Temadag med pensions- och försäkringsinformation

För en tid sedan undrade vi om det fanns intresse för att ha en temadag med pensions- och försäkringsinformation och ni var flera som var intresserade av detta. Vi har därför bokat upp två dagar, en för er som ännu inte har fyllt 55 år och en för er som är 55 år eller äldre. Dagarna som gäller är följande:

 

För er som ännu inte har fyllt 55 år:

Tisdag den 23 januari klockan 09.00-16.00 i lokal Gnesta på Klarabergsviadukten 49.

 

För er som är 55 år eller äldre:

Onsdag den 24 januari klockan 09.00-16.00 i lokal Gnesta på Klarabergsviadukten 49.

 

Ni som går kursen får ledigt utan lön och ni får sedan ersättning från Seko. Anmäl er genom att skicka ett mail till styrelsen@pendelforarna.se, har ni några frågor om träffarna så hör av er till Markus Nordanstig (för er under 55 år) eller Astrid Hermelin (för er över 55 år).

Vi söker valberedning

Vi behöver valberedare! Som valberedare är du med och tar fram ett förslag på vilka som ska sitta i styrelsen för Seko Lok Pendeln samt organiserar och räknar rösterna vid själva valet. Om du vill vara valberedare eller vet någon som vill vara det så skicka ett mail till styrelsen@pendelforarna.se. Med anledning av att vi behöver valberedare har vi ett extra medlemsmöte den 13 december klockan 15.oo i lokal Stockholm City (under Poc) på Klarabergsviadukten 49. Hela kallelsen hittar du här. Klubben bjuder på fika, välkomna!

Info från skyddsombuden

Senaste info från skyddsombuden hittar ni här.
Skyddsorganisationerna har även utformat en enkät om psykosocial hälsa och den ska nu finnas i era fack. För er som inte är på jobbet så ofta hittar ni även enkäten här. Det går bra att skriva ut den och posta eller ta med den till de fackliga postlådorna på 49:an eller i Södertälje. Svara senast den 4 december, tack på förhand hälsar Skyddsombuden!

Förhandling av grupper T18

Förhandling T18

Igår förhandlade vi med MTR fram grupperna i T18.
Inför förhandlingen hade MTR tagit fram ett förslag, som till stora delar förkastades av
ST och Seko Lok Pendeln. ST hade gjort ett bra förarbete med turerna på CST och Seko Lok Pendeln la fram ett nytt förslag för Södertälje. Båda förslagen tog MTR till sig och vid sittande bord förändrade grupperna enligt förslagen.

En eloge ska riktas till Patrik Granberg och Torbjörn Hammas för samarbetet!

Grupperna kommer att presenteras under fredagen då sökningen öppnar.

Lokförarbladet #59

Senaste numret av Lokförarbladet finns ute nu! Här kan ni bland annat läsa om vad vi har gjort sedan senast, medlemsaktiviteter som är på gång, hur det går med CDT-frågan, vad som händer på Poc, villkoren för de interna förareleverna samt mycket mer.

 

I bladet lovar vi att lägga upp en länk till ett inlägg från Sveriges Lokförarförening. Här hittar du deras blogginlägg.

 

Lokförarbladet i sin helhet hittar du här.

Uppror på Poc – MTR slaktar villkoren för personalen

–       Inget tidsförskjutningstillägg

 

–       Inget X-tillägg

 

–       Ingen får sälja semestern

 

–       Ingen kransledighet

 

Efter övertagandet i december förra året så fick personalen inne på POC, tidigare OPL, en kraftigt ökad arbetsbelastning. Det var stor personalbrist, tekniska system som inte fungerade, upplägg kring verksamheten som inte var färdiga och MÅNGA frågor att besvara från operativ personal när det saknades än det ena, än det andra ute i verksamheten. Våra kollegor inne på driftcentret vittnade om en väldigt pressad situation där medarbetare satt vid sina skärmar och grät för att läget var så allvarligt. Detta fick givetvis påverkan på både enskilda individer samt på gruppen.

 

MTR återkom gång på gång och berömde sin personal för att de trots allt strul ”höll skeppet flytande” under denna kaotiska start. Talet om att POC var och är hjärtat i verksamheten saknar verkligen inte bäring – fungerar inte styrningen härifrån så går verksamheten ned totalt. Med direkt påverkan på resultatet för pendeln.

 

Nu har läget lugnat sig något, inkörningsperioden är förbi, verksamheten flyter. Trots det saknas det verkligen inte utmaningar, när läget nu beskrivs som lugnare så är det såklart samma intensitet som innan övertagandet. Lokala TJ-klubben som organiserar merparten av personalen inne på POC har sedan våren uppvaktat ledningen på MTR för att få till stånd ett avtal som reglerar villkoren för personalen likt vi lokförare och tågvärdar har i vår bilaga 6 till kollektivavtalet. Det är inte så att det inte finns villkor som gällt för POC tidigare utan det handlar om att det inte specifikt funnits en ”egen” bilaga som reglerar just denna grupp.

 

Personerna som arbetar inne på operativa ledningen kommer alla från pendelverksamheten från början, det är nästan uteslutande lokförare och tågvärdar som sökt och fått annan tjänst inom bolaget. Under tiden alltsedan Citypendeln när våra transportledare – som de hette då – satt sida vid sida med tågklarerarna i runda huset så har det hela tiden funnits villkor som gäller för gruppen. Eftersom vi är sprungna ur samma ursprung så har alla villkor sin grund från det gamla SJ och dessa har sedan utvecklats lite olika på olika håll.

 

Namnen har varierat men traditionellt så har lokförare som rekryterats in till Lokledningen/TS/DC/OPC/OPL/POC gått på villkor liknande lokförarna och tågvärdar på villkor som liknar Pendelklubbens avtal.

 

Därav så har det fungerat, ingen specifik text har skrivits in som slår fast att det här gäller för personalen inne på driften. Detta utnyttjar nu MTR helt skamlöst genom att peka på att INGET finns i avtal som reglerar punktlistan överst. Det finns alltså enligt företaget inget som går förlorad nu eftersom POC inte har något av detta i avtal sedan tidigare! Det är ett ganska så krasst sätt att se på verkligheten och bygger inget förtroende hos personalen. Det handlar om omfattande försämringar jämfört med tidigare.

 

Lokförare/tågvärdar som nu ser hur MTR hanterar sin tidigare lovordade personal inne på POC är inte dummare än att de snabbt gör kopplingen att kan företaget ta bort alla villkor för dessa så vad hindrar att samma sak görs för oss i ett senare skede? Visserligen har vi text i ett lokalt avtal med egen bilaga men alla avtal är som bekant uppsägningsbara någon gång.

 

Känslan av att MTR börjar med en lagom stor tugga av villkoren där man kan för att sedan fortsätta med sin måltid längre fram är överhängande. Tillsammans med de pressade lönenivåer som vi sett för tjänster som MTR tillsatt administrativt jämfört med hur dessa värderades tidigare så är oroligheten stor. Här känns det som att MTR gjort en riktig felbedömning av hur personalen tar emot nyheterna – rekryteringsbasen för det operativa centret och administrativ personal finns ju till stor del ute i verksamheten. Om personal som jobbar operativt FÖRLORAR pengar och villkor på att rekryteras till annan tjänst inom verksamheten så försvinner sannolikt de allra flesta duktiga kandidaterna.

 

Seko Lok vill vara så tydliga som det bara går och kräver av MTR:

 

–     Ny text och ny bilaga som reglerar villkoren för personalen innan på POC ska tas fram i samråd med de lokala fackföreningarna.

–     Nivån på villkoren ska vara enligt tidigare – minst. Seko ser tidigare praxis som ett golv för vilket avtalet ska skrivas.

 

Seko Lok Pendeln lovar full backning av TJ-klubbens krav. Vi kan inte acceptera att våra kollegor behandlas som något som katten släpat in. TJ-klubben har nu kallat sina medlemmar till ett medlemsmöte nu på tisdag 14.00. Seko Lok uppmanar alla TJ-medlemmar att hörsamma kallelsen och gå på mötet.

Villkoren för föraraspiranterna

Föraraspiranterna hos MTR håller i skrivande stund på att examineras för fullt, några är redan färdiga kollegor och ett mycket välkommet tillskott i förarkåren – välkomna in i yrket, hälsar Seko Lok Pendeln!

Mycket har inte fungerat som det var tänkt med utbildningen, en av alla tråkiga saker för våra nyblivna och blivande kollegor är hur MTR sköter den ekonomiska ersättningen för extrakostnader kopplade till utbildningen, samt inplacering i lönestegen för den som blir färdig förare. Först efter förhandling gav MTR med sig i det självklara att ersätta våra aspiranter för de (för eleverna) dolda kostnaderna som uppstått för att få ut ett lokförarbevis. När det sedan gäller inplacering i lönestegen måste vi tyvärr konstatera att MTR gör en tolkning av avtalet som går tvärt emot den praxis som redan är etablerad.

Den lokala avtalstexten säger att den elev som först blir klar i en internutbildning sätter ingångsdatum till första lönesteget för samtliga i samma kurs. Det här är en praxis som tillämpats för alla interna utbildningar på Citypendeln samt Stockholmståg. MTR vill nu frångå denna praxis och istället driva en kreativ tolkning av avtalet; att varje elev ska beräknas individuellt för inplacering i lönesteg 1 baserat på elevens examinationsdatum. Att MTR vid rekryteringen till internkursen sagt till eleverna att utbildningen skulle vara klar efter 33 veckor (något som en anställd självklart bör kunna planera sitt liv och sin ekonomi efter) är något de idag inte vill kännas vid eller tycker sig behöva ta hänsyn till. Seko Lok Pendeln anser dock att det är det först inträffade av de utlovade 33 veckorna eller första färdiga förarens examinationsdatum som som ska ligga till grund för inplacering i lönestegen för hela aspirantgruppen.

Vi har också sett att det varit krångel med utbetalning av OB-tillägg samt planering av handledaråkning och framfört att vi vill att eleverna kompenseras extra för detta. De lokala förhandlingarna har dock körts in i kaklet och frågan kommer istället att behöva tas upp på central nivå. Vi kommer att återkomma i ärendet.

Välkomna på trekamp

Fredagen den 10 november klockan 15.00 ses de medlemmar som kan och vill på O’learys, Mall of Scandinavia och tävlar i trekamp samt äter buffé. För att anmäla dig skickar du ett mail till styrelsen@pendelforarna.se och betalar 200 kronor till klubbens bankkonto. Fråga efter klubbens kontonummer när du anmäler dig om du inte har det sedan tidigare och skriv ditt namn i meddelanderutan på inbetalningen. Observera att det finns ett begränsat antal platser och att det är först till kvar som gäller. Anmäl er senast den 1 november, om du anmäler dig och inte dyker upp får du själv betala kostnaden för din plats och du får inte tillbaka din anmälningsavgift.