Kurs i lokalt avtal

Då var det dags för en kurs i lokalt avtal igen. Den 29-30 oktober är det dags.

För er som vill gå, anmäl ert intresse till Ingela S Ottosson.

E-post: Ingela.SvenssonOttosson@mtr.se

Senaste anmälningsdag: 4 oktober. Det är först till kvarn som gäller.

Förlorad arbetsinkomst betalas via stipendium.

Arbetet påbörjat inför årets gruppval.


I måndags träffades vi i trulistegruppen och STs ansvariga inom området för att tillsammans gå igenom vad vi vill ska förändras inför kommande gruppval. Det var en hel del diskussioner och vid dagens slut hade vi fått ihop en lista med en del punkter som vi presenterat för arbetsgivaren inför kommande förhandlingar. 

-Längre gångtider i bro depån då vi allt som oftast får gå ut till grinden och möta taxin nu när alla bilar inte har kort. 

-Lägg inte för sena kvällar inför FP på kvällsgrupperna så risken att jobba övertid in på FP minskar. 

-Södertälje önskar få åka till Nynäshamn nån gång ibland. 

-Återinför blockgruppen som funnits tidigare. 

-Lägg de riktade turer som startar med passresa på tjt på andra grupper än riktade grupper så de som bor längs med linjen kan utnyttja passresorna. 

-Ta bort de baktunga nätterna och lägg de tyngsta nätterna på renodlade nattgrupper. 

-Vi är nyfikna på hur grupperna kommer se ut nu när vi beräknas bli så många fler än tidigare på förarsidan. 

-Fördela arbetstiden mellan grupperna jämnare. 

-Sträva efter att ha minst 12h mellan turerna. 

-Skapa en medursgrupp med större tidsspann utöver de två som finns idag. 

-Rita 5-6 dagturer för grupp 13 samt de som är i behov av anpassat schema. 

-Lägg rasterna på stationeringsorterna. Cst på cst och söd på söd. 

-Ta bort eller minska antalet uppehåll på sci där man enbart byter tåg. 

Detta är de förslag vi skickat till arbetsgivaren. Vi ska träffas den 23/9 för att börja förhandlingarna. 

Slopad klargöring och effekter av detta

Sedan en tid tillbaka så har MTR slopat den andra klargöringen för en del av våra turer. Det rör sig om enheter som står uppställda under dagen efter att ha använts under morgonens högtrafik. När de sedan ska ut igen till eftermiddagen så har vi tidigare klargjort dessa som vanligt. Något som nu MTR efter en riskanalys utförd av säkerhetsavdelningen slopat. Vinsten för företaget består då givetvis i att lokföraren istället för att lägga tid på klargöring i högre utsträckning kan schemaläggas att köra tåg. Grundkravet att alla enheter som går i trafik ska klargöras och bromsprovas en gång per dygn är kvar och uppfylls.

När ni som förare kommer till en uppställningsplats för att hämta fordon som inte ska klargöras enligt befordring gäller att POC ska kontaktas för aktuell fordonsstatus. Om POC saknar information om enheternas status (kanske har ingen information mottagits från lokföraren som ställde av enheterna tidigare?) så gäller att EN NY FULLSTÄNDIG KLARGÖRING ska ske.

Rapport på avvikelsen ska skrivas där även förseningen skrivs in.

Nu startar planering för nästa semester

Seko Lok och arbetsgivaren har nu träffats för andra gången på kort tid för att prata semesterfrågor. Vi har nog aldrig tidigare dragit igång förberedelserna för semestersökningen så här tidigt. Det blev en rejäl soppa av semestervalet 2018, något som tog kraft och energi som hade kunnat användas till annat mer angeläget. Roligt därför att arbetsgivaren nu bjudit in till samtal och visar en vilja att tillsammans komma framåt så att valet detta år istället kan bli mer lyckat.

Vi kommer snart att träffas igen och ska då spika semesterperioderna för 2020. Några punkter som Seko Lok tycker är särkilt viktiga är:

  • Rätt till 4-veckors sommarsemester för de som så önskar
  • Möjlighet att istället lägga 3 veckor för de som önskar kombinera med höst/vår-vecka
  • Förbättrade rutiner för sökning av Ståg-dagarna
  • Förbättrade rutiner för sökning av ströveckor
  • Högre semesterutrymme behöver skapas under höst/vår för de veckor som är mest populära. Detta kan göras genom att styra bort utbildning/apt/medarbetarsamtal i möjligaste mån från dessa veckor.

Semesterval kommer att ske efter gruppval i vanlig ordning. Vi återkommer med mer info löpande.

Utlägg av FV-dagar under sommaren

FV-dagar ska enligt avtalet så långt det är möjligt läggas ut som direktledighet när helgdagen infaller. När detta inte är möjligt bör FV-dagen läggas ut inom 2 månader, med undantag för sommaren då personalläget vanligen inte tillåter det. Det är därför sagt att man inte kan räkna med att få ut sina FV-dagar just under perioden juni till augusti.

Det händer dock att personalplaneringen lägger ut FV-dagar under sommarmånaderna. I det aktuella fallet har många medlemmar fått dessa utlagda under sista veckan i augusti då personalläget väntas vara gott. Många ser detta som något positivt då man uppskattar extra ledighet just under sommarperioden.

Skulle det vara så att du fått FV-dagar utlagda där du inte vill ha dem, vare sig det är under sommaren eller andra delar av året, så kan du kontakta personalplaneringen för att se om de kan flytta på dem.

Nya Lokförarlistan

Äntligen är vi klara med uppdateringen av vår Lokförarlista. Vi har skåpat den nya upplagan till samtliga medlemmar som har ett fack på 49an eller i Söd. De medlemmar som inte har något fack kan hämta ett ex på vår expedition. Detta gäller även medlemmar som går den interna utbildningen till förare. Vill du inte ha något ex så finns hela Lokförarlistan självklart att tillgå på vår hemsida.

Att arbeta över dygnsgränsen mot Fp

MTRs syn på hur vi ska kompenseras då vi ofrivilligt arbetar över dygnsgränsen mot Fp, är enligt vår tolkning av avtalet felaktig. Medlemmar har ersatts med övertid istället för att kompenseras med en ny Fp som är den hantering vi hävdar är den rätta. Begäran om förhandling är gjord och möte kommer att ske i höst. Vi ska då även börja beta av övriga förhandlingsärenden med MTR som blivit ”liggande”. Flertalet dessa kan du läsa om i senaste numret av Lokföarbladet #63.

Blir du tvungen att jobba över dygnsgränsen mot Fp p g a förseningar i trafiken ska du be att få din Fp åter. Vänd dig med ett mail till personalfördelningen och till din GC. Glöm inte att skicka en kopia till oss så vi får veta vad som hänt.

3 juli sista dag att anmäla skåpsnummer

Tid har nu bokats för att klippa upp hänglåsen på de skåp som inte har blivit identifierade på Cst för både herr och dam. Klippningen av hänglåsen kommer att ske i samverkan med skyddsombud.

Vi har tidigare skrivit om vikten av att ha ett skåp och uppmanat våra medlemmar till att meddela vilket skåpsnummer de har till Internservice och om man inte har ett, se till att få ett. Då den fysiska ordertavlan tagits bort behövs skåpen för att markera var vi har vårt tjänsteställe, dvs den plats varifrån arbetstiden börjar räknas.

Senast nästa onsdag, 3 juli, måste du anmäla att du vill ha kvar ditt skåp för att inte låset ska klippas upp och eventuella tillhörigheter plockas bort. Detta görs genom att du fyller i det papper som finns att hämta hos Internservice disk. Har du exempelvis pga semester inte möjlighet till detta så skicka ett mail till Internservice med vilket skåpsnummer du har och att du önskar behålla skåpet. Sprid ordet!

Klart med nya löner 2019

Seko Lok har igår gjort klart årets lönerevision och blivit överens med MTR om nya löner för medlemmarna som gäller från och med 2019.05.01.

Arbetsgivaren fick ge med sig och höja samtliga tillägg trots att man länge krånglade och hävdade att det endast är de fasta lönetilläggen som man behöver höja. På pendeln har vi sedan lång tid praxis på att samtliga tillägg genererar löneutrymme till potten (ända tillbaka till SJ-tiden). Ändå skulle nu MTR för tredje året i rad angripa detta och menade att det var en förhandlingsfråga och att vi var tvungna att finansiera höjningen av våra tillägg på något sätt. Tröttsamt. Nu är vi dock i mål och kan blicka fram mot en viktig höst där vi gemensamt ska uppdatera och kanske förändra delar i vårt lokala kollektivavtal. Något som inte gjorts ännu sedan MTR tog över från Stockholmståg. Positivt är att MTR anställt en förhandlingschef (interim) på heltid som verkar ha lust och vilja att sätta sig in i avtal och frågor – utan denna vilja så kommer inget resultat att kunna nås. Det har länge varit tomt på andra sidan förhandlingsbordet då bolaget inte kunnat ställa upp med någon motpart. Det har i sin tur lett till att frågor staplats på hög och att vi har ett antal lokala tvister som inte blivit lösta. Det ska vi nu ta hand om efter sommaren.

När det gäller X-helgstillägget så hade vi yrkat på en höjning som tidigare meddelats. Vi har inte kommit fram i den förhandlingen (som dock inte är avslutad). Företagets dåliga ekonomi spelar säkert in men det som påverkat mest är att tillräckligt många lokförare visat sig vara villiga att teckna sig för arbete under sommarens veckoslut ändå. Trots utebliven höjning. Om vi ska få upp denna ersättning så behövs sannolikt att vi pratar ihop oss och i handling visar att vi tycker att dagens ersättning är för lågt satt. Annars blir det svårt att nå resultat.

Nya löner nedan från och med 1/5-2019

Tarifflöner

Steg 1 (0-12mån) – 26.425:-

Steg 2 (13-24mån) – 29.281:-

Slutlön – 40.392:-

För elever under utbildning så gäller att lönen höjs med 501 kronor som är det lägsta belopp som ges i och med den låglönesatsning som är tecknad centralt (gäller alla löner som understiger 25.043:-/mån)

För de medlemmar som har individuella löner så har en lönepott om 2,0% lagts ut. Besked om personlig i-lön ges av närmaste chef.

Fasta lönetillägg:

Vikarietillägg – 395:-/mån

Rörlig lönetillägg:

Undervisningstillägg – 272kr/tillfälle

Handledartillägg – 255kr/elev och tillfälle

Tidsförskjutningstillägg – 200kr/tillfälle

Vrålskubbstillägg – 264kr/tillfälle

Ny lön kommer på julilönen där även retroaktiv lön för perioden 1/5-30/6 ska betalas ut.