Föräldragrupp T20

Seko Lok har träffat arbetsgivaren för turlistmöte. I princip hela förra mötet gick åt till att diskutera förutsättningarna för föräldragruppen – känd som grupp 13. Det är ingen hemlighet att Seko varit kritiska till arbetstiderna på denna grupp under T19. Vi anser att schemat är för dåligt anpassat för att utgöra ett bra alternativ för föräldrar med i första hand delad vårdnad. Det är svårt att hinna med hämtning och lämning och mycket sårbart för förseningar som kan uppstå.

Vi ville inför T20 starta turlistarbetet med att göra en tillräckligt bra föräldragrupp och SEDAN skapa ett så bra grupp-paket som möjligt efter att grupp 13 var satt. Det är mycket svårare att få till ett anpassat schema som passar för hämtning och lämning efter att turerna redan är ritade. Vi förde därför fram till MTR vad vi anser som rimliga ramtider för denna grupp. Vi vill lägga mer arbetstid på de veckor som är barnfria för att kunna ha kortare jobb under de veckor där man har barnen. Föräldraskap handlar om så mycket mer än att bara hinna lämna och hämta och vi vill inte maximera tiden på förskolan/skolan för barnen. Vi tänker oss därför ramtider på 08.00-16.00 för barnveckorna. Det tycker vi är att betrakta som ”normala” tider som möjliggör tid för föräldrar och barn att hinna ses och få en bättre kvalité i sitt umgänge. Vi måste också ta med i beräkningen att alla inte bor nära arbete/förskola varför restider till och från måste adderas till kalkylen.

AG menar att kostnaden är för stor (det beräknas av planeringen kosta ytterligare 2 heltider jämfört med idag). AG har istället fört fram att man vill ha ramtider under barnveckorna som innebär 07.30-16.45. MTR menar att man stämt av med Trafikavdelningen efter att alla GC fått inventera behovet och att man är trygg med att dessa tider räcker till. Där står vi idag. Sannolikt blir vi inte överens om villkoren för föräldragruppen. Vilket är mycket tråkigt, främst för de som har behov att gå på ett anpassat schema givetvis. Det pratas mycket om ”kärnvärden” och vi ser dagligen när vi är på jobbet fraser som ”ömsesidig respekt” och ”ständig utveckling”. Vi tycker inte att det märks när vi diskuterar schemaläggning för föräldrar – MTR räknar strikt på kostnader och missar att det handlar om människor som har en tillvaro även vid sidan av arbetet som behöver fungera.

Företagets dåliga ekonomi är givetvis något som måste tas hänsyn till. Men kostnader uppstår gärna någon annanstans än där man tror. Ett sämre föräldraschema riskerar att generera andra kostnader tex ökat uttag av vab samt sjukskrivningar då individer inte mäktar med. Vilket känns som en onödig risk. Vi får också sannolikt fler individer som inte klarar av att gå på schemat – och som istället behöver individuell anpassning. Som också kostar pengar.

Julbord

Då var det dags att bjuda in till årets julbord. I år har vi valt att ha det på restaurang Man in the moon som ligger på Tegnérgatan 2C i Stockholm. De har ett brett utbud med både vanlig traditionell julmat samt veganska och vegetariska alternativ.

Vi har bokat bord två lördagar i rad så att så många som vill ska ha möjlighet att följa med och i år bjuder vi helt på maten med enda villkoret att du kommer om du anmält dig. Vid oanmäld frånvaro får man betala för sin plats.

Det är begränsat med platser så först till kvarn gäller. Anmälan sker senast den 25/10 till Melissa Svenhard.
Maila mig på
Melissa.svenhard@mtr.se

De datum som finns att välja på är
30/11 kl 17:00
och
7/12 kl 17:00

http://www.maninthemoon.se/

Klart med ny lön för eleverna i 18:3

Idag fick Seko Lok svar från trafikchefen att MTR avser flytta upp alla aspiranter i 18:3 till lönesteg 1 retroaktivt från och med 19:e augusti. Utbildningen har dragit över den planerade tiden och medlemmar har då hört av sig till oss med frågor angående vad som gäller. Seko Loks uppfattning var att det inte kan anses vara elevernas fel att examinering inte hunnits med i tid och att de därför ska gå skadelösa och få lönen höjd enligt ursprunglig plan. Det känns därför skönt att vi kunde nå en överenskommelse med MTR i frågan.

Retroaktiv lön kommer att utbetalas på oktoberlönen.

Kurs i lokalt avtal

Då var det dags för en kurs i lokalt avtal igen. Den 29-30 oktober är det dags.

För er som vill gå, anmäl ert intresse till Ingela S Ottosson.

E-post: Ingela.SvenssonOttosson@mtr.se

Senaste anmälningsdag: 4 oktober. Det är först till kvarn som gäller.

Förlorad arbetsinkomst betalas via stipendium.

Arbetet påbörjat inför årets gruppval.


I måndags träffades vi i trulistegruppen och STs ansvariga inom området för att tillsammans gå igenom vad vi vill ska förändras inför kommande gruppval. Det var en hel del diskussioner och vid dagens slut hade vi fått ihop en lista med en del punkter som vi presenterat för arbetsgivaren inför kommande förhandlingar. 

-Längre gångtider i bro depån då vi allt som oftast får gå ut till grinden och möta taxin nu när alla bilar inte har kort. 

-Lägg inte för sena kvällar inför FP på kvällsgrupperna så risken att jobba övertid in på FP minskar. 

-Södertälje önskar få åka till Nynäshamn nån gång ibland. 

-Återinför blockgruppen som funnits tidigare. 

-Lägg de riktade turer som startar med passresa på tjt på andra grupper än riktade grupper så de som bor längs med linjen kan utnyttja passresorna. 

-Ta bort de baktunga nätterna och lägg de tyngsta nätterna på renodlade nattgrupper. 

-Vi är nyfikna på hur grupperna kommer se ut nu när vi beräknas bli så många fler än tidigare på förarsidan. 

-Fördela arbetstiden mellan grupperna jämnare. 

-Sträva efter att ha minst 12h mellan turerna. 

-Skapa en medursgrupp med större tidsspann utöver de två som finns idag. 

-Rita 5-6 dagturer för grupp 13 samt de som är i behov av anpassat schema. 

-Lägg rasterna på stationeringsorterna. Cst på cst och söd på söd. 

-Ta bort eller minska antalet uppehåll på sci där man enbart byter tåg. 

Detta är de förslag vi skickat till arbetsgivaren. Vi ska träffas den 23/9 för att börja förhandlingarna. 

Slopad klargöring och effekter av detta

Sedan en tid tillbaka så har MTR slopat den andra klargöringen för en del av våra turer. Det rör sig om enheter som står uppställda under dagen efter att ha använts under morgonens högtrafik. När de sedan ska ut igen till eftermiddagen så har vi tidigare klargjort dessa som vanligt. Något som nu MTR efter en riskanalys utförd av säkerhetsavdelningen slopat. Vinsten för företaget består då givetvis i att lokföraren istället för att lägga tid på klargöring i högre utsträckning kan schemaläggas att köra tåg. Grundkravet att alla enheter som går i trafik ska klargöras och bromsprovas en gång per dygn är kvar och uppfylls.

När ni som förare kommer till en uppställningsplats för att hämta fordon som inte ska klargöras enligt befordring gäller att POC ska kontaktas för aktuell fordonsstatus. Om POC saknar information om enheternas status (kanske har ingen information mottagits från lokföraren som ställde av enheterna tidigare?) så gäller att EN NY FULLSTÄNDIG KLARGÖRING ska ske.

Rapport på avvikelsen ska skrivas där även förseningen skrivs in.

Nu startar planering för nästa semester

Seko Lok och arbetsgivaren har nu träffats för andra gången på kort tid för att prata semesterfrågor. Vi har nog aldrig tidigare dragit igång förberedelserna för semestersökningen så här tidigt. Det blev en rejäl soppa av semestervalet 2018, något som tog kraft och energi som hade kunnat användas till annat mer angeläget. Roligt därför att arbetsgivaren nu bjudit in till samtal och visar en vilja att tillsammans komma framåt så att valet detta år istället kan bli mer lyckat.

Vi kommer snart att träffas igen och ska då spika semesterperioderna för 2020. Några punkter som Seko Lok tycker är särkilt viktiga är:

  • Rätt till 4-veckors sommarsemester för de som så önskar
  • Möjlighet att istället lägga 3 veckor för de som önskar kombinera med höst/vår-vecka
  • Förbättrade rutiner för sökning av Ståg-dagarna
  • Förbättrade rutiner för sökning av ströveckor
  • Högre semesterutrymme behöver skapas under höst/vår för de veckor som är mest populära. Detta kan göras genom att styra bort utbildning/apt/medarbetarsamtal i möjligaste mån från dessa veckor.

Semesterval kommer att ske efter gruppval i vanlig ordning. Vi återkommer med mer info löpande.

Utlägg av FV-dagar under sommaren

FV-dagar ska enligt avtalet så långt det är möjligt läggas ut som direktledighet när helgdagen infaller. När detta inte är möjligt bör FV-dagen läggas ut inom 2 månader, med undantag för sommaren då personalläget vanligen inte tillåter det. Det är därför sagt att man inte kan räkna med att få ut sina FV-dagar just under perioden juni till augusti.

Det händer dock att personalplaneringen lägger ut FV-dagar under sommarmånaderna. I det aktuella fallet har många medlemmar fått dessa utlagda under sista veckan i augusti då personalläget väntas vara gott. Många ser detta som något positivt då man uppskattar extra ledighet just under sommarperioden.

Skulle det vara så att du fått FV-dagar utlagda där du inte vill ha dem, vare sig det är under sommaren eller andra delar av året, så kan du kontakta personalplaneringen för att se om de kan flytta på dem.

Nya Lokförarlistan

Äntligen är vi klara med uppdateringen av vår Lokförarlista. Vi har skåpat den nya upplagan till samtliga medlemmar som har ett fack på 49an eller i Söd. De medlemmar som inte har något fack kan hämta ett ex på vår expedition. Detta gäller även medlemmar som går den interna utbildningen till förare. Vill du inte ha något ex så finns hela Lokförarlistan självklart att tillgå på vår hemsida.