Konsumtion av semester

Flertalet medlemmar har hört av sig till klubben med frågor kring kransledigheten – den ledighet som innefattar helgen innan utlagd huvudsemester. Har avtalet ändrats?

Avtalet har inte ändrats. När semesterledigheten omfattar 19 dygn eller längre – dvs en huvudsemester om minst 3 veckor läggs ut – så har LF rätt till ledighet helgen innan utan att denna ledighet konsumerar semesterdagar. Varför det blivit fel i IVU så att endast en (eller ingen) av dagarna fått koden ”sem e.k” vet vi inte. Men vi har påtalat felet för planeringen och förväntar oss nu att detta åtgärdas för samtliga dagar som kodats fel.

Normalt så konsumerar en semestervecka 5 dagars semester. En huvudsemester om 3 veckor kan aldrig konsumera fler än 15 dagar semester – inklusive helgen innan. En huvudsemester om 4 veckor kan aldrig konsumera fler än 20 dagar – inklusive helgen innan.

Upptäcker ni att något inte stämmer när det gäller er semesterutläggning så kontakta er GC, gärna med kopia till klubben.

TF öppnar för ensamarbete på pendeln

Imorse var Seko Lok kallade till ett möte i DN-skrapan. Agendan var okänd för oss innan mötet. Väl på plats fick vi information om att Trafikförvaltningen och MTR gemensamt har drivit ett projekt som går ut på att våra tåg ska nedbemannas. Tågvärden ska väck och endast lokföraren blir kvar ombord.

Istället ska kameror installeras utvändigt på tågen och monitorer ska in i hytten. Kontroll av resandeutbyte samt efterkontroll ska därför kunna göras av LF ensam.

Är det förvånande att detta kommer upp? Nej. Frågan är inte ny – den har varit aktuell tidigare. Den tekniska utvecklingen har gått framåt och nu ser arbetsgivaren och uppdragsgivaren en möjlighet att spara pengar. För det är såklart det som det handlar om. Pengar. Säkerheten kommer inte att bli bättre, tryggheten kommer inte att öka ombord. Men det blir billigare. Hur mycket billigare? Mellan 120 och 150 miljoner per år fick vi veta. Investeringen som görs ska vara betald efter 2 år.

Är det inte rimligt att fortsatt bemanna tågen med två personer? Jo, det anser vi absolut. Ett full-lastat pendeltåg i rusningen kan ta ombord fler än tusen resenärer. Oftast går det bra, det rullar på. Men då och då inträffar något som ställer till det – det kan vara signalfel, växelfel, fordonsfel, riven kontaktledning eller ordningsstörning ombord. Lokföraren blir då genast upptagen med att försöka få ordning på det inträffade. Kontakt med fjärren ska tas, teknisk support ska inhämtas, blanketter ska skrivas. I dessa lägen finns ingen tid till att interagera med passagerarna. Prio blir att försöka få tåget att rulla. Ensam på tåget kommer detta att innebära att passagerarna lämnas ensamma med sin oro och sina frågor. Det finns inte tid till att informera. Normalt så är företaget mycket fixerade vid sina index – NKI – men här verkar det inte bekymra. Det vore väldigt konstigt om inte nöjdheten hos resenärerna påverkas när vi inte längre kan informera lika bra.

Ännu värre blir det såklart om något än allvarligare inträffar – brand, evakuering, påkörning eller sjukdomsfall. Systemet är ganska stort och de bilburna insatserna som beräknas ersätta ombordpersonalen kan vara långt borta.

Hur ser tidsplanen ut? Beslut i Trafiknämnden den 15/6. Blir det JA där så ska förberedelserna starta under hösten och fordonen uppdateras med utrustningen under 2022 och 2023. Det blir i så fall ett fordon i taget till dess att alla är ombyggda. Tågvärdarna beräknas därför att fasas ut under ett drygt år.

Självklart väcker det här en massa känslor. Både hos tågvärdar och lokförare. Tågvärdarna vill självklart inte bli av med sina arbetsuppgifter och LF vill inte behöva göra 2 personers jobb. Nu handlar det för oss om att vara duktiga på att beskriva vad vi gör, hur vi gör det och vad som krävs för att vi även framgent ska kunna leverera en säker och trygg resa med pendeltågen. Vi behöver få beslutsfattarna att inse det orimliga i att lägga alla arbetsuppgifter på lokföraren ensam. Vi behöver er hjälp i detta.

Arbetsskor – vad gäller?

Det kommer många frågor och synpunkter kring våra arbetsskor. De flesta rör kostnaden – hur mycket får skorna egentligen kosta? Har vi ett skobidrag? Vi konstaterar att arbetsgivaren inte har varit framgångsrik i sin information till de anställda och ska därför försöka förklara vad som gäller.

Lokförare som är anställda på pendeln har rätt till arbetskläder som bekostas av arbetsgivaren. I detta ingår skor. Seko Lok har inget avtal som säger att skorna får kosta X eller Y antal kronor. Vi är istället överens med arbetsgivaren om att 1 par skor per kalenderår får hämtas ut i ShoeMeds butik vid Odenplan. Besök för detta görs på fritiden.

Skorna som vi hämtar ut ska vara väl anpassade för vår verksamhet. Samt att de ska vara svarta. Arbetsgivaren och skoleverantören ska gemensamt med skyddsombuden sätta samman ett sortiment av lämpliga skor som sedan erbjuds de som kommer in i butiken. Skulle det sedan visa sig att ingen av de skor som erbjuds passar så kan det bli aktuellt att välja ett par från butikens övriga sortiment. Om dessa då kostar mer än den kostnadsram som är framförhandlad mellan MTR och ShoeMed så är det en fråga för dessa parter att hantera.

MTR vill att godkännande av inköp av andra (dyrare) skor än det utsedda sortimentet ska ske av GC. Seko Lok har då ställt krav på att detta behöver kunna göras i realtid – dvs när LF är på plats i butiken. Vi accepterar inte att LF ska behöva åka flera gånger till butiken i samma ärende. Om beslut av någon anledning inte kan tas och LF behöver lämna butiken utan ett par skor så får dessa istället på arbetsgivarens bekostnad skickas till medarbetaren.

Om det uppstår ytterligare frågor kring skohanteringen så hör av er till oss och ta även kontakt med er GC.


Omorganiseringen av POC

Förra veckan kallades våra fackklubbar på pendeln till mbl-förhandling med kort varsel. Här presenterades ett förslag till ny organisation av POC. Detta med anledning av att MTR beräknas ta över Mälartrafiken den 12 december. Förslaget gick ut på att POC döps om till Driftledningscentral (DLC) och tar över driftledningen av också Mälartrafiken.

Vi fackklubbar gjorde gemensamt tummen ner, inklusive skyddsombuden. Vi hävdade att förslaget endast skulle leda till försämringar. Att nuvarande fungerande organisation ersätts med stress och vantrivsel om MTR slår sönder vad som är pendelns hjärta och hjärna. Och det är allvarligt!

Förslaget från MTR visade sig vara allt annat än ett förslag då det i praktiken redan var beslutat högre upp. Detta utan att involvera den kunskap och erfarenhet som finns på POC. Allt handlar om besparingar och har inget med en ”branschledande driftledning” att göra, som MTR kallar det.

Att POC/DLC tar över driftledningen av Mälartrafiken utan att det tillsätts personal i den omfattning som krävs för detta är att på förhand planera en omöjlig arbetsuppgift. Att dela upp personalen på POC/DLC inom olika ”kompetensområden” är att bygga in problem i organisationen.

En lokförare som behöver teknisk support och blir försenad på grund av detta, där omloppet behöver ändras med exempelvis en tidigare vändning och där rasten skjuts upp, kan bli tvungen att prata med tre olika funktioner på POC/DLC i den nya organisationen. Detta då teknisk fordonshjälp blir en ny separat tjänst. Jämför det med dagens enda samtal till DLT.

Beslut om tidigare vändningar/skipstop/störningsbekämpning fattas av den styckade ”nya” DLT-tjänsten medan ändringar i turerna ska handhas av DLP, som redan tidigare haft fullt upp med tågvärdarna. En väldigt ineffektiv ordning i en oerhört tät pendeltågstrafik.

Värst drabbas Driftledare Personal (DLP) som idag tar hand om stations- och tågvärdar. De får mer än en fördubbling av arbetsuppgifterna när man framöver även ska ta hand om pendelns lokförare plus Mälartågs lokförare och tågvärdar. Det MTR hävdar ska innebära en jämnare arbetsbelastning är snarare en omöjlig ekvation.

Driftledare Trafik (DLT) ska styckas upp. Förutom att de blir av med styrningen av lokförare till överbelastade DLP så ska en ny roll skapas som bara ska ha hand om tekniskt driftstöd. Detta kan innebära övertalighet för dagens DLT då man blir av med många av sina arbetsuppgifter. Från att de enligt arbetsgivaren har haft för mycket att göra så får man istället för lite att göra och tjänsterna minskar därav. Detta skapar oro och som nämnts en väldigt ineffektiv organisation.

Våra fackklubbar har gemensamt motsatt sig dessa förändringar/försämringar av POC. Ett förslag till ny organisation som enbart kan leda till ökad stress, sämre tillgänglighet och ensidigare arbetsuppgifter ligger inte i personalens och pendeltrafikens intresse.

Vi tycker att det istället vore rimligare att ta ett omtag i frågan – involvera de som idag arbetar med den operativa ledningen och ta fram ett partsgemensamt, hållbart förslag att utgå ifrån. På så sätt kan vi tillsammans och på bästa sätt ta hand om våra nya kollegor inom Mälartrafiken i december.

Seko Lok, TJ, Seko Pendelklubben

Felaktigheter i pensionsunderlaget för de med ITP2

Medlem uppmärksammade nyligen oss och företaget på att inrapporterad lön inte verkade stämma hos Collectum som har hand om våra tjänstepensioner. Det verkade som summan som var inrapporterad var för låg och inte motsvarade månadslönen samt rörliga tillägg för föregående år.

Vid vidare kontroll visade det sig att något inte stämde – vid inläsning efter årsskiftet så har något gått fel och fel underlag har använts. Nu verkar det inte gälla för alla utan bara för vissa. Löneavdelningen har därför fått i uppgift att titta på samtliga anställda med ITP2 för att gå igenom och säkerställa att korrekta uppgifter lämnats till Collectum. Detta eftersom man idag inte vet varför eller hur felet uppstått. Arbetet beräknas ta 2-3 veckor och om fel upptäcks så kommer de att rättas till och en extra ”straff-avgift” betalas in från arbetsgivaren för att kompensera för eventuella skador som den enskilde kan ha lidit. Ingen ska därför kunna gå miste om någon pensionsinbetalning.

Vad behöver du göra? Ingenting. Arbetet sköts helt av löneavdelningen och är du en av de som drabbats av felaktigheter så kommer de att rättas till. Mer information kommer vid behov att gå ut via OnTrack och/eller veckobrev beroende på omfattningen av felet som idag inte ännu är helt känt.

Du kan alltid logga in på Collectum.se för att se dina uppgifter om tjänstepensionen samt på minpension.se för att göra en pensionsprognos för din framtida pension.

Har du ytterligare frågor så går det bra att vända sig till din GC eller till oss i Seko Lok.

Vila i frid Kjell

Seko Loks före detta ordförande – Kjell Axelsson – har lämnat oss. Kjell var under många år klubbens starke man och var en uppskattad och en väldigt stridbar representant för lokförarkollektivet. Kjell gick sina egna vägar och hade han föresatt sig något så fanns inte många, om ens någon, som kunde få honom på andra tankar.

Många av de kollektivavtals-skrivningar som vi fortfarande tillämpar idag har sitt ursprung under Kjells tid som förtroendevald. Tack vare det arbete som han lade ned och den grund som det byggde så har klubben kunnat fortsätta arbetet och utvecklingen av våra villkor under åren.

Kjell var en facklig och politisk trotjänare under hela sitt arbetsliv. Hans liv var hela tiden fyllt med fackliga och politiska engagemang. Kjell engagerade sig tidigt. Redan på 70-talet i Elektriker-förbundet när han började som elektriker i sin ungdom. Han blev sedan lokförare och gjorde framträdande i fackliga arbeten som klubbordförande för lokförarna på SJ i Stockholm i början av 80-talet, först i SF (statsanställdas förbund) avd 1301, sedan vidare i SEKO lokförarna på Citypendeln.


Vid melleniumskiftet år 2000 gick Kjell över till Citypendeln och fortsatte där som lokförare och facklig ordförande. Kjell gjorde då ett mycket bra förhandlingsarbete när pendeltågstrafiken bröts loss ifrån SJ och privatiserades. Citypendeltiden var i starten en mycket stökig arbetsplats. Kjell kunde då hjälpa och leda de anställda kraftfullt i att skriva bra avtal för att få ordning på sin arbetsplats. Han fortsatte att jobba fackligt efter att Stockholmtåg tog över pendeltrafiken 2006. Då som förhandlare för turlistor och arbetscheman fram till sin pension vid 64 års ålder.
Kjells kännetecken var ett ovanligt starkt driv i sitt fackliga engagemang. Han var inte rädd att kritisera arbetsgivaren för brister och att gå i argumentation med ledande chefer. Rätt skulle vara rätt. Kjell förstod vad arbetsgivaren ville ha och kunde ligga steget före när det gällde att hitta bra överenskommelser. Han var konstruktiv och en inovatör som vågade hitta nya lösningar när avtal skrevs. Han ställde också upp och hjälpte enskilda arbetstagare som hade råkat illa ut.


Kjell kunde strukturen i företagens organisation, vilka chefer som genomförde de viktiga besluten och investeringarna. Han var alltid ärlig i sina överenskommelser, vilket gav honom ett stort förtroende hos de berörda på arbetsplatsen. Kjells ideer var bra både för de anställda och för företaget. Kjell kunde visa chefer att företaget tjänar på att fackets organisation är stark och tydlig på arbetsplatsen.
Kjell gjorde flera bra avtal med arbetsgivarna lokalt, och har även varit med och påverkat i de centrala förhandlingarna för spårtrafik i Sverige.

Lokförarna i Stockholm växte sig starka under Kjells tid som ordförande.
Kjell blev ordentligt tackad av Sekoklubben med stor fest när han fyllde 60 år. Att sedan VD på Stockholmståg i samma veva också bjöd på fest för Kjell med hans närmaste arbetskamrater, både fackligt och med chefer på arbetsgivarsidan visar på en allmän stor uppskattning av Kjells arbete.
Kjell visade vägen för hur man når bra resultat fackligt. Flera fackliga har jobbat vidare i Kjells anda, och avtal som Kjell lade grunden för lever vidare än i dag nu på Mtr pendeltågen i Stockholm. Att lokförarklubben fortfarande är en stark och aktiv klubb lokalt, är mycket tack vare Kjell.

Ett stort tack och ett sista farväl till dig Kjell.

Styrelsen Seko Lokförarna och Ludvig Eriksson, fd förtroendevald och ordförande under åren 2006-2016

Rätt till sommarsemester

Seko Lok satt idag i förhandling med arbetsgivaren med anledning av att medlem fått beskedet att någon ledighet inte kan förläggas under sommaren. De LF som anställdes i början av detta år skrev i samband med anställningen under en personlig överenskommelse där de avstår rätten till sommarsemester. Seko Lok var inte tillfrågade vid tillfället.

Klubben menar att lokalt semesteravtal gäller – så länge som LF är färdig med grundutbildningen senast under vecka 23. Om någon eller några sedan vill vara lediga ett antal veckor under sommaren så ska de ha möjlighet till detta.

Vi blev inte överens idag – även om arbetsgivaren säger sig vilja titta på möjligheterna till ledighet i någon omfattning under sommarveckorna även för dessa LF. Klubben kommer inte att driva frågan till central tvist i detta läge men uppstår en situation där enskild LF söker sommarsemester och denna nekas (utan att alternativa veckor föreslås) så kommer vi att ta upp frågan igen.

Övertid utanför stationeringsorten

Seko Lok träffade idag arbetsgivaren för en förhandling om villkoren för övertidsarbete som utförs utanför den egna stationeringsorten. Vi blev överens om att det fortsättningsvis från och med idag ska utgå 2 timmar kvalificerad övertid utöver turens längd i det fall att arbetet inte ritats med passresor från respektive ort. Detta gäller oavsett om jobbet fördelas av PSF eller av POC.

För ”gnet” som utförts i perioden 12 oktober 2020 till 11 april 2021 och där den extra ersättningen inte fallit ut så ersätts LF med 4 h komptid per tillfälle som sedan läggs i kompbanken. LF ska själv kontakta PSF senast den 26/4 för att säkerställa att ersättningen läggs ut.

Se hit alla klärvoajanta!

Hur blir sommaren 2021? Vilka helger regnar det och vilka helger bjuder på roliga upplevelser i form av fester och kalas eller härligt strandhäng? Arbetsgivaren har tittat ned i sin spåkula och sett att kommande sommar likt tidigare innebär en utmaning personalmässigt. Det kommer att råda underskott på LF under veckosluten i sommar – vissa helger mer, vissa mindre. För att råda bot på detta så har därför årets X-helgs ansökan funnit sin väg ut till allas e-postlåda. MTR önskar att ni anmäler er för vilka lördagar och söndagar som ni kan arbeta extra och det redan i god tid innan sommaren.

Viktigt att tänka på i samband med detta är att när ni väl anmält er så ser arbetsgivaren detta som bindande. Inte bindande så att ni vet att ni kommer att få jobba utan bindande på så sätt att arbetsgivaren KAN förlägga arbete på er om behov finns och de så önskar. Ni låser alltså upp er i förtid och kan sedan inte hur som helst säga nej om det är så att ni fått annat i kalendern som känns viktigare eller roligare än att köra tåg.

Vilka skäl finns då till att binda upp sig i förtid? Traditionellt så har den extra ersättningen (x-tillägget) lockat många att anmäla sig. Helt enkelt därför att summan varit tillräckligt hög och det därför blivit konkurrens om jobben. Har man inte anmält sig i förtid så har det inte alla somrar varit självklart att det sedan funnits arbete över efter att intresselistan gåtts igenom och jobben fördelats. 

Läget håller dock på att förändras. Ersättningen har inte justerats sedan 2008 då nuvarande nivå fastställdes och lockar inte självklart till förtida anmälan på samma sätt längre – särskilt inte om det för LF finns skäl att anta att det ändå kommer att finnas tillgängliga turer under sommaren som behöver tillsättas med kort varsel. X-ersättningen som utgår är nämligen den samma – oavsett om jobbet fördelas i förtid eller samma dag. Förra sommaren var det ett antal förare som satte upp sig för många dagar i tron att de skulle få endast en del – istället lades det ut jobb på majoriteten då det saknades mycket folk under veckosluten. Det blev inte mycket ledigt och inte riktigt som de tänkte sig.

Det finns anledning att anta att det kommer att råda underskott på LF även denna sommar – MTR har likt förra sommaren inte köpt ut några semestrar och satsar istället på att klämma in all huvudsemester under sommaren. Även med de extra rekryteringarna som kom till nu under våren så blir det tufft att få ut alla ordinarie jobb.

Varför har inte X-tillägget höjts sedan 2008? Tillägget ligger utanför lönerevisionen och höjs därför inte automatiskt – vi behöver bli överens lokalt om en höjning. Arbetsgivaren har inget intresse av att höja ersättningen så länge som de upplever att den fyller sitt syfte – dvs lockar tillräckligt med intresserad personal för att säkerställa tillgången under sommaren.  

En förutsättning för att vi ska lyckas höja X-tillägget är därför att arbetsgivaren inser att nivån är för låg för att locka LF att binda sig i förtid. Seko Lok råder därför alla medlemmar att tänka till extra noga innan ni sätter upp er i förtid för övertid.