Vad händer i PTU-frågan?

Det är två veckor sedan vi la upp något om vad som händer i frågan om tågvärdarnas avveckling. Anledningen till det är att det inte hänt något sedan dess. Den fortsatta förhandlingen som var planerad till den 11/10 blev inställd då riskanalysen som görs tillsammans med arbetsgivaren inte är klar. MTR menar att det får ta den tid det tar och det viktiga är att den blir korrekt utförd.

Veckans uppdatering om PTU (Pendeltågens Tekniska Utveckling)

Förra veckan hade Seko Lok medlemsmöte där huvudämnet var PTU och tågvärdens framtid. Då vi förstått att våra medlemmar vill ha mer information i PTU-frågan så har vi bestämt att skriva en uppdatering i ämnet varje måndag med start idag.

Förhandlingarna inleddes förra måndagen, den 27/9. Det var mer likt ett informationsmöte än en förhandling. Vi fick se hur kommande organisation är tänkt att se och vilka nya roller som kommer skapas. Dessa förhandlingar inriktar sig på enkelbemanning men vi kämpar såklart för att det ska vara fortsatt dubbelbemanning på tågen. Det var inte många frågor som besvarades innan mötet ajournerades. Nästa tillfälle är den 11/10. Innan dess kommer en riskanalys påbörjas tillsammans med våra skyddsombud.

En punkt som lyftes på vårt medlemsmöte var vad skyddet gör i frågan. Vårt HSO Hasse berättade att en 6.6a skickats in med en felaktig text skriven och att man överväger att skicka in en ny. Detta är ett arbete som pågår gemensamt mellan alla HSO i alla klubbar.

Ett mail till trafiknämnden håller på att sammanställas som vi kommer skicka in tillsammans med övriga lokala klubbar.

Förra veckan satt representanter från Seko Pendelklubben och Seko Lok i ett möte för att försöka hitta en väg framåt tillsammans i denna fråga.
Vi var båda klubbarna på centralen i lördags den 2/10 och delade ut flygblad från European Transport Workers Federation angående bland annat säkerheten för resenärer och arbetare på järnvägen och att ha kvar dubbelbemanningen ombord på pendeltågen. Den 10/10 kommer Pendelklubben att dela ut egna flygblad, som rör att tågvärdarna ska ersättas av kameror, vid Odenplan. Vidare kommer vi ta fram ett datum då våra klubbar kommer dela ut flygblad tillsammans som ska gälla säkerheten och hur den kommer påverkas om kamerorna ersätter tågvärdarna.

2021-10-07, 21.03: Inlägget uppdaterat med ett korrigerat ordval.

Avtalskurs fullbokad!

Vi har fått in ett helt gäng anmälningar till avtalskursen i höst, som vi nu håller på att sammanställa. Vi hör av oss via e-post när det är klart!

Vi siktar på att hålla en ny kurs i vår, så för alla som inte hann med den här gången, håll koll på uppdateringarna här på hemsidan!

För de som är intresserade av andra fackliga medlemsutbildningar finns exempelvis Introduktionsutbildning och Medlem i facket. Maila gärna mig om du har några funderingar kring detta: dennis.lamberg-clemes@seko.se Anmälan görs via mig eller direkt på Fackligutbildning.se.

Julbord

I år bjuder Seko Lok sina medlemmar på julbord i vanlig ordning efter att ha varit tvungna att hoppa över 2020. Vi har bokat bord på Kristinehovs Malmgård på söder och kommer ha två sittningar, två helger i rad, den 4/12 samt den 11/12 kl 18:15.

Vi kommer ha ett eget rum och julbordet är på 1700-talsmanér.

Anmäler intresse gör ni till melissa@bredband2.com . Tänk på att det finns begränsat med platser så det är först till kvarn som gäller.

Seko Lok står för hela summan, men om ni bokar en plats så räknar vi med att ni kommer.

Välkomna!

Kurs i lokalt avtal

Nu är det äntligen dags för kurs i lokalt avtal! Den 30/11-2/12.

Anmäler er gör ni till dennis.lamberg-clemes@seko.se

Det är först till kvarn som gäller så pass på.

Du har rätt till studieledigt för fackliga studier om du söker 14 dagar innan och förlorad arbetsinkomst ersätts av stipendium. 960kr/dag skattefritt.

Uppdatering: Kursen är nu fullbokad.

Fortsatt strid för dubbelbemanning ombord

Efter att den fackliga verksamheten gått på lågvarv under sommaren börjar den åter komma upp i takt. Seko Lok kommer under hösten vara delaktiga i arbetet kring det MTR valt att kalla PTU, Pendeltågens tekniska utveckling. Projektet är för de flesta medlemmar mest förknippat med SLs beslut om att omplacera samtliga tågvärdar samtidigt som kameror ska installeras vid dörrarna på X60. På så sätt menar man att lokföraren ensam ska kunna bemanna tåg i trafik och utföra fler av de arbetsuppgifter som idag görs av tågvärden.

Seko Lok anser att beslutet om att omplacera tågvärdarna är förkastligt. Att i efterhand påverka politiken, efter att beslutet är taget, är däremot en svår uppgift. Vi behöver gå andra vägar för att fortsatt säkra en ytterligare bemanning ombord utöver lokföraren. Skulle vi lägga all vår energi på att försöka få SL att dra tillbaka beslutet skulle vi förlora mycket manöverutrymme i processen. Samma sak gäller regeringsbeslutet om dubbelbemanning från -06 som MTR menar är överspelat. Det femton år gamla beslutet ligger nu i händerna på Sekos jurister. Huruvida någon omprövning av det kan ske är ännu inte klart. Samtidigt som juristerna ser vidare på det måste vi verka på fler fronter.

Seko Lok kommer under inga som helst omständigheter godta en utveckling då det tummas på säkerheten ombord eller att arbetsmiljön riskeras. Ingen kollega inom MTR Pendeltågen ska tjänstgöra ensam under förhållanden där riskerna för hot, våld och stressade situationer med panikslagna resenärer är överhängande.

Vi uppskattar allt engagemang. Det lär fortsatt behövas under hösten.

Vi återkommer med mer information så snart vi träffat arbetsgivaren för att vidare diskutera frågan.

Angående beslutet i Trafiknämnden gällande slopad dubbelbemanning

Som meddelats i mail ut till samtliga anställda så beslutade Trafiknämnden i Stockholm idag att anta Trafikförvaltningens förslag om installation av kameror och monitorer på pendeltågen i Stockholm. Beslutet fattades med enkel majoritet och röstsiffrorna skrevs till 10-8 för förslaget. Oppositionen röstade för en återremittering till tjänstemännen på förvaltningen men blev således nedröstade.

Beslutet innebär att vi som lokförare efter ombyggnation av fordonen ska ta över öppning och stängning av dörrarna vid uppehållen och även att vi blir ensamt ansvariga för kontrollen av resenärsutbytet. Det kommer förmodligen också innebära att vi i högre grad än idag medverkar till informationen ombord på tågen. Frågetecknen kring förändringen är många och utifrån Seko Loks perspektiv är många aspekter i beslutet långt ifrån genomtänkta.

Vi förstår att sorgen och oron bland våra medlemmar är stor. Seko Lok är nöjda med hur arbetet idag är organiserat med dubbelbemanning ombord och har ingen önskan om att tågvärden ska försvinna. Att beslutet nu är taget är ett faktum vi måste förhålla oss till. Det finns många alternativ och möjligheter i frågan om hur vi går vidare.

Vad händer nu?

Direkt efter att beslutet i nämnden tagits hade Seko Lok och ST en kortare avstämning med arbetsgivaren med anledning av beslutet. Under nästa vecka kommer vi att träffas igen för att diskutera tidsplanen för de åtgärder som denna process kommer att innebära.

Seko Lok har inte släppt kravet på dubbelbemanning. Vi kommer att arbeta för en fortsatt ytterligare närvaro ombord på våra tåg. För oss är det viktigt att framöver vara delaktiga i en grundlig riskanalys där varje föreslagen förändring i det nya upplägget stöts och blöts. Då planen är att lokföraren ska beläggas med ytterligare arbetsuppgifter så måste det självklart ske på ett sätt som är förenligt med god arbetsmiljö och som garanterar en fortsatt säker drift av tågen. Vi kommer aldrig acceptera en utveckling där detta inte går att säkerställa.

Seko-klubbarna inom MTR-koncernen kommer dessutom på torsdag denna vecka träffa ansvarig ombudsman på förbundet samt Sekos ledning för ett avstämningsmöte där vi pratar ihop oss och lägger upp en strategi kring hur vi ska agera gemensamt framåt.

Vad hände med regeringsbeslutet från 2006 som förbjuder ensambemanning ombord på pendeltågen?

MTR har meddelat sin uppfattning om att detta beslut inte längre är tillämpligt. Vi vet idag inte på vilka grunder arbetsgivaren hyser denna åsikt. Vi kommer att driva frågan och vid behov pröva den så långt det är möjligt för att få klarhet i vad som gäller.

Vi återkommer med mer info löpande i denna fråga.

Styrelsen Seko Lok

Till trafiknämndens ledamöter angående förslag om ensamarbete och omplacering av samtliga tågvärdar på MTR Pendeltågen

Seko Lok har tillsammans med Seko Pendelklubben skickat ett brev till samtliga Trafiknämndens ledamöter i region Stockholm. På tisdag 15 juni klockan 14.30 ska beslutet tas om huruvida samtliga 361 tågvärdar på företaget ska omplaceras till andra tjänster inom MTR och ersättas med kameror vid fordonens dörrar. Seko Lok Pendeln motsäger sig detta skarpt och gör vårt yttersta för att hindra förslaget att träda i kraft.

Utöver detta korta brev har vi varit i kontakt med ansvariga politiker för att berätta om vår vardag på tågen och vilka situationer vi kan stå inför där tågvärdens betydelse är A och O. Att vi gör avtryck är tydligt då en del av politikerna har en hel del kvar att lära om hur det fungerar på järnvägen där vi samsas med gods- och resande tåg på spåren, avstånden är långa och det kan dröja rejält innan en mobil resurs har möjlighet att infinna sig på exempelvis en olycksplats.

Vi yrkar på att förslaget tas tillbaka eller åtminstone skickas på återremiss.

Ansvariga politiker, visa nu vilka av er som står på personalens sida och raka i ryggen kan säga att ni röstade nej till detta!

Hela brevet hittar du här.

Nya löner för LF

Seko Lok är preliminärt överens med MTR om de nya lönerna som gäller från 1/12-20. Vi avvaktar nu ett protokoll från arbetsgivaren. Så fort detta har kommit så kommer vi att informera närmare här på hemsidan. I och med att det är kort om tid inför mars månads lönekörning så kommer de nya lönerna att kunna betalas ut först till april-lönen.

Utbetalningen kommer då att inkludera den retroaktiva delen för perioden december till mars.

Uppdatering från lönerevisionen – fortfarande inte överens med arbetsgivaren

Efter återskilliga möten med arbetsgivaren gällande årets lokala löne- och avtalsrevision är det fortfarande en betydande punkt där vi inte är överens. Det gäller höjningen av de rörliga tilläggen, det vill säga undervisningstillägget, handledartillägget, vrålskubbstillägget och tidsförskjutningstillägget

Vi har sedan över 20 år tillbaka haft en praxis med de operatörer som ansvarat för driften av pendeltågen att de rörliga tilläggen ska höjas med samma procenttal som lönerna. I år skulle denna höjning motsvara 2,7 procent.

Samtidigt har Seko under åren avstått från överlönspotten – det vill säga den summa som omplacerade kollegor, så kallade överlönare, med en fryst lön från sin förra yrkesbefattning genererat till lönepotten. Dessa båda summor har i pricip löst ut varandra och på så sätt har finansieringen för att höja de rörliga tilläggen lösts.

De senaste tre lönerevisionerna, sedan MTR tog över, har arbetsgivaren varit ovilliga att höja de rörliga tilläggen enligt tidigare överenskommen rutin och andra lösningar har behövts hittas för att finansiera höjningen av tilläggen. I år menar arbetsgivaren att den överlönspott som genereras endast kan finansiera en höjning av de rörliga tilläggen motsvarande 2,2 procent. Detta vägrar Seko Lok att gå med på.

I sammanhanget handlar det inte om några stora pengar för arbetsgivaren. På månadsbasis skiljer det inte mer än några tusenlappar på ifall de rörliga tilläggen skullen höjas med 2,2 eller 2,7 procent. Detta handlar snarare om prestige från MTRs sida och ett försök att cementera en ny praxis där höjningen av de rörliga tilläggen ska hållas tillbaka.

Seko Lok ser dessutom en överhängade risk att kollegor i mindre grad vill åta sig körlärarrollen eller gå på vrål-skubben då ersättningarna för detta inte höjs. Vi skulle istället kunna tänka oss lösningar då ersättningarna görs om till fasta tillägg eller läggs på lönetarifferna – lösningar som arbetsgivaren hittills har sagt nej till.

Vi vill få en slutgiltig lösning på frågan om de rörliga tilläggen och kommer därför vända oss till förbundet och Sekos ombudsman som ansvarar för avtalen inom spårtrafiken. Tar vi inte upp frågan nu står vi bara inför samma problematik nästa år igen.

Seko Lok hade gärna sett att löneökningar motsvarande 2,7 procent på samtliga tariffer hade betalats ut omgående medan frågan om de rörliga tilläggen hade kunnat lösas senare. Också detta säger arbetsgivaren nej till.

Oavsett var vi landar kommer höjningar av löner och tillägg betalas ut retroaktivt från och med 1 december 2020. Förhoppningsvis så snart som möjligt.