Att arbeta över dygnsgränsen mot Fp

MTRs syn på hur vi ska kompenseras då vi ofrivilligt arbetar över dygnsgränsen mot Fp, är enligt vår tolkning av avtalet felaktig. Medlemmar har ersatts med övertid istället för att kompenseras med en ny Fp som är den hantering vi hävdar är den rätta. Begäran om förhandling är gjord och…

Läs mer

3 juli sista dag att anmäla skåpsnummer

Tid har nu bokats för att klippa upp hänglåsen på de skåp som inte har blivit identifierade på Cst för både herr och dam. Klippningen av hänglåsen kommer att ske i samverkan med skyddsombud. Vi har tidigare skrivit om vikten av att ha ett skåp och uppmanat våra medlemmar till…

Läs mer

Klart med nya löner 2019

Seko Lok har igår gjort klart årets lönerevision och blivit överens med MTR om nya löner för medlemmarna som gäller från och med 2019.05.01. Arbetsgivaren fick ge med sig och höja samtliga tillägg trots att man länge krånglade och hävdade att det endast är de fasta lönetilläggen som man behöver…

Läs mer

X-tillägg vid nattjobb

Från medlem så har vi fått uppgift om att företaget inte avser betala ut två X-tillägg när/om de lägger ut en natt mellan lördag och söndag på en x-helg. Det är ett direkt avtalsbrott (se semesteravtalet under fliken avtal) i så fall och ingenting som MTR kommunicerat ut till oss.…

Läs mer

Baktunga nätter

Seko Lok vill uppmana ALLA förare som känner en uttalad trötthet på de baktunga nätterna, att ringa POC och meddela att de vill kliva av på Sci. Kraftig trötthet kan leda till mikrosömn vilket drabbar ditt säkra framförande av tåget. Mikrosömn är likställt med att du sover! Råkar du då…

Läs mer

MBL 3 juni

Idag träffade vi arbetsgivaren för en mbl-träff. Det var renodlad information och inga förhandlingar. Lönerevisionen är visserligen inte avslutad ännu men eftersom företagets förhandlingsansvarige är på semester denna vecka så återupptas diskussionerna kring detta först nästa vecka. Sedan så följer en ordinarie mbl-träff den 17 juni innan det blir en…

Läs mer

Enkät inför T20

Vi vill uppmana alla våra medlemmar att kolla sin mail. Där ska det nu finnas en länk till en enkät som gemensamt skickats ut av turlistansvariga och turlistombud från Seko Lok och ST. Enkäten är kortare än den förra året och tar bara någon minut att fylla i. OBS! Enkäten…

Läs mer

Lokförarbladet #63

Nytt nummer av Lokförarbladet ute! Om förhandlingen gällande höjt X-tillägg, avtal för lärare och instruktörer, turlistfrågor, aktuella förhandlingsärenden, årsmötet i regionen, försäkringsinformation och en del annat. Läs och håll dig uppdaterad här.

Läs mer

Uppdatering angående lönerevisionen

Seko Lok träffade idag arbetsgivaren i ett avstämningsmöte gällande årets lönerevision, höjning av de rörliga tilläggen samt höjning av X-tillägget. Mötet avslutades i oenighet. På vissa av punkterna har arbetsgivaren gått oss till mötes medan vi inte kommit överens om andra. Då MTRP:s förhandlingschef går på ledighet kommer förhandlingarna återupptas…

Läs mer