Avtal

Löner och tillägg från och med 2020.12.01

För lokförare anslutna till Seko.

Steg 1/år 1: 27.138 kr
Steg 2/år 2: 30.072 kr
Slutlön/fr.o.m. år 3: 41.483 kr

LF med körläraruppdrag: 44.043 kr

Undervisningstillägg: 278 kr per tillfälle
Vikarietillägg: 406 kr
Handledartillägg: 260 kr per elev och tillfälle
Tidsförskjutningstillägg: 205 kr per tillfälle
Vrålskubbstillägg: 271 kr per tillfälle

Kollektivavtalet:

Observera att det kollektivavtal vi hade hos Stockholmståg också är inrangerat hos MTR. Det är alltså samma avtal och samma villkor som gäller tillsvidare med undantag för bilagorna 10-14 till Allmänna anställningsvillkor, dessa bilagor gäller inte.

Allmänna anställningsvillkor 2013-2016 och tillsvidare (pdf)

Centralt branschaval (Spårtrafikavtalet) från 20201201 (pdf)

Lokalt semesteravtal (pdf)

Gångtider, med mera:

Klargöringstider, disptider och gångtider (pdf)

Nya klargöringstider X60 fr.o.m. T15 (pdf)

Historisk avtalsutveckling inom pendeltågstrafiken (pdf)

Kommentarer är stängda