Aktuellt: beordrad ÖT och komp för digital PTU-utbildning

Framställan för åtgärdslista mot beordring av övertid I dagarna har en så kallad framställan lämnats in till arbetsgivaren av Seko Loks samt STs skyddsombud med hänvisning till Arbetsmiljölagen AML 6 Kap 6a§. Här lyfts hur MTR Pendeltågen i strid med gällande lagstiftning struntat i att tillsammans med skyddsombuden riskbedöma vad…

Läs mer

Seko Lok säger NEJ till ofrivillig övertid

MTR driver verksamheten med ett konstant underskott på personal. LF har svårt att få ut sina lediga dagar – både FV-dagar samt Stågdagar samt komptimmar släpar efter. Samtidigt så ligger övertidsuttaget högt – många av oss ställer upp och arbetar frivilligt. När vi nu återigen hör att arbetsgivaren ringer runt…

Läs mer

Vilka tillägg räknas upp i samband med lönerevisionen? 

Nu på junilönen ska den nya månadslönen betalas ut retroaktivt från och med 1 maj. En höjning motsvarande 2 procent har lagts på varje tariffsteg. För medlemmar med individuella löner har en pott motsvarande 2 procent fördelats enligt överenskommelse. Samtliga fasta lönetillägg, dit exempelvis OB-ersättningen hör, ska även de räknas…

Läs mer

Aktuellt i juni

Klubben höll ett digitalt medlemsmöte i fredags (10 juni). Vad kom upp? Medlemmarna (åter)valde 2 skyddsombud på vardera ett år: Hans Johansson och Nicolai Quaglia Fyllnadsval till en vakant plats i styrelsen – välkommen som förtroendevald Nina Sagulin En ytterligare valberedare utsågs – Ema Saavedra. Välkommen som förtroendevald Ema Under…

Läs mer

Nya löner från 1 maj -22

Den lokala lönerevisionen för lokförarna på pendeln är klar och de nya lönerna ska betalas ut retroaktivt från och med 1/5 nu på kommande lön i juni. Tarifflönerna ökar med 2% enligt centralt utrymme För medlemmar med individuell lön så har klubben bevakat så att 2% lagts ut totalt på…

Läs mer

Höjt X-tillägg för 2022

MTR gick idag ut med information om att en extra ”X-helg blankett” nu ligger ute där LF uppmanas att teckna sig som tillgängliga för övertid under sommarens helger. Ersättningen är höjd med 500:- per dag och innebär ett tillägg om 2500:-/dag för de som anmäler sig i förtid. För de…

Läs mer

Aktuella frågor gentemot arbetsgivaren 30 maj

Vi har idag fått tillfälle att träffa arbetsgivaren för att ta upp ett antal aktuella frågor. Vi motsätter oss inte en förlängning av nuvarande modell som ger körlärare en ersättning á 2560 kr i månaden för att vara tillgänglig för 18 turer med elev under ett kvartal. Överenskommelsen gällande modellen…

Läs mer

Medlemspicknick 4 juni!

Som vi tidigare skickat ut mail om tänkte vi ha en medlemsaktivitet lördagen den 4 juni, brännboll och picknick! Tiden är 14.30 och platsen är (i närheten av) Spånga IP. Förhoppningen är en trivsam liten turnering tillsammans med folk från Kommunal och Transport och att vi kan dela upp oss…

Läs mer

Info från skyddet

Samtliga skyddsombud på LF-sidan (Seko Lok och ST) inklusive Pendelklubben och SRAT har lämnat in en framställan med stöd av AML 6 Kap §6a till MTRP. Skyddsombuden har tidigare med stöd av AML 6 Kap § 7 försökt att begära stopp med hänvisning till tidigare dom från 2006 (AML 3…

Läs mer