Uppdatering angående lönerevisionen

Seko Lok träffade idag arbetsgivaren i ett avstämningsmöte gällande årets lönerevision, höjning av de rörliga tilläggen samt höjning av X-tillägget. Mötet avslutades i oenighet. På vissa av punkterna har arbetsgivaren gått oss till mötes medan vi inte kommit överens om andra.

Då MTRP:s förhandlingschef går på ledighet kommer förhandlingarna återupptas under andra veckan i juni. Vi återkommer med mer information.

Vikten av att ha ett skåp

I dagarna gör MTR en inventering av våra skåp. MTR vill att samtliga som har ett skåp meddelar vilket nummer det har till InternCervice. MTR säger att de vill få bättre koll över vilka skåp som är tomma så att dessa kan delas ut till de av oss som inte har något.

I avtalet vi har med MTR står att ”Åkande personal som så önskar skall tilldelas ett personligt klädskåp i anslutning till sitt tjänsteställe”. Vi har med andra ord rätt till skåp så att vi kan byta om innan och efter arbetsdagens början och slut. Vi kan alltså inte tvingas att åka till och från arbetet i uniform. Skåpen markerar dessutom var vi har vårt tjänsteställe, dvs den plats varifrån arbetstiden räknas.

Seko Lok ser ett väldigt viktigt skäl till att alla bidrar till den här inventeringen. I och med att den fysiska ordertavlan nu är borttagen har vi inte längre en naturlig plats för ett fysiskt tjänsteställe varifrån arbetsdagen börjar. Hamnar vi i en ev tvist med arbetsgivaren om var vi ska börja och sluta räkna arbetstiden, är det viktigt att så många som möjligt av oss har ett skåp som får markera var tjänstestället är placerat.

Glöm inte bort att meddela ditt skåpnummer! Det hjälper dina förtroendevalda att försvara rätten till ett tjänsteställe i framtiden. Du som ännu inte har ett skåp, se till att du får ett. Det har du rätt att kräva.


Information från avtalsförhandlingarna

Seko Lok har idag träffat arbetsgivaren för andra gången denna vecka för att diskutera och komma framåt med de nya lönerna. Samtalsklimatet är gott och ambitionen är att alla våra medlemmar, både de med tarifflön och de som har i-lön ska ha sina löner klara till nästa vecka så att den nya lönen kan betalas ut till juni-lönen.

Det finns ett par frågetecken kvar att räta ut innan vi är i mål och vi hoppas att det går att lösa under kommande vecka.

Vi har också tidigare anmält att vi vill diskutera höjd x-ersättning – vilket vi informerat om tidigare. Vi har nu lagt fram våra argument och anspråk även muntligen till arbetsgivaren som fått ta med sig frågan hem för att fundera. Att x-ersättningen är tillräckligt attraktiv för att attrahera lokförare att anmäla sig tillgängliga för övertid redan på vårkanten för sommarens helger är viktigt även för arbetsgivaren. Risken är annars att man står utan tillräckligt med personal för att bedriva trafiken under delar av sommaren. Vi återkommer med mer info i nästa vecka.

Sista anmälningsdag Fjäderholmarna!

Vi tycker att det är lite glest att bara ses utanför jobbet på julborden. Därför anordnar vi nästa vecka en båtutflykt till Fjäderholmarna. Sista anmälningsdag idag 9/5 kl 24.00.

Det blir två resor; 14 respektive 15 maj. Välj det datum som passar dig bäst!

Båtresan går från Nybrokajen kl 10:30 och tar ca 30 minuter. Väl framme på ön bjuder vi på lunch på Rökeriet (det finns fisk, kött och vegetariskt). 

Efter maten finns det lite olika aktiviteter för den som så önskar. Allt från pubar, ölprovning, konsthantverk, café, chokladtillverkning mm. Om vi gör något gemensamt eller i mindre grupper är helt upp till oss. Båten tillbaka går regelbundet varje timme så man kan stanna så länge man de tycker att det är trevligt. 

Anmälan sker till kassören på mailen Markus.Nordanstig@mtr.se

Det finns en viss begränsning av platserna så tänk på att inte anmäla er och sen bara strunta i det. Det går att avboka fram till några dagar innan. Varmt välkomna och tillsammans önskar vi oss ett vackert försommarväder!

Medlems utbildning

Jag vill slå ett slag för LO:s utbildningar för medlemmar.

Nästa utbildning: Medlem i facket går den 10-12 Juni i Sundbyberg. Ni behöver söka ledigt senast denna vecka för att han chans att få gå.

Ni får ersättning med ett skattebefriat utbildningsstipendium för de tre dagarna. Och man bjuder på mat, fika och kursmaterial.

Mer information hittar ni utanför vår fackexpedition.

Behöver ni hjälp med ansökan eller undrar något annat om utbildningar så är det bara att höra av er till mig:
Ingela S Ottosson
Ingela.SvenssonOttosson@mtr.se

Kursen i lokalt avtal

Kursen i lokalt avtal 21-22 maj är nu fulltalig. Hör gärna av er till klubbens studieansvarige, Ingela S Ottosson, om ni är intresserade av att gå kursen nästa gång den dyker upp. Att ni anmäler intresse är inte bindande men då kan Ingela informera er i förväg om datum osv när det blir dags.

MBL 6 maj samt övrig info

VD Henrik inledde dagens Mbl information och gick igenom läget för företaget Punktligheten ser tydligen riktigt bra ut för närvarande och även personalmässigt så ser det väsentligt bättre ut på lokförarsidan denna sommar jämfört med föregående – enligt uppgift idag så är det juli som har planerat underskott och där företaget hoppas på att kunna täcka vakanserna med x-gnet. Angående X-helgs ersättningen så har Seko Lok anmält redan för drygt 2 månader sedan att vi önskar förhandla nivån på ersättningen inför denna sommar. Idag kom så den digitala blanketten ut utan att någon förhandling kommit till stånd – på blanketten anges att tillägget är 2000:-/dag vilket alltså inte är färdigförhandlat ännu. Vi blev dock idag överens om att lyfta in förhandlingen om x-tillägg i den årliga lönerevisionen som startar kommande vecka. Så nu kommer den till slut till stånd. Vi råder er att ha lite is i magen och gärna avvakta utfallet av förhandlingen innan ni kastar er över den utskickade blanketten.

Vad yrkar Seko Lok på i förhandlingen?

MTR saknar sedan hösten -18 en förhandlingsansvarig efter att den förra gick på semester och aldrig kom tillbaka – det är därför mycket glädjande att företaget nu har fått tag i en förhandlare som kommit in och kan ge styrsel på verksamheten igen. Ulrik Friberg heter han som kom in för några veckor sedan och som nu tagit tag i taktpinnen för lönerevisionen. Ulrik är konsult och egen företagare och är enligt uppgift inhyrd fram till i höst någon gång. Hur det blir efter det får vi se men det känns bra att äntligen ha en motpart att vända sig till igen. Vi hälsar Ulrik mycket välkommen till pendeln!

Vad händer med FV-dagarna?

Det har varit svårt att få ut sina lediga dagar under hela MTR:s tid som arbetsgivare. Detta hänger givetvis ihop med att personalunderskottet varit massivt under större delen. En ljusning är på väg – personalomsättningen har minskat ordentligt och enligt planeringen så är man nu på väg ikapp på riktigt. Vi har i vårt avtal att banken ska vara nollad och alla dagar utlagda inför påsk och julhelg. Något som inte nåddes heller till denna påsk. Under maj ligger nu 236 dagar utlagda och resterande dagar från 2018 ska enligt företaget kunna läggas ut under juni månad. Normalt används inte sommaren till att lägga ut dagar på annat än som direktkomp på midsommar – något som alltså får ett undantag i år.

Varför har Seko Lok inte begärt skadestånd för avtalsbrott?

Vi vill givetvis att avtalet följs och att våra medlemmar får ut sina dagar i ledighet. När det inte finns personal tillgänglig till att köra den beställda trafiken så finns det heller inte möjlighet att lägga ut fler lediga dagar. Det var därför som vi under förra året kom överens om en omvandling av innestående FV-dagar till semesterdagar samt komptid. Vi bedömde det som det bästa alternativet i det läget vi var då. Vi vill jobba med lösningar tillsammans med företaget där vi kommer till bra uppgörelser för våra medlemmar. Om vi bedömer att företaget inte är intresserade av att möta oss på något sätt och struntar i att följa avtalet så är det logiskt att begära skadestånd – annars inte. Facket har ingen möjlighet att tvinga ut någon ledighet – det är arbetsgivaren ensidigt som avgör om det finns utrymme. Att få ett skadestånd till klubbkassan kan vara bra ekonomiskt men ger inte medlemmen varken ledighet eller pengar. Därför kan det var bra att tänka till innan och bygga relationer istället för att skicka in tvister. Så har vi resonerat hittills – hur det blir framöver får vi återkomma till.

Körlärarersättningen (igen)

MTR har trots ett antal påminnelser från oss inte klarat av att internt kommunicera vad vi kom överens om i vintras – nämligen 5000:- /mån i ersättning för de körlärare som är tillgängliga för minst 10 pass med elev per månad. Uppgörelsen gäller fram till sista augusti i år och efter det återgår vi till ordinarie ersättning om inget annat förhandlats. Företaget säger nu att de fått ordning på kontaktvägarna och att alla avdelningar – lön, planering, trafik och hr/chefer ska ha samma info och vara med på vagnen. Man har gjort fel, pudlat och säger nu att man ska säkerställa att korrekt ersättning ges både framåt och retroaktivt till de körlärare som omfattas.

Ersättning för stagdagar

Vi har lyft frågan eftersom vi har medlemmar som fått felaktig ersättning eller ingen ersättning i februari. Avtalet som vi har skrivet är ganska så allmänt skrivet och tar inte upp särfall som kan inträffa. MTR säger nu att man vill lösa situationen så att alla får sin ersättning som de har rätt till för året. Sedan så vill man komma överens om rutiner för hur vi ska hantera de särfall som finns och som kommer att uppstå även framöver. Det har vi inga problem med – de som var med och kommer ihåg vet att vi gjorde en sådan deal med Stockholmståg och att det fungerade. En uppgörelse som sedan inte följde med över till MTR varför vi fick problem.

Lönerevision 2019

Startar som sagt nästa vecka. Utrymmet för 2019 är 2,0% enligt den centrala uppgörelsen för 2017-2020. De flesta av våra medlemmar har tarifflön men för de som har i-lön ska utvecklingssamtal ha ägt rum för alla innan lönen förhandlas. Ambitionen är att vara klara så att alla får sina nya löner till juni-lönen. Vi återkommer med info i nästa vecka hur det går.

Avtalskurs

Nu kommer äntligen kurs i lokalt avtal gå av stapeln.
Den 21-22 Maj 2019 är datumet denna gång.

För er som vill gå. Anmäl ert intresse till:
Ingela S Ottosson
e-post: Ingela.SvenssonOttosson@mtr.se

Senast Måndag den 29 April vill jag ha er intresseanmälan.
Först till kvarn är det som gäller.

Förlorad arbetsinkomst betalas via stipendium.

Stor omorganisation på pendeln

Som ni fått besked om på mail från företaget så är en större om-möblering gjord i ledningen. Finanschefen har slutat, planeringschefen har sagt upp sig och trafikchefen har lämnat sin post för att istället bli chef för det operativa centret. I ett separat mail har vi också blivit informerade om att en av gruppcheferna tillfälligt fått ta på sig rollen som områdeschef för lokförarna.

Att omorganisationer sker eller behöver göras är inte något nytt eller konstigt i sig. Människor kommer och går och vakanser måste fyllas. Det har varit en rejäl omsättning på chefer under MTR:s tid och det här är säkert inte den sista större förändringen vi ser. Det är problematiskt att det hela tiden ska skolas in nya personer i ledningen, kunskapen om verksamheten blir lidande när omsättningen är för hög – samma frågor ska tröskas igenom igen fast med ett nytt ansikte mitt emot. Vi tappar tempo och organisationen fungerar sämre än den behövt göra. Det påverkar såklart medarbetarna som undrar vad det är som pågår egentligen.

Från facklig synvinkel kan vi givetvis ha en massa synpunkter rörande både de som slutar och de som anställs. Vi har haft ett gott förhållande och samarbete med både trafikchefen och områdeschefen det senaste året och hade gärna fortsatt den resan. Nu blir det inte så och vi får en period med interimlösningar och konsulter innan vakanserna förhoppningsvis kan fyllas med egen personal. Det är som det är med det och vi får fortsätta att driva våra frågor oavsett.

Aktuella frågor för klubben just nu:

Höjda X-tillägg: sommaren närmar sig och med den semesterperioderna. En majoritet av lokförarna ska ha sin huvudsemester under juni, juli och augusti och även om trafiken går ned något i intensitet så är det en utmaning att få ihop tillräckligt med personal för att bedriva verksamheten – främst under veckosluten. För att locka tillräckligt många att komma in och jobba så har vi x-tillägget i semesteravtalet. X-tillägget ska vara tillräckligt högt för att få folk att binda upp sig redan på vårkanten för jobb under sommarens helger. Tillägget har legat på samma nivå sedan 2008 då det höjdes till dagens 2000:-/tur från dåvarande 1700:-/tur. I relation till slutlönen så har tillägget nu vattnats ur och med den förhöjda särskilda ersättningen som vi hade under vintern i färskt minne så framstår inte längre x-tillägget som tillräckligt högt för att fungera som det är tänkt. Klubben har därför begärt förhandling och ställt krav på att tillägget justeras upp till samma procentuella nivå av slutlönen som det hade 2008. När vi kan ha förhandlingen är inte klart ännu.

Ersättning för stag-dagar: medlem har hört av sig till oss efter att ha blivit nekad ersättning för sina intjänade stågdagar i februari. Trots påstötning så vägrar företaget att erkänna rätten till ersättning. Klubben har därför lämnat in en förhandlingsframställan.

Semester 2020: Semestervalet som gjordes i vintras blev inte lyckat. Det var flera turer fram och tillbaka och ingen visste någonting kändes det som. Många medlemmar blev besvikna och missnöjda över utfallet. För att inte hamna i samma situation igen så ska vi tillsammans med företaget nu i god tid sätta oss ned och gå igenom vårt semesteravtal och bli överens om på vilket sätt kommande semestersökning och tilldelning ska ske.

Schema 2020: Alltid aktuellt – vad är vi nöjda med idag? Vad vill vi förändra? Hur gör vi det på ett bra sätt? Vi kommer under tiden fram till nästa gruppval att regelbundet träffas fack och arbetsgivare för att diskutera hur turer och scheman ska se ut framöver. Till grund för diskussionerna ligger de svar som ni lämnar i turlisteenkäten.

MBL 11/3

Information från dagens mbl-träff med arbetsgivaren:

  • Finanschef Carl gick igenom det ekonomiska läget och redogjorde för det ekonomiska utfallet för årets första månader. Januari visade ett positivt resultat medan februari gick sämre. Ett antal frågor gällande ekonomin ställdes med anledning av de rykten och spekulationer som hörs på arbetsplatsen. Företaget dementerade att kontraktet med Snowfall skulle ha avbrutits pga att MTR inte betalat sina räkningar och betonade att beslutet att bryta samarbetet inte rörde en ekonomisk tvist utan härrörde från en rättsprocess mellan systerbolaget MTR-X och Snowfall. I vilket fall så ska nu reservsystemet utvecklas till att bli primärt system. Seko Lok har många idéer och förbättringsförslag som vi vill ha med för att göra det nya systemet bra och användarvänligt. Vi kommer att jobba vidare i frågan – här får skyddsombuden en viktig roll som bollplank och pådrivare.
  • När det gäller de lokaler som Snowfall nu lämnat så framförde vi idag att det nu är ett gyllene tillfälle att låta MTR-P disponera dessa själva så att vi kan ge POC bättre utrymme och även låta personalplanerarna flytta tillbaka för att komma närmare verksamheten igen. Det tror vi hela företaget skulle tjäna på. Intrycket är att företaget inte är intresserade av att lyssna på oss i denna fråga. Det troliga är därför att man kommer att leta efter en ny hyresgäst till lokalerna snarare än att utnyttja dom för den egna verksamheten. Tråkigt tycker vi.

Förhandling kallad till av arbetsgivaren angående nytt viseringsupplägg på Nynäsbanan

  • MTR hade i förväg skickat ut ett material där företaget förslår ett delvis nytt upplägg för visering av biljetter på sträckan Vhe-Nyh. Idag är upplägget att långa tåg viseras av 2+2 ambulerande stationsvärdar som sköter intäktssäkringen samtidigt som tågvärden tjänstgör som vanligt från mitthytt och lokföraren kör tåget. Bemanningen består därför av totalt 6 personer på dessa tåg. Det rör sig om totalt cirka 30 tåg under morgon och eftermiddagsrusning. Det nya upplägget som MTR nu ville trycka igenom hade förändringen att de istället vill bemanna med 2+1 stationsvärd och låta tågvärden visera 2 av 6 vagnsdelar (a2+m4 alt a1+m1 beroende på riktning). Viseringen ska skötas under körning mellan stoppen och tågvärden ska sedan vid uppehållet återigen ta sig till sin hytt för att ta emot ”klart” från stationsvärdarna samt lämna ”avgång” till LF som vanligt. En rad frågetecken kring upplägget ledde till att förhandlingen inte kunde avslutas utan ajournerades till nästkommande vecka. Seko Pendelklubben vars medlemmar är de som berörs mest och i första hand var kritiska till upplägget och har nu kallat medlemmar och kollegor till ett möte nu på onsdag den 13:e mars på 49:an – Lokal Bålsta.
  • Vad tycker Seko Lok om förslaget? Seko Lok ser flera problem med det föreslagna upplägget och tycker inte att det är genomtänkt. Hur många personer som behövs för att visera ett fullängdståg lämnar vi till andra att bedöma och besluta. Det handlar i grunden om vilken kostnad uppdragsgivaren är beredd att betala för att klara intäktssäkringen. Bedömer SL det som viktigt att alla ombord ska få sin biljett personligen viserad så krävs sannolikt 2+2 viserare på dessa tåg likt upplägget är idag. Vi har dock synpunkter på att tågvärden nu ska lämna sin hytt för att ge sig ut i vagnen mellan uppehållen och tror inte att det är en framgångsformel. Tåg riskerar att bli sena därför att tågvärden inte hinner tillbaka till hytten i tid och den sammanhållande länken mellan de ambulerande stationsvärdarna och föraren bryts om inte tågvärden längre har möjlighet till uppsikt genom tåget.

Felaktig kompensation för inlösta FV-dagar

  • Medlemmar har gjort oss uppmärksammade på att det utgått 7,1timmar komp per inlöst FV-dag istället för 7,2 timmar. Vi har tagit upp frågan med arbetsgivaren men ännu inte fått något svar hur de ställer sig till felet. Vi har också begärt att få information om hur utläggningen av julens dagar som ska planeras ut innan påskhelgen fortskrider. Klarar planeringen att lägga ut dagarna i tid? Vi återkommer med besked när vi har information att ge.

Accelerationsprojektet

  • Genom veckobrevet fick vi i förra veckan information om att MTR kommer att komma ut med ”kör-rekommendationer” som ska anslås på ordertavlan kommande vecka. Efter att ha läst veckobrevet så inföll en rad frågor och invändningar och därför ville vi idag ha en diskussion med företaget kring lämpligheten i dessa nya rekommendationer . Vi hade därför idag ett långt (och bra) samtal med trafikchefen som är ytterst ansvarig för detta projekt. Han betonade att ”kör-rekommendationerna” är ett stöd och ett verktyg att använda för de som vill och har behov – det är alltid den enskilda föraren som avgör på vilket sätt han eller hon väljer att framföra sitt fordon med hänsyn till säkerheten som alltid kommer i första hand.
  • Seko Lok har stor tilltro till sina medlemmars erfarenhet och tror sig veta att de absolut flesta lokförarna klarar av att bedöma när det är läge att ligga på lite extra för att ta in förlorad tid och dessutom kan göra så utan att köra med 100% pådrag och 100% broms. Det finns luft i tidtabellen för att knapra minuter ändå. Dessutom tror vi inte att det är hållbart att köra fordonen på det sättet. Det finns en anledning till att vi fått lära oss att vara restriktiva med pådraget på fordonen under utbildningen. Vi vill gärna ha med oss alla traktionsmotorgrupper och slippa problem med överhettning och bortfall av elbroms när vi är ute och kör. Något som är vanligt förekommande om fordonen körs för hårt när det blir lite varmare ute.

Utbildningsupplägg för LF

  • Områdeschefen hade med sig ett förslag som innebar att MTR vill slå ihop TTJ samt repetitionsutbildning fordon till en gemensam dag som skulle hållas årligen (idag har vi TTJ varje år och krav på fordonsrepetition var 36:e månad). Detta med början nu redan i maj 2019. Seko Lok var kritiska till förslaget därför att vi anser att en hel dag behövs för TTJ årligen för att hinna mer än att bara bibehålla de kunskaper som vi redan har. Vi vill gärna att dagen ska ge fortbildning och djupare kunskaper och inte bara vara något som ”checkas av” genom en bock i kanten efter ett prov. Vi lämnade förslag på att företaget istället ska erbjuda 2 dagar – gärna efter varandra alternativt med en vecka emellan där både fordon och TTJ kan varvas. Det är också viktigt att vi har tillgång till övningsfordon för de dagar då fordonsrepetition är inplanerat så att de teoretiska genomgångarna kan översättas till praktiska övningar. MTR fick ta med sig våra synpunkter och får återkomma med ett uppdaterat förslag angående hur utbildningen ska se ut för dessa block.