Sjukskrivningar inte orsaken till inställda avgångar

Seko Lok Pendeln tar avstånd från den verklighetsbeskrivning som idag förmedlas genom Svenska Dagbladet. Anledningen till att 43 avgångar idag ställts in skulle enligt artikeln vara massjukskrivningar hos både lokförare och tågvärdar när det i själva verket handlar om turer som inte ens blivit tillsatta från första början.

Vi vet inte vem eller vilka Svenska Dagbladets källor är men företagets dåliga planering har vi skrivit mycket om tidigare. Att ha som målsättning att inte reducera trafiken samtidigt som mängden personal underskrider behoven är inte en ekvation som går ihop. Att avgångar ställs in trots att förarna erbjuds tillägg vid övertidsarbete kommer inte som en chock för oss.

Vid full bemanning ska situationer då epidemier hastigt bryter ut och många sjukskriver sig kunna hanteras genom att jourer sätts in och personer frivilligt arbetar övertid. När företaget nu redan går på knäna personalmässigt och någon ytterligare konstgjord andning inte går att sätta in blir en situation som denna oundviklig.

Om antalet sjukskrivna ökat hastigt idag eller om det finns något samband mellan att de som sjukskrivit sig också är de som blivit beordrade övertid eller de som arbetat mest vet vi i nuläget inte. Vi har också full förståelse och sympati för att det sticker i ögonen på tågvärdarna att de inte får det extra tillägg vid övertidsarbete som förarna får.

Vi anser att media framställer en bristfällig och felaktig bild av det faktiska läget. Vi hoppas på att med detta inlägg kunna förmedla en mer rättvisande beskrivning av problemet.

Semester 2019

Ikväll onsdag publiceras resultatet av semestersökningen på OnTrack. Seko Lok har idag gått igenom utläggningen tillsammans med företaget.

Vilka omfattas?

Alla lokförare samt elever under utbildning ska nu ha sökt semester. Elever som beräknas vara färdiga med sin utbildning innan vecka 23 omfattas av det lokala semesteravtalet. För de som beräknas vara klara efter denna vecka så gäller inte avtalet utan istället semesterlagen. Alla elever som vill har därmed rätt till en sommarsemester bestående av 4 sammanhängande veckor om så önskas.

För att säkerställa ett gott personalläge under sommaren 2019 så har arbetsgivaren valt att köpa ut så många sommarsemestrar som möjligt – alla som anmält att de kan tänkta sig att flytta ut semestern till period A eller B har enligt företaget fått ”sälja” sin semester. Totalt rör det sig om drygt 120 personer – det högsta antalet någonsin.

Omkring 20 individer har inte räckt till för att få något av de val som gjorts – för dessa har företaget planerat ut sommarsemestern där utrymme finns. Normalt hamnar då semestern i juni. Ytterligare  drygt 20 individer har inte lämnat in något val och även deras semestrar planeras ut av företaget. Om det är någon som har frågor angående sin utplacerade semester så vänd er i första hand till er GC. Är det något som verkar konstigt så hör gärna av er även till oss.

Stågdagar?

Vi har ännu inte fått ta del av underlaget för utläggning av stågdagarna. Här vill vi påminna medlemmarna om att alla som sökt ut sina dagar i semestervalet också har rätt att få ut dagarna under 2019 –  om så önskas. Det kan vara så att dagarna inte kunnat läggas ut på de dagar som ni angett – arbetsgivaren har då inte lagt ut dagarna. Vi är överens om att MTR ska kontakta de medarbetare som sökt men inte fått ut sina tjänstledighetsdagar för att meddela när utrymme finns för utläggning. Sedan så får var och en avgöra om dagarna ska planeras ut eller inte. Ni som inte sökt ut några dagar i semestervalet kommer inte att bli kontaktade. Ersättningen för de intjänade dagarna kommer sedan som vanligt på februarilönen.

Frågor och funderingar? Hör av er!

 

Uniformen – Vad händer vid årsskiftet?

Som nog alla vet får vi en ny uniformsleverantör från årsskiftet, Another Clothing Concept (ACC). De tar över avtalet 1 januari som MTR har haft med Ted Bernardz. I och med detta kommer beställda kläder att skickas till närmaste ombud vid hemmet istället för till Blåsut. Leveranstiden blir fem dagar från beställning och med tanke på liggetiden hos ombudet bör man tänka på att inte beställa kläder innan semestern. I början av mars påbörjar ACC sina leveranser. Före februari går det alltså inte att beställa några kläder alls (utom vid akuta behov). Lagret finns i Jordbro vilket är bra eftersom nya plagg kan levereras samma dag om akut beställning måste göras.

Kostnaden för MTR per plagg sänks, vilket innebär att antalet poäng vi betalar också sänkas. Poängsystemet blir kvar, vi får precis som nu ca 32 poäng per år om vi jobbar heltid. Vi får alltså råd med fler kläder i och med detta. Uniformsshopen i Blåsut blir kvar där en provkollektion skall finnas. Webshopen skall förbättras.

Shoemed är fortfarande skoleverantör. Vi får ett par per år till en kostnad av 1900 kr. Ett par extra sulor tillkommer så länge totalsumman inte överstiger 1900 kr.

Ett par artiklar har tillkommit, andra har förbättrats. Några ex:

 • Ny förbättrad ryggsäck.
 • En skaljacka som står emot regn kommer att ingå i sortimentet. Den ersätter regnjackan vi har idag.
 • Softshelljackan finns kvar men med förbättrat, lite tunnare tyg.
 • En slipover tillkommer. Den har samma färg och snitt som pullovern, dvs vinröd.
 • Förbättrad kvalitet i skjorta och blus – blandningen blir 50/50 istället, vilket skall göra den mindre varm på sommaren.
 • Pikétröjan blir tunnare.
 • Kostymen får bättre kvalitet och går numera att tvätta i maskin. Ingen kemtvätt alltså.

OBS! Ni som fått den tunnare vinterjackan med röd revär på ärmen kan byta den mot den tjockare och nyare modell som övriga har, om ni tycker den är för kall, utan att det kostar något.

Fortsatt extra tillägg för gnet fram till 31/1

Seko Lok Pendeln hade idag tillsammans med ST en ny förhandling med arbetsgivaren gällande personalbristen. Vi beslutade att den överenskommelse som ingicks 22 oktober och som bland annat innebär en extra ersättning om 4000 kr/gnet utöver ordinarie kvalificerad övertid kommer fortsätta att gälla fram till 31/1 2019. En kalender med statistik över vilka datum personalbristen är som störst ska tillkomma och skickas ut så att vi lokförare får en bättre översikt och framförhållning över perioden framåt, lättare kan planera och se om något datum då personalbristen är som störst passar för oss att arbeta extra på.

Det dåliga personalläget kvarstår i december men är inte lika illa som i november. Resultatet i november blev att 18 turer beordrades ut mellan den sista oktober och 4 november, det vill säga alldeles i början av perioden. Under resterande delen av november lyckades bemanningen lösas genom frivillig övertid. Från och med andra veckan i december är många utbildningar inplanerade såsom körlärarutbildningar och TTJ. Detta spär på lokförarbristen ute på tågen. Arbetsgivaren medger själva att de är skyldiga till den dåliga planering som satt oss i denna sits och berättigar fortsatt det extra tillägget på 4000 kr.

Kjol

Det finns en kjol i uniformssortimentet som är tillverkad i samma tyg som uniformsbyxan med benficka. Den kjolen tas nu ur sortimentet eftersom väldigt få beställer den – de flesta vill ha den tunnare kjolen som är uppsydd i ull och polyester.

Ett fåtal ex av kjolen finns kvar i lager i stl 36-42. Ca 8 st av varje. Eftersom det är en så liten mängd och de utgår ur sortimentet så är frågan om någon vill ha ett ex, istället för att de blir liggande i ett hörn och samlar damm eller slängs bort? Kontakta mig om du är intresserad, beställningen hamnar utanför poängsystemet och är gratis. Blir det rusning måste jag premiera de som redan är användare av kjolen. //Astrid

Förtydligande körläraruppdraget

Medlemmar har reagerat på det meddelande som skickades ut från Områdeschefen Trafik igår.

Seko Lok har fått frågan om vi är överens med MTR om att de får påtvinga någon en roll som körlärare? Svaret är nej. Självklart har vi ingen sådan överenskommelse. Enligt Transportstyrelsens föreskrifter är det föraren, ingen annan, som avgör om hen ska ha någon i hytten eller inte. Föraren svarar för tågets säkra framförande och av den anledningen kan MTR inte tvinga någon till ett uppdrag som körlärare!

Vilka utbildningar vi ska ha bestämmer vår arbetsgivare, men att tvinga på oss sällskap i hytten mot vår vilja är inte tillåtet.

MTR är de facto i stort behov av körlärare vilket diskuterades under förhandlingen vi hade. Parterna var överens om att körläraruppdraget ska ske med frivillighet men att MTR nu, mer aktivt, måste söka även bland de som inte anmält intresse.

Ni som har fått frågan från MTR men ännu inte tagit beslut kan gärna ta en ny funderare. Man kan ställa upp över en begränsad tidsperiod om man vill, och sedan avstå från uppdraget. Vill man inte ha elev mer än varannan vecka så är det helt ok. Tar man sig an uppdraget men ångrar sig efter en vecka så går det också bra. Man kan också säga nej till uppdraget direkt efter utbildningen, utan att ens ha provat. Variationerna är många. Det enda man inte kan säga nej till om man blir ålagd att gå den, är själva utbildningen i sig.

Det finns inte något krav på hur många elevturer man ska ta per månad för att få tillägget på 5000 kr.

Anpassning av arbetstid för föräldrar

Föräldragruppen – grupp 13 – är tänkt att fungera för de som har delad vårdnad och har barn(en) varannan vecka. Det ska vara möjligt att kombinera arbetet med hämtning och lämning på förskola/skola. En arbetsgivare är skyldig enligt lag att göra denna anpassning.  Det ska fungera att kombinera föräldraskap med förvärvsarbete.

Vi har också medlemmar som har ensam vårdnad och därmed har ytterligare behov av anpassning av tjänsten för att få ihop tillvaron. För denna grupp hade Seko Lok önskat att ett ytterligare schema skapats. MTR vill gå en annan väg och är inte villiga att skapa en sådan grupp utan vill istället lösa de situationer som uppstår genom individuell anpassning för de individer som har/får detta behov. Detta ställer krav på gruppcheferna att vara lyhörda för de situationer som uppstår och sedan ha kraft att ta diskussionen med planeringen när så behövs.

Berättigad kritik har inkommit gällande hur grupp 13 ser ut inför T19. Tiderna är i många fall för snäva och du behöver ha bra nära till både förskola/skola och jobb för att hinna med. Gruppen är ritad av arbetsgivaren och publicerad utan ändringar. Seko Lok hade önskat ett annat arbetssätt när anpassning för föräldrar ska göras – vi bör givetvis starta med att konstruera lämpliga turer som följer ramtider som vi tillsammans bedömt som rimliga, låt säga 8-16 till exempel. Sedan så går vi vidare och konstruerar en föräldragrupp med det antal platser som vi bedömer tillräckligt. Att det ska vara just 6 platser kan inte vara skrivet i sten – det är kommande års behov som sätter ramen för hur många platser som ska skapas.

När detta är gjort kan arbetet med att sätta ihop resterande grupper göras. Idag ritas turerna först – utan tanke på att passa för speciella behov – och när all tjänst är utritad startar arbetet med att lägga in jobben på grupperna. Därav finns det alltid en brist på passande turer för föräldragruppen.

Företaget skulle idag ha ett möte där GC, Områdeschef och Planeringsavdelning medverkade och där dessa frågor diskuterades. Hur mötet gått vet vi ännu inte.

Hur kan Seko Lok hjälpa?

Om föräldragruppen inte fungerar för det som den är tänkt så har vi problem på företaget. Vi kommer då att göra som företaget vill och efterfråga individuell anpassning av tjänsten för de som har behov. Anpassning kan tex innebära att vissa pass behöver bytas, att fridagar behöver flyttas och/eller att individen går ned i tid. Denna anpassning kan göras på samtliga grupper och alltså även för de som går på grupp 13.

Kontakta gärna klubben med era åsikter och synpunkter.

Inför semestervalet 2019

Seko Lok har tillsammans med ST haft förhandlingar med MTR om kommande semesterval och semesterperioder för 2019. Som vi alla vet hade MTR stora problem med tursättningen i somras. En anledning till detta var förarnas möjlighet att korta av fyraveckorsperioderna i ena eller andra änden. Den här möjligheten till ”avknoppning” vill MTR nu ändra på varför man kallade oss till förhandling.

Först var förslaget från arbetsgivaren att vi i stort sett bara skulle ha 3-veckorsperioder att välja på. Sedan föreslog man att juli skulle bestå av enbart 3-veckorsperioder. 4-veckorsperioder tänkte man då placera i juni och augusti. Dessa båda förslag kunde vi självklart inte acceptera varför förhandlingarna avslutades i oenighet.

Nu har vi till slut kommit till en lösning. De 4-veckorsperioder vi har idag, 7 st, ligger kvar över hela sommaren med samma placering som de alltid har haft. 3-veckorsperioderna däremot har utökats till 11. Möjligheten att korta av 4-veckorsperioderna i ena eller andra änden behövs därför inte längre och MTR får en bättre överblick och möjlighet att planera för sommartrafiken.

I övrigt beslutades att den som sökt 4 veckors semester ska få det. Har man enbart sökt 4-veckorsperioder ska man inte behöva tilldelas en semester som är 3 veckor utan individuellt samråd.

Personalorganisationerna kommer att vara delaktiga i utplaceringen av semestrarna så det går rätt till. Någon förändring i valproceduren med grupper och anciennitetsordning har inte gjorts.

I februari ska en grupp tillsättas där Seko Lok ska ingå, för att gemensamt med arbetsgivaren diskutera semesterfrågan inför 2020 års semesterår. Själva valperioden ligger t ex väldigt nära inpå gruppvalet vilket skapar problem och behöver en lösning.

Semestervalet för 2019 ligger ute från och med måndag 12/11 fram till måndag morgon 3/12. Besked beräknas till 12/12.

Besked om gruppvalet beräknas vara klart ca 20/11.

 

Grupp- och semesterval

Gruppvalet ska förhandlas vecka 45. Planen är att det läggs ut fredag 9/11. Valet pågår fram till måndag 19/11. Resultatet för gruppvalet delges 20 – 21/11.

Semestervalet skickas ut lite senare i år, 12/11, för bättre anpassning till gruppvalet. Det pågår fram till 3/12. Resultatet senareläggs därmed också, till 12/12. Den som sökt semester i januari kan kontakta planeringen för tidigare besked.

Förtydligande av överenskommelsen med MTR

Med anledning av det mail som gruppcheferna skickat ut så vill Seko Lok Pendeln göra vissa förtydliganden angående den ”krisuppgörelse” som vi tillsammans med arbetsgivaren ingick nyligen. I de mail som skickats ut till lokförare av gruppchefer på MTR används ett språkbruk där uttrycken skruvats helt i onödan. Andan i rummet under förhandlingarna var tydlig – hela tanken och idén med uppgörelsen var att personalbristen skulle lösas på frivillig väg i så stor utsträckning som möjligt. Klarar vi det med frivillighet så kommer inte tvång och beordring att behöva användas utom i något enstaka fall. Uppgörelsen möjliggör för arbetsgivaren att lägga ut upp till 2 övertidspass på varje individ fram till och med 30/11. I utbyte mot att Seko accepterade detta så fastslogs den extra ersättningen om 4000 kronor per ”gnet” som nu gäller fram till detta datum.

 1. Genom en attraktiv ersättning så var/är förhoppningen att tillräckligt många av oss kan tänka sig att arbeta extra för att få ihop trafiken. I det fall att det ändå inte räcker till så har nu MTR möjlighet att beordra övertid i förväg – något som annars inte låtit sig göras lika enkelt. Utan en uppgörelse så hade bristen varit lika stor eller större – vi hade kunnat bli beordrade att komma in och jobba i ett senare skede men också blivit utan den extra ersättningen. I samband med uppgörelsen fick vi även igenom de krav för inlösen av FV-dagar som inte kunnat läggas ut under året. Sammantaget så tyckte vi att denna uppgörelse då var bättre än alternativet.
 2. Arbetsgivarens beskrivning av situationen har förändrats sedan utgångsläget. Till en början hävdade de att det var 380 turer som fattades perioden 28/10-22/1 och att detta skulle innebära ca 1 extrapass per person och under samma period. Dock ändrade de sig och menade plötsligt att november var den månaden då problemet var som värst och att det endast var fram till 30/11 som 1-2 extra turer per person skulle behöva läggas ut. Fram till 22/1 trodde det att bemanningen skulle kunna lösas på enbart frivillig basis. Det återstår att se hur behovet utvecklar sig under årets sista veckor. Vi har bett att MTR ska skicka ut en kalender där resursläget klart och tydligt syns för varje dag året ut. Om denna läggs på OnTrack så kan alla följa hur läget ser ut och lättare planera när/om man eventuellt kan komma in och jobba.
 3. MTR har all anledning att hålla hårt i plånboken då de redan är skyldiga SL ett antal miljoner i viten och inte vill öka denna summa mer. Facken menade från början att MTR skulle bli tvungna att köra reducerad trafik under hösten vilket VD:n replikerade var uteslutet då detta skulle innebära ytterligare förluster i miljonbelopp. Arbetsgivarens utgångspunkt var att fram till 30/11 endast öka det tillägg vi har för ett övertidspass, beordrat såsom frivilligt, från 2000 kronor till 2500 kronor. Detta skambud sade de närvarande facken blankt nej till. Förhandlingen svepte fram och tillbaka och fick avbrytas på måndag kväll för att återupptas på tisdagsmorgonen. Vi envisades bland annat med en ekonomisk uträkning där vi ställde MTRs böter till SL för inställd trafik mot att vi vill ha mera ersättning. Efter en lång förhandling med många olika bud förhandlades summan upp till 4000 kronor plus 550 kronor per timme i kvalificerad övertid. Detta ger för en tur på 8 timmar ca 8.400 kronor brutto. Överenskommelsen blir alltså mer än dubbelt så dyr för MTR gentemot vad de från början hade räknat med.
 4. Jämfört med de rykten som florerade i somras kring beordrad övertid som vi skrev om här på hemsidan så är enda skillnaden mot idag NÄR beordringen kan ske. Informationen över schemaläggningen ska ske per vecka och fredagarna blir därför en stupstock då man måste ha anmält sig för gnet inför kommande vecka. Därför ska det nu meddelas tidigt i veckan, under måndagen och tisdagen, vilka turer som är lediga under veckan därpå. Tanken med detta är att fler frivilligt ska ta på sig gnetpass de dagar och tider som passar dem och att desto färre turer alltså blir kvar för beordring. De personer som frivilligt vill jobba extrapass går alltså före beordring! Alternativet till detta då beordringen skulle komma dagen innan är utifrån många infallsvinklar sämre, i synnerhet utan det extra tillägget på 4000 kronor som facken förhandlat fram.
 5. Angående körlärarrollen så är det viktigt att veta att om du som körlärare har två elever så kommer du utöver det fasta månadstillägget på 5000 kr få ut 250 kronor per tur för andra eleven. Utöver det kan det också vara bra att känna till att du som anställd  inte kan neka till att gå en körlärarutbildning som arbetsgivaren schemalagt åt dig. Däremot kan du hänvisa till TTJ och tågets säkra framförande för att på så sätt neka till att ha med dig elever, eller andra personer i förarhytten. Som körlärare har du möjlighet att ställa krav och de som jobbar som körlärare idag har olika överenskommelser med arbetsgivaren. Vissa har exempelvis två veckor elevfria för att sedan ha två med elev medan andra trivs med att ha elev för jämnan. En del har tillfälligt avsagt sig rollen som körlärare för att senare ta upp den igen. Du binder inte upp dig bara för att du gått körlärarutbildningen. Kanske provar du att ha en elev i en vecka för att inse att körlärarrollen inte passade för dig. Du har rätt att säga nej och du ansvarar för tågets säkra framförande.
 6. Att säga att du inte vill räcker inte som anledning för att slippa arbeta ett beordrat övertidspass. Har du förhinder så meddela detta till arbetsgivaren. Är det känsligt så ange personliga skäl som orsak. Du har en plikt att befinna dig på arbetsplatsen på din beordrade övertid. Märker du väl på plats att du är för trött för att på ett säkert sätt framföra tåget så får du ta dig själv ur tjänst. Säkerheten först. Tågets säkra framförande är lokförarens ansvar enligt TTJ och därför kan naturligtvis trötthet vara ett legitimt skäl att neka till körning!
 7. Att vägra att arbeta beordrad övertid är likställt med arbetsvägran och kan leda till uppsägning. Om kollegor sägs upp blir vi ännu färre som jobbar kvar på MTR. Belastningen blir högre för de som är kvar, inklusive för personalfördelningen. I en situation då MTR skulle bli av med sitt trafiktillstånd och SL kanske tar över driften i väntan på en ny upphandlare skulle knappast behovet av gnetande personal upphöra. Eventuellt skulle även resenärerna bli vansinniga då trafiken skulle reduceras rejält och ytterligare problem skulle uppstå kring driften. Givetvis ska vi inte fastna i att måla upp eventuella framtidsscenarion men genom att ställa olika alternativ mot varandra och se dess konsekvenser kan kanske en månad med beordrad övertid och ett tillägg som blir dyrt för arbetsgivaren vara det minst dåliga och rimliga alternativet.
 8. Maktförhållandet på arbetsmarknaden är sådant att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Facket är med och förhandlar men vår makt är begränsad, i synnerhet i de perioder vi är bundna av fredsplikt. Självklart blir vi förbannade då löften om att lättare få ut ledigheter bara någon månad senare ersätts av något som tyder på det motsatta. Det bästa vi kan göra är att förhandla och utifrån förutsättningarna är nuvarande överenskommelsen positiv gentemot de eventuella alternativen.