamarbete

Idag lades återigen ett skyddstopp mot ensamarbete på pendeln, denna gång av Hasse Johansson tillsammans med Jon Holmberg på ST.  Här kommer texten som nu har skickats till MTR ledningsgrupp och Arbetsmiljöverket: Undertecknande skyddsombud begär skyddsstopp enligt Arbetsmiljölagen 6 kapitel 7 § 2 stycke mot införandet av ensamarbete på pendeltågstrafiken…

Läs mer

Dags för avtalskurs

21–23 mars kör vi en medlemskurs i vårt lokala avtal. Först till kvarn och anmälan sker till dennis.lamberg-clemes@seko.se! Väl värt för både nya och gamla. Du har rätt till studieledigt för fackliga studier om du söker 14 dagar innan, ersättning betalas ut i form av ett skattefritt stipendium på 992…

Läs mer