MBL 6 maj samt övrig info

VD Henrik inledde dagens Mbl information och gick igenom läget för företaget Punktligheten ser tydligen riktigt bra ut för närvarande och även personalmässigt så ser det väsentligt bättre ut på lokförarsidan denna sommar jämfört med föregående – enligt uppgift idag så är det juli som har planerat underskott och där…

Läs mer

Avtalskurs

Nu kommer äntligen kurs i lokalt avtal gå av stapeln.Den 21-22 Maj 2019 är datumet denna gång. För er som vill gå. Anmäl ert intresse till: Ingela S Ottossone-post: Ingela.SvenssonOttosson@mtr.se Senast Måndag den 29 April vill jag ha er intresseanmälan.Först till kvarn är det som gäller. Förlorad arbetsinkomst betalas via…

Läs mer

Ny utgåva av Lokförarlistan

Äntligen är en ny utgåva av Lokförarlistan sammanställd. Lokförarlistan är en handbok för oss lokförare på MTR som sammanfattar viktiga delar ur kollektivavtalet och som kan hjälpa oss att på egen hand kolla upp vad avtal och regler säger vid oklarheter. En länk till Lokförarlistan finns ständigt uppe till höger…

Läs mer

Stor omorganisation på pendeln

Som ni fått besked om på mail från företaget så är en större om-möblering gjord i ledningen. Finanschefen har slutat, planeringschefen har sagt upp sig och trafikchefen har lämnat sin post för att istället bli chef för det operativa centret. I ett separat mail har vi också blivit informerade om…

Läs mer

MBL 11/3

Information från dagens mbl-träff med arbetsgivaren: Finanschef Carl gick igenom det ekonomiska läget och redogjorde för det ekonomiska utfallet för årets första månader. Januari visade ett positivt resultat medan februari gick sämre. Ett antal frågor gällande ekonomin ställdes med anledning av de rykten och spekulationer som hörs på arbetsplatsen. Företaget…

Läs mer

Periodövertid i januari?

Det förhöjda X-tillägget om 4000:- kommer att betalas ut för periodövertid överstigande 7,2 timmar i januari likt det gjorde i december och januari. Om ni har fått periodövertid motsvarande detta eller mer men inte fått tillägget så kontakta er GC för vidare hjälp. Om det skulle uppstå problem kring detta…

Läs mer

Uppdatering uniformen

Det har gått bra sedan ACC tog över hanteringen av både order som har gjorts, och hemleveranser av uniformen. 95 % av alla beställningar har levererats inom 2 – 4 dagar, precis som avtalet är skrivet. På vårt senaste uniformsmöte tog Seko Lok upp frågan kring hur vi gör med…

Läs mer

Periodövertid

Seko Lok har uppmärksamats på att hel del medlemmar gjort mer periodövertid än normalt under november och december. Seko Lok har tagit upp problemet med MTR. Vi anser att de som gjort 7,2 timmar eller mer i periodövertid ska ha samma ersättning som de som arbetat extra på sin fp,…

Läs mer

Lokförarbladet #62

Nytt nummer av Lokförarbladet ute – om vad som är aktuellt och på gång i klubben samt information om det nya karensavdraget som gäller sedan årsskiftet. Numret finns att läsa i sin helhet här.

Läs mer