Arbete inför årets gruppval

Vi har även i år suttit tillsammans, Seko Lok och ST, med att försöka få till så bra grupper som möjligt.

Förutsättningarna det här året var lite annorlunda då det första vi märker är att en av förmiddagsgrupperna, grupp 18, har skrotats. Då detta är en av de mest populära grupperna så valde vi att börja med att återställa den. Detta gav även detta år konsekvenser i bla grupp 14.

Under hösten har vi fått frågan från medlemmar om det går att göra fler tidsriktade grupper, så vi bestämde oss för att göra ett försök.
Vi gjorde om grupp 38, som var den minst populära blandgruppen, och gjorde om den till en ny kvällsgrupp. Vi döpte om den till grupp 19.

Resultatet av detta var att de övriga blandgrupperna fick lite fler tidiga turer.

Vi är nöjda med att ha fått igenom de förändringar vi ville ha och hoppas att så många som möjligt får någon grupp de kan trivas på.

Vi tackar Patrik, Torbjörn och övriga för ett gott samarbete i år, likt förra året.

Melissa Svenhard
Christofer Adrian
Henrik Lundberg
Emil Andersson
Nicolai Quaglia
Simon Perstrand
Marianne Allhammar
Jon Holmberg

Vill du bli medlem?

Vi erbjuder dig gratis medlemskap i ett halvår om du går med i vår klubb senast 31/12. Gå in på Seko.se/Bli medlem och fyll i din ansökan. Ansökan om a-kassa fyller du i separat. Efter ett halvår kostar ett medlemskap hos oss 273 kr per månad för dig som ligger i lönesteg 1. Du som ligger i lönesteg 2 eller 3 betalar 288 kr. En avgift till klubben tillkommer på 55 kr per månad. Vill du gå med i a-kassan, vilket vi absolut rekommenderar, så är denna kostnad 125 kr i månaden.

Ju fler vi är, desto starkare blir vi vid ev konflikter. Du får hjälp av oss med allt du undrar över och behöver hjälp med vad gäller avtal och regler. Har du problem som behöver redas ut med arbetsgivaren så finns vi också där till hjälp för dig.

Vad Loss of license innebär och varför ST står utanför

I förra veckan kom äntligen överenskommelsen om en Loss of Licence i hamn. Ni som varit med ett tag vet att frågan varit en långkörare och följt med sedan avtalsrörelsen 2017. Vad det handlat om är upprättandet av en partsgemensam stiftelse som ska ge omställningsstöd vid förlorad säkerhetsklassificering. Om du som lokförare exempelvis på grund av sjukdom inte längre kan utföra arbete som innefattar säkerhetstjänst ska pengar från stiftelsen kunna användas för att hjälpa dig in på en ny yrkesbana.

Nu är det beslutat att stiftelsen formellt ska bildas av Seko och Almega Tågföretagen, tillsammans med SRAT (Akademiker i samhällsbärande professioner) och Sveriges Ingenjörer. Efter en individuell prövning ska upp till motsvarande tolv månadslöner kunna betalas ut till en individ med behov av omställningsstöd. För att kunna ta del av ersättningen måste du vara medlem i Seko, SRAT eller Sveriges Ingenjörer. ST står alltså utanför och kan heller inte kliva in i stiftelsen för Loss of Licence senare.

Varför står ST utanför Loss of licence-stiftelsen?

Helt ärligt förstår vi inte STs beslut. ST har menat att de i första hand istället för en stiftelse vill se en kollektivavtalslösning för individer som inte längre kan utföra arbete som innefattar säkerhetstjänst. De anser att arbetsgivaren är den som ska ge ekonomiskt omställningsstöd till den som inte längre kan utföra sin tidigare säkerhetstjänst.

Är denna lösning rimlig? Kort svar: nej. Möjligheterna att få till skrivningar om Loss of license i kollektivavtalet testades under avtalsförhandlingarna 2017 men lyckades inte komma till någon lösning. Det är helt enkelt för dyrt. Risken ökar dessutom för att tvister uppstår då en individ med behov vill ha ut pengar om Loss of Licence ska regleras i ett kollektivavtal. Medlemmen får inte det stöd den behöver samtidigt som kostnaden ökar. Detta riskerar inte att hända då pengarna istället betalas ut ur en stiftelse.

Innebär överenskommelsen om Loss of licence en pausad löneutveckling?

Nej, inte för Sekos medlemmar. Våra medlemmar kommer få löneutveckling precis som vanligt framöver. De allra flesta av STs medlemmar skulle inte heller få någon pausad löneutveckling. Ett krav som Seko ställde för deltagande i stiftelsen var att löneskillnaderna i tarifferna mellan de olika förbunden skulle jämnas ut. Löneskillnaderna finns kvar på drygt sex företag i branschen.

På MTR Pendeltåget löste vi den löneskillnad mellan Sekos och STs medlemmar som uppkom 2014. Löneskillnaden uppstod då Seko centralt fick igenom att kollegor i branschen som blir anställda per timme ska avlönas efter den genomsnittliga lönen i yrket och inte ingångslönen. Detta gjorde det dyrare för arbetsgivarna att anställa på timmar vilket främjat fler säkra anställningar i branschen. På MTR Pendeltågen jämnades löneskillnaden ut då Seko Lok kom överens om 8/6- och 7/7-anställningar 2017 då personalbristen på pendeln var som värst.

Det är viktigt att påpeka att Seko aldrig krävt att STs medlemmar ska få sänkt lön. Det vi ville var att alla lönetariffer skulle vara lika från och med nästa lönerevision. ST vägrade och valde därmed att försvara sina löneskillnader över trygghet för sina medlemmar. Valet får stå för dem.

LF som frivilligt tjänstgör på annan ort

Seko Lok hade en överenskommelse med arbetsgivaren som gällde fram till sista augusti. Klubben upplevde att det fungerade bra och att flera av våra medlemmar var nöjda. Även arbetsgivaren uppskattade överenskommelsen då den gav extra flexibilitet i planeringsarbetet.

Överenskommelsen är nu återinförd och innebär likt tidigare att LF som frivilligt anmäler sig för att ta turer utanför sin stationeringsort erhåller 2 timmar kvalificerad övertid per tur. Överenskommelsen gäller både för CST och SÖD. Anmälan för att ta turer på annan ort kommuniceras med PSF. Utläggning av turer sker sedan på månadslistan alternativt blir ni kontaktade av PSF inför utläggning om behov uppstår efter schemasläppet.

Viktigt att tänka på är att turerna som läggs ut kan vara maxade. Har du lång resväg till den andra stationeringsorten så bör du tänka till innan du säger ja till att få turer utlagda. Turerna berättigar INTE till taxi om inte sådan finns inritad i den aktuella turen. Det kan alltså innebära att du som CST förare får tex en halvnatt med slut i SÖD efter att sista pendeln till Stockholm avgått. Eller omvänt.

Ni som vet med er att ni har problem med detta bör avstå alternativt kontakta PSF och meddela under vilka förutsättningar som ni kan ta turer. Kanske fungerar det bra vissa tider men inte andra?

Överenskommelsen gäller nu tills vidare och vi är överens om att följa upp utfallet vid årsskiftet. Sedan får vi se hur det är aktuellt att gå vidare. Synpunkter och åsikter kring detta tas gärna emot till klubbens brevlåda.

Stoppa hyvlingen på Arriva Pågatågen!

Ett stöduttalande från Seko Lok Pendeln

Seko Lok Pendeln står till fullo bakom kollegorna på Seko Klubb Pågatåg där samtliga heltidstjänster för lokförare och tågvärdar är hotade.

Arbetsgivaren Arriva Sverige erbjuder nu istället de anställda 80-procentiga tjänster. Inte nog med att detta skulle innebära en lönesänkning. Kollegorna skulle också börja arbeta under branschavtalet, med sämre villkor än det nuvarande lokala avtalet. Den som säger nej till detta erbjudande riskerar bli uppsagd.

Seko Lok Pendeln ser allvarligt på följderna om Arriva skulle vinna denna strid. Vinner Arriva är det bara en tidsfråga innan det är nästa järnvägsoperatörs tur att börja hyvla tjänsterna.

Vi stöttar våra kollegor i Skåne att fortsätta hålla ihop och säga nej till Arrivas förslag. Likaså måste alla vi som jobbar i branschen hålla ihop.

Seko Lok Pendeln kommer göra allt som står i vår makt för att motarbeta detta. Ser vi möjligheten att bidra i frågan i avtalsrörelsen i höst så kommer vi att göra det. Och då utan fredsplikt.


Kontaktombud

Vi har numera ett kontaktombud bland de förtroendevalda i Seko Lok. Jeanette Rickebo var intresserad av ett engagemang i klubben och vi frågade om hon ville ta sig an det här uppdraget.

Vad gör då ett kontaktombud? Det är en person du kan vända dig till om du har någon facklig fråga du vill ha svar på, om någon i styrelsen inte finns i närheten. Jeanette tar frågan vidare till oss, om hon inte har svaret själv, och återkommer till dig så fort hon har ett svar att ge. Du kan också kontakta henne om du har något annat du vill prata om i förtroende, om du känner att du behöver tala med någon. Det kan också vara andra frågor som rör arbetsplatsen och där du behöver ett fackligt stöd. Kan Jeanette inte svara så tar hon frågan vidare till någon av oss andra. Jeanette har tystnadsplikt precis som övriga förtroendevalda.

Jeanettes telnr är 0729803297.

Kurs i lokalt avtal

Seko Lok bjuder in alla intresserade medlemmar att delta i den lokala avtalskursen som kommer att hållas under 2 heldagar nu i höst. Under kursen går vi igenom vilka regler och avtal som gäller på vår arbetsplats.

När: 4-5 November

Ni anmäler er genom att skicka ett mail med namn och telefonnummer till kristoffer.johansson@seko.se senast den 15 Oktober. Antalet platser är begränsade till 8 personer. När ni får besked om att ni fått plats så kommer instruktioner för hur ni söker ledigt.

Ersättning i form av stipendie utgår. Seko Lok bjuder på lunch under båda dagarna.

Välkomna med er anmälan!

OBS OBS OBS – att kursen nu är fulltecknad. Om fler anmäler sig så hamnar ni på reservlistan. Blir det återbud från någon av de anmälda så hör vi av oss i ordning efter inkomna intresseanmälningar. Nästa ordinarie kurstillfälle är planerat till våren 2021.

Förpassa Las-utredningen till papperskorgen, där den hör hemma!

Seko Lok Pendeln ser allvarligt på hur en försämrad Las (Lagen om anställningsskydd) kan slå mot oss lokförare på pendeln och mot arbetsmarknaden i stort. I somras presenterade den statliga utredning som fått i uppgift att komma med åtgärder om hur Las ska ”moderniseras” sitt resultat. Om parterna LO, PTK och Svenskt Näringsliv inte kommer överens på egen hand kan Las-utredningens förslag på åtgärder bli verklighet.

Åtgärderna innefattar bland annat att alla företag, oavsett antal anställda, ska kunna göra fem undantag från turordningsreglerna i Las. Mindre företag ska dessutom inte ska behöva ange saklig grund vid uppsägning, vilket i princip innebär fri sparkningsrätt. Det föreslås också att arbetsgivare som har flera arbetsplatser på olika ställen, såsom MTR Pendeltågen, vid varsel och uppsägningar måste begränsa turordningskretsen till en enskild arbetsplats. En gemensam turordningslista för flera arbetsplatser i samma företag ska alltså inte kunna upprättas.

Seko Lok Pendeln anser:

  • Låt nuvarande regelverk gällande turordningsreglerna förbli orört.
  • Bibehåll saklig grund-begreppet.
  • Turordningskretsar ska inte begränsas till en särskild driftsenhet/arbetsplats vid situationer av uppsägningar.
  • Befäst trygga anställningsformer som norm.
  • Såklart ska arbetsgivaren betala ut lön om en tvist om uppsägning inte är avgjord.

Läs mer om Las-utredningens förslag och vårt svar här.

MBL 24/8

24/8 hade vi höstens första MBL. Här är en kort (?) resumé: Sommarens tillgång på fordon har varit god, inga problem med enheter som blivit stående av olika anledningar. Alla har gjort ett mycket bra arbete med övertid och få sjukskrivningar vilket vår VD är mycket glad över och tackar särskilt för. Kundservicen har flutit på bra under avstängningarna. En del trängsel på några bussar men i övrigt har det fungerat fint. Invändig storstädning har skett på alla enheter. 121 enheter har fått nya säten så behövts.

Seko Lok frågar om långa tåg är inplanerade på helgerna eftersom trängseln är stor och korta enheter inte räcker, men någon sådan plan finns inte. MTR har kontakt med Trafikförvaltningen i frågan men äger ingen beslutanderätt utan den ligger hos dem.

Antalet incidenter har varit lågt i sommar vilket är bra.

MTRs möten med våra skyddsombud angående Corona har startat igen. Visir och munskydd ska fr o m nu användas vid ledsagning. Folkhälsomyndigheten har inte inkommit med några direktiv om munskydd i övrigt.

Vår trafikchef Filip Johansson är tillbaka sedan tre veckor från sin föräldraledighet. TF trafikchef Mikael Wikner är kvar för överlämning ett par veckor till.

Punktligheten hittills i augusti ligger på 96,6 % vilket är det näst bästa någonsin. Egenpunktligheten ligger på 99,3 %. Inga trafikhändelser i augusti. När det gäller dörröppning på fel sida så är det idag, 24 aug, 78 dagar sedan sist det hände.

Eftersom SL blöder pengar frågar Seko Lok hur det kommer att gå för MTR och den ersättning som SL betalar i bonus. Vi får veta att bonus och viten inte påverkas av intäkterna från resenärerna. Stockholmsregionen och staten äger ansvaret för det avtal MTR har. Att SL inte levererar utgör inte någon risk för oss.

Medarbetarundersökningen är på g. MTR har gjort en översyn på frågorna, tagit bort vissa och lagt till andra gällande den psykosociala arbetsmiljön och tryggheten. Seko Lok påpekar behovet av att skyddsombud och förtroendevalda deltar i framtagandet av frågor, något vi har sagt till om flera ggr tidigare. Trafikpersonalen är trots allt den största personalgruppen och vi tycker att de borde ha en egen enkät. MTR vill ha samma formulär för hela koncernen och frågan tas vidare till berörda som arbetar med framtagandet av enkäten. Vi får väl se hur det blir med detta.

Arbete pågår med budgeten och att sätta målen för 2021.

Chefsrekrytering till operativt center pågår. Intervjuer planeras att hållas i slutet av augusti.

Personalläget har varit ansträngt i sommar i samtliga grupper. 2 tåg blev inställda men berodde på transport av personal mellan depåer och inte sjukfrånvaro. Situationen har räddats tack vare mycket övertid och väldigt lågt antal sjukskrivningar. Man tackar alla som ställt upp. VAB och sjukfrånvaro ligger nu på normal nivå för lokförarna. Inga orosmoment framöver och psf har gått ut med erbjudande om uttag av fv-dagar.

Det frivilliga arbetet på annan stationeringsort med 2 timmar extra övertid har gått bra. Diskussion angående en eventuell förlängning av överenskommelsen är på gång mellan parterna.

Tommy Karström tar över stora delar av Erik Norlings (vår säkerhetschef) arbete eftersom han nu övergår till Nordic-koncernen där han fått en högre befattning som övergripande säkerhetansvarig.

Trafikhändelser – dvs antal OSPA, dörröppningar på fel sida/utanför plf, olyckor vid plankorsning samt urspårningar – per miljoner tågkm har varit lågt. Målet är 7,2 st per miljoner km och vi ligger alltid under det vilket är väldigt bra. Personpåkörningar har däremot ökat. Från 0,83 till 1,2. Det är inte självmord generellt som är orsaken. Dock har antalet suicidala påkörningar på Pendeln ökat jämfört med T-banan där problemet har minskat. MTR ser det som en förändring i beteendemönstret. Ett suicidprojekt i Flb har påbörjats, där dessa händelser är vanligast. Kameror är uppsatta som är inställda på artificiell avläsning. De känner av avvikande beteenden, t ex personer som blir kvar på plf när tåg har gjort uppehåll och åkt vidare, etc.
Antalet skador på resenärer var högt i juli (klämskador, fall etc). Klottret har minskat sedan i april. Även där är ett nytt projekt på gång för att minska klottret ytterligare.

24/8 hade vi även en förhandling angående tillsättande av två nya gruppchefer. Carina Sehlstedt Eriksson blir nu permanent gruppchef på förarsidan och ersätter Peter Thenstedt som är tjänstledig för studier. Linus Lindkvist ersätter Carina som gruppchef på tågvärdssidan.

Granskning av sommarturlistor 2020

ST pendeln och Seko lok har under två tillfällen suttit och granskat sommarturerna som MTR  har tagit fram. Vi har inte hittat något att anmärka på rent avtalsmässigt, däremot har vi inte haft tid att detaljgranska varenda tur då det skulle ta flera dagar i anspråk. Turer som har sett tveksamma ut har vi givetvis granskat närmare i IVU. 

Överlag ser turerna okej ut, till exempel färre raster i depåer, omväxlande innehåll och inte alltför många baktunga turer. 

Upptäcker ni några felaktigheter, till exempel gångtid eller taxiresor där tiden inte räcker till, får ni gärna höra av er till respektive fackförening.

Vi önskar er en riktigt trevlig sommar!

Hälsningar från ST pendeln och Seko Lok