Avtal

Löner och tillägg från och med 20190501

För lokförare anslutna till Seko.

Steg 1/år 1: 26.425 kr
Steg 2/år 2: 29.281 kr
Slutlön/fr.o.m. år 3: 40.392 kr

Undervisningstillägg: 272 kr per tillfälle
Vikarietillägg: 395 kr
Handledartillägg: 255 kr per elev och tillfälle
Tidsförskjutningstillägg: 200 kr per tillfälle
Vrålskubbstillägg: 264 kr per tillfälle

Kollektivavtalet:

Observera att det kollektivavtal vi hade hos Stockholmståg också är inrangerat hos MTR. Det är alltså samma avtal och samma villkor som gäller tillsvidare med undantag för bilagorna 10-14 till Allmänna anställningsvillkor, dessa bilagor gäller inte.

Allmänna anställningsvillkor 2013-2016 och tillsvidare (pdf)

Centralt branschaval (Spårtrafikavtalet) från 20201201 (pdf)

Lokalt semesteravtal (pdf)

Gångtider, med mera:

Klargöringstider, disptider och gångtider (pdf)

Nya klargöringstider X60 fr.o.m. T15 (pdf)

Historisk avtalsutveckling inom pendeltågstrafiken (pdf)

Kommentarer är stängda