Rutiner för LF som tjänstgör på annan ort

Seko Lok blev kontaktade av företaget med anledning av att det råder obalans mellan stationeringsorterna. För närvarande är det för få LF i Söd i förhållande till antalet turer. För att underlätta främst utläggning av turer i Södertälje på Cst-stationerade LF så är Seko Lok och företaget nu överens om…

Läs mer

Trafik ”som vanligt” på pendeln

Kort info om läget just nu på Pendeln: Trafikförvaltningen har ihop med företaget beslutat om att fortsätta trafiken i normalläge, dvs vi kör full trafik utan reducering i dagsläget. Samtidigt så utarbetas nu reduceringsplaner i det fall att vi personalmässigt inte längre klarar av att bedriva trafik enligt ordinarie upplägg.…

Läs mer

Förhandling X-tillägg 2020

Seko Lok Pendeln har begärt förhandling gällande nivån på X-tillägget. X-tillägget används normalt under veckoslut under sommarperioden för att säkerställa att det finns tillräckligt med personal tillgänglig. I skiftet mellan två semesterperioder uppstår en situation där både den som går på semester kommande vecka och den som ska börja jobba…

Läs mer

Lokförarbladet #65

Lokförarbladet #65 ute. Innehåll bland annat: Statistik kring gruppvalet, Ståg/tjänstledighetsdagarna, Felaktiga skubb-ersättningar, Lokalfrågan i Södertälje, Årsmötet, Avtal 2020 – beredskap för konflikt och parternas krav, Schas! Rör inte Las! och Diskrimineringslagen. Läs hela numret här.

Läs mer

Blev du sjuk på en utlagd FV-dag?

Medlem kontaktade klubben efter att ha blivit sjuk i samband med utlagda FV-dagar. Företaget ansåg att FV-dagarna därmed var konsumerade samt att även sjukavdrag skulle göras för de aktuella dagarna. Frågan till klubben var om det här är korrekt? Det ansåg vi inte. Klubben begärde förhandling och denna kom till…

Läs mer

Felskrivning i Lokförarlistan

En felskrivning gällande vilken tid påföljande arbespass ska meddelas har upptäckts i lokförarlistan. På sidan 5 under viloperiod, stycke tre ska stå: Besked om tjänstgöring påföljande arbetspass lämnas senast kl 15.00 på arbetsdag som följs av arbetsdag. Detta gäller oavsett om du slutar tidigt eller sent. Följs arbetsdagen av fridag…

Läs mer

Info om de centrala avtalsförhandlingarna

Idag bytte Seko Spårtrafik yrkanden med motparten Almega Tågföretagen inför vårens centrala avtalsförhandlingar. Seko Spårtrafik yrkar på löneökningar om lägst tre procent, dock lägst 783 kronor. Almega Tågföretagen yrkar bland annat på frysta lägstalöner och omfattande förändringar av arbetstiderna. En infoträff kommer hållas i Stockholm 27 februari där bland andra…

Läs mer

Får du som går på ”vik” rätt ersättning?

Klubben blev idag kontaktad av medlem som tjänstgör på så kallat vikarie-schema, också kallad ”skubb”. Alla LF som inte tjänstgör enligt fast lista (grupp kallad i dagligt tal) har en extra ersättning om för närvarande 395:-/månad utöver grundlönen. Detta oavsett vilket lönesteg man ligger på. Ni som tjänstgör på månadsvik…

Läs mer

Kurs i lokalt avtal

Då var det dags för en kurs i lokalt avtal igen. Den 18-20 februari är det dags. För er som vill gå, anmäl ert intresse till Ingela S Ottosson. E-post: Ingela.SvenssonOttosson@mtr.se Senaste anmälningsdag: 2 februari. Det är först till kvarn som gäller. Förlorad arbetsinkomst betalas via stipendium.

Läs mer