Kurs i lokalt avtal

Nu är det äntligen dags för kurs i lokalt avtal! Den 30/11-2/12. Anmäler er gör ni till dennis.lamberg-clemes@seko.se Det är först till kvarn som gäller så pass på. Du har rätt till studieledigt för fackliga studier om du söker 14 dagar innan och förlorad arbetsinkomst ersätts av stipendium. 960kr/dag skattefritt.…

Läs mer

Enkäten om turlistor – så tyckte ni

I årets enkät från Seko Lok och ST så fanns möjligheten att skriva en kommentar i slutet. Vi har här sammanställt svar på några av kommentarerna som ni ställt angående grupperna och turerna.  Motur eller medur Flera av er har nämnt att ni inte vill jobba motur.. Anledningen till att…

Läs mer

Uppdatering PTU

Idag hölls det första mötet i projektet efter semestrarna. Mötet var av karaktären ”uppstartsmöte” och innebar att vi gick igenom den tidsplan som arbetsgivaren och projektet satt upp inför hösten. Det är flera parallella spår som kommer att pågå samtidigt: Facklig förhandling i MBL-form: här deltar klubbarna med de utsedda…

Läs mer

Fortsatt strid för dubbelbemanning ombord

Efter att den fackliga verksamheten gått på lågvarv under sommaren börjar den åter komma upp i takt. Seko Lok kommer under hösten vara delaktiga i arbetet kring det MTR valt att kalla PTU, Pendeltågens tekniska utveckling. Projektet är för de flesta medlemmar mest förknippat med SLs beslut om att omplacera…

Läs mer

Möte med förbundet

Igår träffade representanter för Seko Lok och Seko Pendelklubben förbundet för ett avstämningsmöte – vad händer i kamerafrågan? Vi gick igenom utfallet för kampanjen som lanserades av förbundet för ungefär 3 veckor sedan och diskuterade hur vi bäst ska gå vidare nu. Vi går samtidigt in i semesterperioden och inga…

Läs mer

Konsumtion av semester

Flertalet medlemmar har hört av sig till klubben med frågor kring kransledigheten – den ledighet som innefattar helgen innan utlagd huvudsemester. Har avtalet ändrats? Avtalet har inte ändrats. När semesterledigheten omfattar 19 dygn eller längre – dvs en huvudsemester om minst 3 veckor läggs ut – så har LF rätt…

Läs mer

Angående beslutet i Trafiknämnden gällande slopad dubbelbemanning

Som meddelats i mail ut till samtliga anställda så beslutade Trafiknämnden i Stockholm idag att anta Trafikförvaltningens förslag om installation av kameror och monitorer på pendeltågen i Stockholm. Beslutet fattades med enkel majoritet och röstsiffrorna skrevs till 10-8 för förslaget. Oppositionen röstade för en återremittering till tjänstemännen på förvaltningen men…

Läs mer

Till trafiknämndens ledamöter angående förslag om ensamarbete och omplacering av samtliga tågvärdar på MTR Pendeltågen

Seko Lok har tillsammans med Seko Pendelklubben skickat ett brev till samtliga Trafiknämndens ledamöter i region Stockholm. På tisdag 15 juni klockan 14.30 ska beslutet tas om huruvida samtliga 361 tågvärdar på företaget ska omplaceras till andra tjänster inom MTR och ersättas med kameror vid fordonens dörrar. Seko Lok Pendeln…

Läs mer

TF öppnar för ensamarbete på pendeln

Imorse var Seko Lok kallade till ett möte i DN-skrapan. Agendan var okänd för oss innan mötet. Väl på plats fick vi information om att Trafikförvaltningen och MTR gemensamt har drivit ett projekt som går ut på att våra tåg ska nedbemannas. Tågvärden ska väck och endast lokföraren blir kvar…

Läs mer

Arbetsskor – vad gäller?

Det kommer många frågor och synpunkter kring våra arbetsskor. De flesta rör kostnaden – hur mycket får skorna egentligen kosta? Har vi ett skobidrag? Vi konstaterar att arbetsgivaren inte har varit framgångsrik i sin information till de anställda och ska därför försöka förklara vad som gäller. Lokförare som är anställda…

Läs mer