Avtal

Löner och tillägg från och med 20180501

För lokförare anslutna till Seko.

Steg 1/år 1: 25907 kr
Steg 2/år 2: 28707 kr
Slutlön/fr.o.m. år 3: 39600 kr

Undervisningstillägg: 267 kr
Vikarietillägg: 387 kr
Handledartillägg: 250 kr
Tidsförskjutningstillägg: 196 kr
Vrålskubbstillägg: 259 kr

Kollektivavtalet:

Observera att det kollektivavtal vi hade hos Stockholmståg också är inrangerat hos MTR. Det är alltså samma avtal och samma villkor som gäller tillsvidare.

Allmänna anställningsvillkor 2013-2016 (pdf)
Tillägg till branschavtalet, 20170512 (pdf)
Tillägg till branschavtalet, 20160426 (pdf)
Hemställan/Tillägg till Branschavtalet 20140618, för Sekoanslutna arbetstagare (pdf)
Lokalt semesteravtal (pdf)

Gångtider, med mera:

Klargöringstider, disptider och gångtider (pdf)
Nya klargöringstider X60 fr.o.m. T15 (pdf)
Historisk avtalsutveckling inom pendeltågstrafiken (pdf)

Kommentarer är stängda