”Gneta” på semestern?

Resursläget under främst de kommande helgerna i juli är ansträngt. Mail har gått ut med vilka dagar som det är mest brist på tillgängliga LF och vi uppmanas att ställa upp och hjälpa till om vi kan. En del av förklaringen till bristen är sannolikt att sjuktalen ökat sedan Covid19…

Läs mer

Ändringar i nattfordonsreserven i Äs

MTRT har under sommaren lämnat ett önskemål om att färre utgångar ska ske från Älvsjödepån. Istället ska det bli fler utgångar från depån i Bro. Nattfordonsreserverna i ÄsD ser därför lite annorlunda ut nu under sommaren. Turerna är ritade så det ser ut som att man teleporterar sig från ÄsD…

Läs mer

MBL 15 juni – sommarplanering och uniform

På dagens MBL-träff med arbetsgivaren rapporterades att sjukfrånvaron på företaget stabiliserats kring 7-8 procent. MTRP räknar fortsatt med att klara bemanningen under sommaren utan att behöva sälja några semestrar. Med hjälp av inhyrda förare och X-gnet på helgerna väntas trafiken ändå kunna gå runt. Fortsatt förarbrist i Södertälje I dagsläget tjänstgör omkring 10 lokförarkonsulter dagligen på…

Läs mer

Uttag av komptid

I februari hade vi gott om förare för första gången på mycket mycket länge. Vi fick chans till beviljad ledighet i helt annan omfattning än tidigare. Nu är vi pga Covid-19 tillbaka i samma brist igen. Vi har en sjukfrånvaro på 10 % i dagsläget och återigen svårigheter att få…

Läs mer

Klart med prolongering av Spårtrafikavtalet till 30 november

Efter veckor av förhandling och kontakter mellan Almega Tågföretagen och Seko Spårtrafik har parterna äntligen landat i den enda rimliga åtgärden i detta akuta läge – Spårtrafikavtalets förlängs med sju månader. Prolongeringen av Spårtrafikavtalet innebär också att bundenheten till lokala avtal för Pågatåg och Krösatåg fortsätter att gälla till och…

Läs mer

Nej till höjt X-tillägg i sommar

Som vi tidigare informerat har klubben begärt förhandling och drivit på för att företaget ska höja ersättningen för X-dagarna. MTR har nu meddelat att de inte har någon ekonomisk möjlighet att höja ersättningen. Företaget vill istället att vi gemensamt tittar på möjligheten att höja tillägget inom ramen för den ordinarie…

Läs mer

Almega Tågföretagen vägrar förlänga de lokala avtalen

Under två veckor har Seko Spårtrafiks förhandlingsdelegation försökt teckna en uppgörelse med Almega Tågföretagen, utan framgång. Seko Spårtrafik vill att det centrala avtalet och samtliga lokala avtal förlängs till hösten. Särskilt viktigt är avtalen för Krösatåg och Pågatåg. Enligt uppgörelsen i avtalsrörelsen 2017 löper bundenhet till dessa avtal ut den…

Läs mer

Rutiner för LF som tjänstgör på annan ort

Seko Lok blev kontaktade av företaget med anledning av att det råder obalans mellan stationeringsorterna. För närvarande är det för få LF i Söd i förhållande till antalet turer. För att underlätta främst utläggning av turer i Södertälje på Cst-stationerade LF så är Seko Lok och företaget nu överens om…

Läs mer

Trafik ”som vanligt” på pendeln

Kort info om läget just nu på Pendeln: Trafikförvaltningen har ihop med företaget beslutat om att fortsätta trafiken i normalläge, dvs vi kör full trafik utan reducering i dagsläget. Samtidigt så utarbetas nu reduceringsplaner i det fall att vi personalmässigt inte längre klarar av att bedriva trafik enligt ordinarie upplägg.…

Läs mer